Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Parkinsons sjukdom

Lär dig mer om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är ett progressivt (snabbt fortskridande) tillstånd som utmärker sig genom en gradvis förlust av neuroner som normalt tillverkar signalsubstansen dopamin, vilket leder till problem med kontroll av rörelser och symtom som inte har med rörelser att göra.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en långvarig och progressiv (snabbt fortskridande) hjärnsjukdom som oftast drabbar personer som är äldre än 60 år.1 Personer med Parkinsons sjukdom har svårighet att kontrollera sina kroppsrörelser, och symtomen förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. 1 Till slut försämrar Parkinsons sjukdom personens förmåga att fungera i vardagslivet. 1

 

Symtomen på Parkinsons sjukdom beror på en förlust av neuroner i hjärnan som påverkar rörelsekontroll samt andra områden som t.ex. humör, sömn och tankeförmåga. Den exakta orsaken till förlusten av neuroner är fortfarande okänd, men man tror att den omfattar en kombination av genetiska, miljömässiga och åldersrelaterade faktorer. 1

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en av många sjukdomar som Lundbeck fokuserar på. Parkinsons sjukdom är ett kroniskt progressivt neurodegenerativt tillstånd som karaktäriseras av mestadels motoriska symtom (skakningar i vila, stelhet, bradykinesi och förlust av balansen). Den är även förknippad med en rad olika icke-motoriska symtom. 1 Motoriska symtom orsakas av nedbrytningen av de celler som tillverkar dopamin i hjärnan. 2

Förekomsten av Parkinsons sjukdom i USA kommer att ha fördubblats fram till 2040 (jämfört med 2010) 5

symtom

Parkinsons sjukdom är ett progressivt tillstånd (snabbt fortskridande) och med tiden uppträder nya symtom och befintliga symtom blir långsamt svårare. 2 Det är dock inte en dödlig sjukdom – de som drabbas kan leva i 15 till 25 år från tidpunkten när diagnosen ställts – vilket gör Parkinsons sjukdom till ett långvarigt (kroniskt) tillstånd.2

 

Symtom på Parkinsons sjukdom kan delas in i motoriska och icke-motoriska symtom och komplikationer.

 

  • Motoriska symtom - De klassiska symtomen på Parkinsons sjukdom – så kallade ”motoriska” (rörelserelaterade) symtom – däribland skakningar, långsamma rörelser, muskelstelhet och balansproblem. 3
  • Icke-motoriska symtom - De förekommer vid all stadier av Parkinsons sjukdom och påverkar patientens livskvalitet väsentligt, som till exempel plötsliga blodtrycksfall i stående ställning, humörsvängningar, sömnstörningar, sensoriska besvär, känsel- och luktbortfall, förstoppning och kognitiva problem t.ex. minnessvårigheter, långsam tankeförmåga, förvirring och i vissa fall demens.3-4
  • Komplikationer - Efter åtskilliga år av behandling kan komplikationer börja framträda.5  Dessa kan omfatta ”fluktuationer” då de som drabbas växlar mellan perioder där symtomen kontrolleras väl och perioder där symtomen kontrolleras dåligt.5

Alla dessa symtom belastar avsevärt sjukdomsbördan ytterligare.

~ 8.5 miljoner

patienter runt om i världen uppskattades vara drabbade av Parkinsons sjukdom 2017.3

1%

av befolkningen över 60 års ålder drabbas av Parkinsons sjukdom 6

Epidemiologi och sjukdomsbörda

Parkinsons sjukdom är ett av de vanligaste neurologiska (nervcells-) tillstånden. 5 Sjukdomen berör cirka 8,5 miljoner män och kvinnor världen över 2017.6 Förekomsten av Parkinsons sjukdom i USA kommer att ha fördubblats fram till 2040 (jämfört med 2010). 7

 

Parkinsons sjukdom utvecklas hos personer som är i slutet av 50-årsåldern och början av 60-årsåldern,1,8 även om sällsyntare former av sjukdomen kan utvecklas före 40 års ålder.8 Av personer som var 60 år eller äldre hade 1 % Parkinsons sjukdom.8

 

I och med att risken att utveckla Parkinsons sjukdom ökar med åldern, innebär det faktum att fler personer blir äldre nuförtiden att det totala antalet personer med Parkinsons sjukdom också ökar.9

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom utvecklas vanligtvis hos personer som är i slutet av 50-årsåldern och i början av 60-årsåldern.4

Parkinsons sjukdom är det näst vanligaste neurodegenerativa tillståndet.3

Personer som oroar sig över att de – eller deras närstående – har symtom på Parkinsons sjukdom bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd. 

Diagnos och vård

Parkinsons sjukdom diagnostiseras med hjälp av sjukdomshistoria, klinisk undersökning och behandlingsrespons. Det finns för närvarande inget pålitligt biokemiskt, bilddiagnostiskt eller genetiskt test som tillhandahåller en definitiv diagnos.10,11 Dessutom finns det åtskilliga bedömningsskalor som kan användas för att identifiera sjukdomens symtom och svårighetsgrad.

 

För närvarande finns det inget botemedel för Parkinsons sjukdom, men det finns behandlingar för symtomen och forskningen pågår för fullt. Även om aktuella behandlingar för Parkinsons inte kan stoppa sjukdomsförloppet, kan de tillfälligt kontrollera och lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för dem med Parkinsons och deras vårdgivare.

 

Behandling för Parkinsons sjukdom omfattar vanligtvis läkemedelsbehandling och i vissa fall kirurgiska ingrepp. Utöver detta spelar motion, kosthållning, alternativa behandlingar, känslomässigt stöd och starka förhållanden en viktig roll.  Kunskap om Parkinsons sjukdom, att relatera till den nya livssituationen och att lära sig acceptera nya mål och utmaningar är nästan lika viktigt som behandlingen av sjukdomen.

 

1.    Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis,        and assessment. Am J Manag Care 2008; 14 (2 Suppl): S40–48.
2.    Poewe W, Mahlknecht P. The clinical progression of Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15 (Suppl 4):
       S28–S32.
3.    Chaudhuri KR, Ondo W. Handbook of Movement Disorders. London: Current Medicine Group, 2009.
4.    Goldman JG, Postuma R. Premotor and nonmotor features of Parkinson’s disease. Curr Opin Neurol 2014; 27 (4): 434–441.
5.    Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386 (9996): 896–912.
6.    GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence,        and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis        for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
7.    Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United            States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
8.   de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurol 2006; 5 (6): 525–535.
9.   Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous   
      nations, 2005 through 2030. Neurology 2007; 68 (5): 384–386.
10.  Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79 (4): 368–376.
11.  Williams DR, Litvan I. Parkinsonian syndromes. Continuum (Minneap Minn) 2013; 19 (5): 1189–1212.

  1. World Health Organization. Neurological Disorders: Public Health Challenges. 2006. (http://www.who.int/mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/)
  2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):12.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis  for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858
  4. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
  5. Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
  6. Tysnes & Storstein. Epidemiology of Parkinson's disease. J Neural Transm 2017;124:901-905.

Mer från lundbeck

Vår historia

En lång, stolt historia har gjort Lundbeck till vad det är i dag.

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck.

Forskning och utveckling

FoU av nya och förbättrade behandlingar är kärnan i allt vi gör.