Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Forskning och utveckling

Vår kärna är forskning och utveckling

Forskning och utveckling av banbrytande mediciner är kärnan i vår verksamhet. Våra ansträngningar drivs av hängivna anställda i våra FoU-enheter. Dessutom finansierar vi oberoende forskning och har ett nära samarbete med partner över hela världen.

Vi är en vetenskapsbaserad organisation. Därför är vår avdelning för forskning och utveckling (FoU) vårt viktigaste bidrag i arbetet med att skapa förutsättningar för rehabilitering av personer med hjärnsjukdomar. Vår FoU-avdelning fokuserar både på intern och extern innovation. På så vis kan de utveckla nya och innovativa läkemedel med ett antal indikationer för behandling av hjärnsjukdomar.

Bakomliggande sjukdomsbiologi

Lundbecks FoU-avdelning utvecklar nya läkemedel som är inriktade på hjärnsjukdomars bakomliggande mekanismer. För detta krävs omfattande forskning inom biologi och sjukdomarnas mekanismer, samt förbättrad förståelse av forskningsmål och kliniska resultat. Under åren har vi byggt upp en bred och robust plattform inom psykiatri och neuro-degenerering. Denna möjliggör användandet av små molekyler, antikroppar och vacciner. Detta skapar i sin tur förutsättningar för utveckling av nya mediciner som kan behandla symtom på ett effektivare sätt och potentiellt även ändra sjukdomsförloppet.

Vår FoU-organisation

Vår forskning hade inte varit möjlig utan engagemanget från våra sektorsövergripande starka projektteam, vår interna expertis inom hjärnsjukdomar och ny teknologi. Vi arbetar i toppmoderna laboratorier. Varje projektteam har breda  kunskaper inom forskning och utveckling, klinisk praktik och terapeutiska behov.

Respekt för individuell utveckling

Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Vi strävar efter att konstant utveckla och förbättra våra vetenskapliga och personliga kunskaper och kvalifikationer. På så vis kan vi främja karriärmöjligheter samtidigt som vi utvecklar våra  kompetenser som organisation. Publicering av våra vetenskapliga resultat är en naturlig del av vårt deltagande som aktiva medlemmar i den internationella vetenskapliga gemenskapen.

Pipeline

Våra team inom forskning och utveckling är inriktade på hjärnsjukdomars bakomliggande mekanismer. Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål för att skapa nya behandlingar som utvecklar vårdstandarden för patienter och behandlar områden i hjärnan där vi ser störst behov. Upptäck våra projekt och vilka substanser som är under utveckling.

Kliniska prövningar

Lundbecks syfte är att återställa hjärnans hälsa och vi är tacksamma för de patienter, friska frivilliga, familjer och kliniker som deltar i våra kliniska prövningar.

Vår värdekedja

Det är en komplex process att utveckla nya innovativa läkemedel som möter alla krav på säkerhet. Det tar ungefär 10–15 år för ett nytt läkemedel att gå igenom alla nödvändiga utvecklingssteg, från idé till det att den godkända behandlingen tillgängliggörs för patienter.

Nätverk och samarbeten

Lundbecks långa erfarenhet och kontinuerliga arbete med hjärnsjukdomar har gett oss ett starkt globalt nätverk inom preklinisk och klinisk neurovetenskaplig forskning. Det är grundläggande för oss att upprätthålla vår starka FoU- kunskaper för att bygga externa allianser som kompletterar våra interna kunskaper, genom att dra nytta av de ökade möjligheter vi får genom innovativ teknik.

 

Tillsammans med genetikföretaget 23andMe Inc. och tankesmedjan The Milken Institute har Lundbeck anslutit sig till en stor ny studie för att öka förståelsen av de bakomliggande orsakerna till depression och bipolär sjukdom. I denna studie utforskar man ytterligare hur dessa sjukdomar och hjärnfunktioner som uppmärksamhet och beslutsfattande är knutna till genetik.

 

Ett annat exempel är vårt deltagande i RADAR-CNS-samarbetet med målet att utveckla nya sätt att följa upp tillstånd som depression, epilepsi och multipel skleros med hjälp av bärbar utrustning och smarttelefoner. Den typen av  lättillgänglig utrustning kan visa patientens aktuella tillstånd, på avstånd, på en tidigare ouppnåelig detaljnivå.

Varje dag arbetar vi för att framställa nya och förbättrade behandlingar som kan åstadkomma en förändring för personer som lever med sjukdomar som drabbat hjärnan

Framtidsplattform

Vår FoU-strategi ger en framtida plattform från vilken Lundbeck kan upptäcka och utveckla läkemedel med tydligt dokumenterad verkan på biologiskt definierade patientgrupper. Detta baseras till stor del på vår digitala inställning för att optimera behandlingen av hjärnsjukdomar. Det förväntas att samhällets krav på dessa nya typer av behandlingar kommer att öka.

 

Nyligen visade en storskalig analys av obduktioner på döda hjärnor tydliga molekylära spår hos människor med psykiatriska sjukdomar1. Ett internationellt team av forskare har rapporterat att fem stora psykiatriska sjukdomar har spår av genaktivitet som ofta sammanfaller med varandra, men varierar även på sjukdomsspecifika – och ibland kontraintuitiva – sätt. Resultaten kan någon dag leda till diagnostiska test och nya behandlingar.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Mer från Lundbeck

Vetenskapliga partnerskap

Framgångar och vårt arv har gett oss ett starkt globalt nätverk.

Utbildningar för Hälso- och sjukvårdspersonal

Se vilka utbildningar vi har för hälso-och sjukvårdspersonal. Insikt Psykiatri, CNS-dagen mm.

Karriärer

Ta ett nytt steg i din karriär hos Lundbeck.