Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vårt fokus

Eftersom patienter är människor 

Det heter patienter, men det handlar om människor som blivit sjuka. På Lundbeck ser vi patienter som människor och vårt engagemang är att stötta människan bakom sjukdomen.

Varje dag arbetar vi för att framställa nya och förbättrade behandlingar som kan åstadkomma en förändring för personer som lever med sjukdomar som drabbat hjärnan. I flera årtionden har hårt arbete och engagemang fått oss att komma långt, men det finns fortfarande en lång väg kvar. Utmaningen är enorm, men den kan inte lämnas olöst och vi fortsätter att driva på i sökandet efter mer kunskap och bättre behandlingar. 

Förbättringar av hjärnhälsa

Vårt mål: att förbättra hjärnhälsan. För Lundbeck innebär detta att ingen borde påverkas av en hjärnsjukdom som hindrar honom eller henne från att leva ett meningsfullt liv.

Förstå hjärnsjukdomar

Över 700 miljoner personer världen över lever med en hjärnsjukdom. Men statistik betyder ingenting - förrän du, eller någon du känner, blir del av den.

neurologi

Neurologiska tillstånd är sjukdomar i det centrala och det perifera nervsystemet. Det vill säga i hjärnan, ryggmärgen, nerverna och musklerna som styr och samordnar kroppsfunktioner. 

psykiatri

Psykiska störningar är mentala, känslomässiga och beteendemässiga störningar. Dessa omfattar en rad olika symtom och konsekvenser.