Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Compliance Hotline

Lundbecks Compliance Hotline 

Lundbeck värdesätter att ha en öppen dialog om etiska dilemman. Vi förstår att detta i sällsynta fall eventuellt inte är möjligt. Därför har Lundbeck infört ett journummer för compliance-frågor dit du kan rapportera rättsliga frågor eller andra allvarliga misstankar som inte på annat sätt kan behandlas korrekt.

 

 

Lundbeck's Compliance Hotline

Vår Compliance Hotline är en säker och anonym rapporteringskanal som hanteras av en fristående leverantör. När du rapporterar en misstanke i god tro skyddas du av Lundbecks repressalieförebyggande policy.

 

Vad kan rapporteras?

På grund av rättsliga begränsningar kan endast misstankar om rättsliga-, allvarliga finansiella-, och renommérisker rapporteras via journumret för compliance-frågor. Exempel på specifika anklagelser som du kan, respektive inte kan rapportera finns under fliken "Vad kan rapporteras" nedan. Det är också viktigt att inte rapportera produktklagomål eller biverkningar via vår compliance-hotline.

Dessa problem ska i stället rapporteras via den här länken: Biverkningsrapportering

 

Observera att i vissa länder gäller ytterligare begränsningar för vad du kan rapportera och om du kan göra det anonymt. Du kan läsa mer om vad som gäller i dessa länder genom att besöka de lokala compliance-sidorna.

Hur ska rapporteringen göras?

Du kan rapportera dina misstankar online och använda länken till Compliance Hotline som finns på många språk och alltid är öppen. Du kan också använda appen Lundbeck Compliance Hotline. Den finns på Apple store och Google Play.

 

Efter rapporteringen

Alla rapporterade misstankar utreds av Lundbecks experter. Efter att du har skickat in rapporten kan du kommunicera anonymt med utredaren via Compliance Hotline, ange ditt ärendenummer. Du kommer att bli informerad angående statusen på ditt ärende inom 90 dagar från det att rapporten skickades, i enlighet med EUs lag för visselblåsning. Misstankar som kan bekräftas kommer att följas upp med korrigerande och förebyggande åtgärder.

 

 

Lundbecks repressalieförebyggande policy

Lundbeck accepterar inte repressalier eller diskriminering mot medarbetare eller externa intressenter som använder vår Compliance Hotline i god tro eller deltar i en utredning. Vi vidtar disciplinära åtgärder gentemot alla medarbetare som bryter mot denna policy. 

 

 

Dataskydd

Alla personuppgifter som samlas in via journumret för compliance-frågor kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Läs vårt dataskyddsmeddelande här om du vill få mer information.

 

Mer från Lundbeck

Patienter

Vi ser patienter som människor, vårt engagemang är att stötta människan.

Om oss

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.