Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Tourettes syndrom

Lär dig mer om Tourettes syndrom 

Tourettes syndrom karaktäriseras av ”tics” – ofrivilliga, upprepande rörelser och vokala läten.

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom – som fått sitt namn efter den läkare som först beskrev sjukdomen – är en sjukdom som debuterar i barndomen.1 Personer med sjukdomen lider av tics som kan variera från blinkande och snörvlande till opassande gester och svärande.1 Tics kan förvärras när personen är ängslig eller uppjagad och förbättras när han eller hon är lugn eller fokuserad på en aktivitet som t.ex. skolarbete.1 Tics kan ha en stor påverkan på en persons livskvalitet och kan orsaka problem i skolan.2-4

Fakta om Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en sjukdom som debuterar i barndomen och kännetecknas av tics - plötsliga, snabba, återkommande, ofrivilliga rörelser eller vokala ljud. 1

Tics debuterar vanligtvis mellan 4 och 6 års ålder. 1

 

 

Symtom

Tics utgör den viktigaste egenskapen i Tourettes syndrom.1 Tics är plötsliga, snabba, återkommande, ofrivilliga rörelser eller vokala ljud som kan kategoriseras som ”enkla” eller ”komplicerade”.1

  • Enkla motoriska tics – ögonblinkning, ryckande på axlarna och att sträcka ut händerna och fötterna.1
  • Enkla vokala tics – harklande, snörvlande och grymtande.1
  • Komplicerade motoriska tics – en kombination av enkla tics som kan verka ha ett syfte, t.ex. sexuella eller ohyfsade gester, eller imiterande av en annan persons rörelser.1
  • Komplicerade vokala tics – upprepade ljud eller ord eller grymtande/skällande av socialt oacceptabla ord (t.ex. oanständigheter eller rasistiska uttalanden).1

Blinkningar och harklande tillhör de vanligaste symtomen även om tics kan omfatta nästan vilken muskelgrupp eller vilket vokalt ljud som helst.1 Med tiden kan en person med Tourettes syndrom ha olika sorters tics som kan komma och gå under ett antal år.1

upp till  1% av alla barn

runt om i världen har Tourettes syndrom2

2–4 gånger vanligare

hos pojkar än hos flickor.1

Epidemiologi och sjukdomsbörda

Tics debuterar vanligtvis mellan 4 och 6 års ålder, är svårast mellan 10 och 12 års ålder och blir mindre svåra under tonåren.1,6

 

Tics kan orsaka pinsamma situationer, dålig självkänsla och kan leda till social isolering.2 I mer sällsynta fall kan svåra tics leda till konflikter med andra, och även smärta och skada (t.ex. från att ha slagit sig själv i ansiktet).1,2 Utöver
att ha tics kan personer med Tourettes syndrom vara ovanligt känsliga för beröring (t.ex. etiketter på kläder eller sockor som sitter åt), ha beteendemässiga problem och lida av störd nattsömn, vilket kan ha en stor inverkan på deras livskvalitet.3

 

De flesta personer med Tourettes syndrom(86 %) har även en psykisk störning, oftast hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) eller tvångssyndrom (OCD).7Ofta utgör den psykiska störningen ett större problem för personen än ticsen.8

 

Det är sannolikt att barn med Tourettes syndrom, särskilt de som har svåra symtom och de med samtidigt förekommande störningar, har problem i skolan och att de behöver hjälp med undervisningen.4

Fakta om Tourettes syndrom

Vanligtvis är tics som svårast mellan 10 och 12 års ålder och blir mindre svåra under tonåren.1,3

  • Tics kan variera från blinkningar och snörvlingar till fula gester och svärande.1
  • Svåra tics kan orsaka genans, dålig självkänsla, sociala problem, svårigheter i skolan och större behov av undervisningshjälp.4,5
Personer som oroar sig över att deras barn har symtom på Tourettes syndrom bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd

Diagnos och vård

Personer som oroar sig över att deras barn har symtom på Tourettes syndrom bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd. Diagnosen Tourettes syndrom ges efter diskussioner om barnets utvecklingshistoria och en klinisk undersökning. 

 

Tics kan vara svåra att känna igen och kan förväxlas med andra störningar (som t.ex. rörelsestörningar, eller upprepade beteenden som är förknippade OCD (tvångssyndrom)), vilket kan göra det komplicerat att ställa diagnosen.

 

Ticsen blir vanligtvis mindre svåra i tonåren, oberoende av behandling, och läkare kan prova på ”avvaktande” för att se om ticsen förbättras av sig själva.6,9,10 För barn med lindriga och inte invalidiserande tics bör behandlingen omfatta utbildning, rådgivning och att förstärka självförtroendet.2 Behandling av mer invalidiserande tics kan omfatta beteendeterapier och läkemedel.2,10

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

2. Kurlan RM. Treatment of Tourette syndrome. Neurotherapeutics. 2014;11(1):161–165.

3. Martino D, Ganos C, Pringsheim TM. Tourette syndrome and chronic tic disorders: the clinical spectrum beyond tics. Int Rev Neurobiol. 2017;134:1461–1490.

4. Claussen AH, Bitsko RH, Holbrook JR, Bloomfield J, Giordano K. Impact of Tourette syndrome on school measures in a nationally representative sample. J Dev Behav Pediatr. 2018;39(4):335–342.

5. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette syndrome: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord. 2015;30(2):221–228.

6. Leckman JF, Zhang H, Vitale A, Lahnin F, Lynch K, Bondi C, et al. Course of tic severity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics. 1998;102(1 Pt 1):14–19.

7. Hirschtritt ME, Lee PC, Pauls DL, Dion Y, Grados MA, Illmann C, et al.; Tourette Syndrome Association International Consortium for Genetics. Lifetime prevalence, age of risk, and genetic relationships of comorbid psychiatric disorders in Tourette syndrome. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):325–333.

8. Kumar A, Trescher W, Byler D. Tourette syndrome and comorbid neuropsychiatric conditions. Curr Dev Disord Rep. 2016;3(4):217–221.

9. Blotch MH, Leckman JF. Clinical course of Tourette syndrome. J Psychosom Res. 2009; 67(6):497–501.

10. Pringsheim T, Okun MS, Müller-Vahl K, Martino D, Jankovic J, Cavanna AE, et al. Practice guideline recommendations summary: treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders. Neurology. 2019;92(19):896–906.

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

2. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette syndrome: a systematic review and meta analysis. Mov Disord. 2015;30(2):221–228.

3. Leckman JF, Zhang H, Vitale A, Lahnin F, Lynch K, Bondi C, et al. Course of tic severity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics. 1998;102(1 Pt 1):14–19.

4. Kurlan RM. Treatment of Tourette syndrome. Neurotherapeutics. 2014;11(1):161–165.

Mer från lundbeck

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Tillgång till hjärnhälsa

Vi vill förbättra tillgängligheten till hjärnhälsa enligt WHO.