Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vår historia

Över ett sekel av engagemang

Den 14 augusti 1915 grundade Hans Lundbeck ett företag i Köpenhamn, Danmark. Hans första anställda, sedermera också hans fru, Grete Lundbeck, grundade Lundbeckstiftelsen – något som lade grunden till dagens Lundbeck. När vi bygger för framtiden tittar vi även tillbaka på vår stolta historia.

1915–1925 de första åren

Den 14 augusti 1915 grundade Hans Lundbeck ett företag i Köpenhamn, Danmark. Den första medarbetaren han anställde, en ung kvinna som var mångårig dansk mästare i maskinskrivning, blev senare hans fru och grundare av Lundbeckstiftelsen. 

Hans Lundbeck (1885-1943)

Företaget sysslade med allt från maskineri, kakor, konfektyr, sötningsmedel, biografutrustning och kameror till fotografiska papper och aluminiumfolie, och hyrde dessutom ut dammsugare.

Grete Lundbeck

Under de första åren fungerade företaget som ett handelsföretag, men från mitten av 1920-talet tillkom läkemedel av olika de slag till produktutbudet. 

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

Eduard Goldschmidt anställdes 1924 och tillförde sin erfarenhet från kemi- och läkemedelsindustrin och ett flertal nya agenturavtal för läkemedel, som stolpiller och värktabletter. Cologne och krämer lades också till i portföljen och företaget förvärvade sin första tablettpress.

1926–1935 Våra egna produktionsanläggningar

Under 1930-talet påbörjade Lundbeck sin egen produktion och paketering av läkemedel i Danmark. En ökande produktionsvolym skapade ett behov för mer yta och fler anställda. Lundbeck påbörjade sin tillväxtresa.

In 1927, Lundbeck moved to a newer and bigger office building in the centre of Copenhagen.
In 1933, Lundbeck sold chemical products at the amount of DKK 42,000, while other products in the portfolio became more and more insignificant.

1936–1945 Den första egna produkten

År 1937 anställde Lundbeck sin första vetenskapliga medarbetare, apotekaren Oluf Hübner, som inbringade fler läkemedelsprodukter och påbörjade Lundbecks tidiga dialog och relationsbyggande med läkare. 

P.V. Petersen (1920-1988)

År 1937 utvecklade Lundbeck tillsammans med det biologiska institutet på Carlsbergstiftelsen Lundbecks första egna produkt vid namn Epicutan® för sårläkning. Framgången med Epicutan® gav Lundbeck kraft att ge sig på den internationella marknaden och självförtroende för att ägna sig åt ny forskning – denna drivkraft karaktäriserar Lundbeck än idag.

 

För att garantera tillräcklig produktionskapacitet flyttade företaget till Köpenhamnsförorten Valby 1939, där Lundbecks huvudkontor fortfarande huserar. Lett av Oluf Hübner upprättade Lundbeck sin första kemiska forskningsanläggning, vilket gav de nödvändiga förutsättningarna för utvecklingen av Lucosil®, en produkt mot urinvägsinfektion. Antalet anställda hade nu vuxit till 45.

Plant facilities, Otiliavej 7, Valby, Denmark

Hans Lundbeck gick ur tiden 1943. Paul Viggo Petersen anställdes för att bygga upp Lundbecks läkemedelsforskning. P.V. Petersen reste till Tyskland 1946 och tog med sig hem en substans som Lundbeck vidareutvecklade till en stark värktablett, Ketogan®, som var ungefär dubbelt så stark som morfin. Försäljningen av Ketogan® tog Lundbeck till en ny period med stark tillväxt eftersom de internationella marknaderna fortsatt var mer betydelsefulla än de lokala.

1946–1955 Intensifiering av den neurovetenskapliga forskningen

Under åren efter andra världskriget intensifierade Lundbeck sin forskning, vilket lade grundstenen till läkemedlen som senare gjorde Lundbeck världsberömt. 

At the beginning of the 1950s, Lundbeck counts 180 employees.

Lundbeck anställde sin egen forskare i mikrobiologi, Ladislaus Szabo, som hjälpte till att utveckla Lundbecks antibiotika, Tyrosolvin och Tyrosolvetter, under tidigt 1950-tal. Lundbecks portfölj i antibiotika gav Lundbeck en stark position i USA och på andra internationella marknader. I början av 1950-talet hade Lundbeck 180 anställda.

Unfortunately, Lacumin® never became a big seller, but it did ignite Lundbeck’s interest in the development of pharmaceuticals for the treatment os psychiatric diseases

År 1954 upprättade Grete Lundbeck, änka till Lundbecks grundare Hans Lundbeck, Lundbeckstiftelsen i syfte att säkerställa och expandera Lundbecks affärsverksamhet, liksom att ge finansiellt stöd primärt för vetenskapliga mål och bekämpandet av sjukdomar.  1954, togLundbeck sina första steg in på marknaden för psykiatriska behandlingar med en licens att sälja Lacumin® utvecklat av det tyska läkemedelsföretaget, Chemishe Fabrik Promonta.

 

In 1950, Lundbeck turned into a stock company with a share capital of DKK 1 million.

1956–1965 Det första antipsykotiska läkemedlet

År 1959 lanserades Truxal® – ett av världens första antipsykotiska läkemedel som under 1960- och 1970-talen blev Lundbecks mest sålda produkt. En ny era med antipsykotiska läkemedel hade börjat på Lundbeck. 

Men working on the building in Lumsås.

Framgången med Truxal® för behandling av schizofreni ökade behovet av ytterligare produktionskapacitet. År 1961 köpte Lundbeck ett tidigare mejeri i Lumsås, Danmark, och påbörjade snart produktionen av aktiva substanser.

 

Valby site - main entrance before 1964.

Under 1960-talet lanserade Lundbeck det antidepressiva medlet Saroten®. Detta var början på Lundbecks intresse för antidepressiva läkemedel som senare skulle leda till upptäckten av citalopram och utvecklingen av Cipramil®.

År 1961 köpte Lundbeck ett tidigare mejeri på nordvästra Själland i Lumsås, Danmark

1966–1975 Global tillväxt

Mellan 1960 och 1970 fördubblades antalet anställda till 680, av vilka ungefär 100 var stationerade utomlands. Lundbeck var nu ett internationellt företag.

 

Företaget öppnade nya kontor i New York och Paris och 1972 upprättades Lundbeck Ltd. i Luton, Storbritannien. 

The company opened new offices in New York and Paris and, in 1972, Lundbeck Ltd. was established in Luton, UK.

1976–1985 Fokus endast på hjärnsjukdomar

Efter 60 års tillväxt och utveckling, tack vare ett stort produktutbud, beslutade Lundbeck i slutet av 1970-talet att fasa ut de befintliga agenturerna och kosmetikavdelningarna samt att fokusera på utveckling och kommersialisering av läkemedel.

In the 1980s, Lundbeck began to concentrate on the development of its positin in CNS (Central Nervous System).

Vid slutet av 1980-talet accelererades affärsstrategin ytterligare. I framtiden skulle Lundbeck koncentrera sig på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av läkemedel för behandling av hjärnsjukdomar.

 

Under 1980-talet började Lundbeck fokusera på att utveckla sin position inom CNS (centrala nervsystemet).

1986–1995 Cipramil® i 70 länder

Lundbeck expanderade snabbt under 1990-talet, tack vare framgången med Cipramil®. Cipramil® registrerades i över 70 länder för behandling av depression och ångest.

 

Vid Lundbecks 75-årsdag 1990 hade intäkterna ökat till 0,5 miljarder DKK och 8 dotterbolag hade upprättats. Företaget hade 739 anställda, varav 189 arbetade utomlands

Klaus Bøgesø and the team behind the development of escitalopram.
The molecule escitalopram

1996–2005 Cipralex® utökar Lundbecks affärsverksamhet

För att säkerställa fortsatt framgång intensifierade Lundbeck sina forskningsaktiviteter och öppnade upp för licensiering av läkemedel från andra läkemedelsföretag. Detta gjorde det möjligt för att lansera nya läkemedel när patenten på andra läkemedel upphört. 

Lundbeck established the Lundbeck Institute in 1997 to help reduce the global burden of brain disease by educating healthcare professionals worldwide.

Lundbeck upprättade Lundbeckinstitutet 1997 för att hjälpa till att minska den globala bördan av hjärnsjukdom genom att utbilda sjukvårdspersonal över hela världen.

 

Hans Lundbecks företag börsnoterades på Köpenhamnsbörsen (KFX) i juni 1999. Börsnoteringen gav Lundbeck tillgång till nytt kapital för att vid behov köpa upp fler än de 30 dotterbolag som fanns år 2000.

 

Företaget blev synligare, gav större ansvar till ledningen men även en ny metod för att belöna anställda i form av aktier.

 

Cipralex®/Lexapro® lanserades 2002 och tillgängliggjordes i ungefär 100 länder världen över och växte till att motsvara lejonparten av Lundbecks affärsverksamhet. 

Reception on the day of the listing on the Copenhagen stock exchange (KFX) in 1999.

År 2003 förvärvade Lundbeck det USA-baserade forskningsföretaget Synaptic. Detta skapade en brygga in i den amerikanska forskningsvärden. Intresset för att tillägna sig mer kunskap om gruppen G-proteinkopplade receptorer var en del av orsaken bakom förvärvet av Synaptic, som var specialister på detta område. 

2006–2015 Vår tillväxtresa 

År 2008 påbörjade Lundbeck en ny strategisk tillväxtresa. Företaget ändrades från att vara ett huvudsakligt europeiskt företag till att bli ett globalt företag genom att expandera på nya internationella marknader

At the end of 2013, Lundbeck had approximately 6,000 employess in 57 countries.

År 2009 förvärvade Lundbeck Ovation Pharmaceuticals, Inc. och upprättade därmed Lundbecks kommersiella plattform i USA, världens största läkemedelsmarknad. Lundbeck förvärvade också Elaiapharm i Frankrike, vilket ökade företagets produktionskapacitet. 

Ablify Maintena® was launched in the US for the treatment of schizophrenia in 2013.

Lundbeck etablerade ett nytt forskningscenter i Kina och slöt ett historiskt avtal med japanska Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. för att leverera innovativa mediciner mot psykiatriska sjukdomar.

 

Personer i USA som lider av Lennox-Gastauts syndrom fick tillgång till ett nytt behandlingsalternativ.


 

År 2013 tog Lundbeck sina första steg in i på ett nytt område i och lanseringen av Selincro® i Europa för behandling av alkoholberoende. Abilify Maintena® lanserades i USA för behandling av schizofreni.

 

Vid slutet av 2013 hade Lundbeck ca 6 000 anställda i 57 länder. 

In 2014, Brintellix® was launched in the US and in some European and other international markets for the treatment of depression.

År 2014 lanserades Brintellix® i USA och på vissa europeiska och andra internationella marknader för behandling av depression.

 

Det var även 2014 som Lundbeck expanderade sin närvaro på den amerikanska marknaden genom förvärv av Chelsea Therapeutics och substansen NortheraTM för behandling av symptomatisk neurogen ortostatisk hypotoni.

 

Det tog Lundbeck 75 år för att komma upp i en halv miljard. Under de följande 25 åren blev företaget 30 gånger större och intäkterna uppgick till ca 13,5 miljarder DKK vid Lundbecks 100-årsjubileum 2015.

 

I slutet av 2015, lanserade Lundbeck Rexulti/Rxulti® för behandling av schizofreni vilket främjar vår position i behandlingsmöjligheter inom denna sjukdom.

2016-2019 Ett nytt kapitel

År 2018 utsågs Deborah Dunsire till ordförande och VD för Lundbeck. Dunsire är utbildad läkare och en erfaren VD med över 30 års erfarenhet av klinisk, kommersiell och internationell ledningserfarenhet från bioteknik- och läkemedelsbranschen. År 2019 lanserades Lundbecks nya strategi för 2020 ”expandera och investera för att växa”, med fokus på att förbättra hälsan hos de som är drabbade av hjärnsjukdomar. Detta ska driva Lundbecks tillväxt.

Lundbeck La Jolla Research Center, La Jolla, California, USA.

År 2019 förvärvade Lundbeck Abide Therapeutics, baserat i Kalifornien, en unik upptäcktsplattform för potenta och selektiva serinhydrolashämmare som har potential i fråga om flera indikationer inom psykiatri och neurologi. Efter stängning bytte Abide Therapeutics namn till La Jolla Research Center och fungerar som Lundbecks upptäcktshubb i USA.

 

År 2019 förvärvade Lundbeck även Alder Biopharmaceuticals, baserat i Washington, ett företag med målet att förändra behandlingen och förebyggandet av migrän. 

 

2020 Ett nytt årtionde

Vår historia fortsätter med jakten på nya behandlingsalternativ för patienter med hjärnsjukdom.

Saving energy and reducing Co2 emissions are long-standing strategic priorities for Lundbeck. Today, we use 35% less energy and emit 68% less CO2 than in 2006.

Våra fortsatta ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen och energiförbrukningen erkänns som världsledande av den oberoende intressegruppen Carbon Disclosure Project (CDP), som sätter den globala standarden för åtgärder mot klimatförändringen. Lundbeck finns i CDP:s nya 2020 Climate A-list, den högsta rankingen och bland de bästa 2 % av de över 9 600 företagen som CDP undersökt över hela världen.

The Sustainable Development Goal 13 aims to take urgent action to combat climate change and its impacts.

År 2020, gick vi med i COP25-avtalets ”Företagsambition för 1,5°C” för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå. Att vidta klimatåtgärder är en gemensam skyldighet. På Lundbeck är vi, och har alltid varit, redo att ta vårt ansvar.

Mer från Lundbeck

Vårt engagemang

Vår mångsidiga patientstrategi heter Progress in Mind.

Vetenskapliga partnerskap

Framgångar och vårt arv har gett oss ett starkt globalt nätverk.

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck