Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Lundbeck Sverige

Lundbeck Sverige har i mer än 80 år arbetat för att förbättra livet för de svenskar som drabbats av hjärnsjukdomar

Vår främsta uppgift är att förbättra livskvaliteten för människor med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Vi gör det genom att utveckla nya innovativa läkemedel, men också genom att bidra med vidareutbildning om behandling av sjukdomar inom våra terapiområden till den svenska hälso- och sjukvården.

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Lundbeck Sverige är ett dotterbolag till den internationella läkemedelskoncernen H. Lundbeck A/S. Lundbeckkoncernen ägs till ca 70 % av danska Lundbeckfonden, en stiftelse som årligen donerar i genomsnitt 500 miljoner DKK till oberoende neurovetenskaplig forskning.

 

Det danska moderbolaget har sitt säte i Valby utanför Köpenhamn. Det svenska dotterbolaget H. Lundbeck AB, med säte i Malmö, startade sin verksamhet 1941 och har idag 18 anställda. I Sverige har vi en sälj- och marknadsorganisation som fokuserar på att ge svenskar med hjärnsjukdomar ett bättre liv. 

Vår främsta uppgift är att förbättra livskvaliteten för människor som lever med psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

mer från Lundbeck

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck.

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Depression

Psykiska sjukdomar är mentala, känslomässiga och beteendemässiga störningar.