Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Bipolär sjukdom

Lär dig mer om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kan ge svåra svängningar i humör och energinivå vilket kan påverka ens arbete, familjerelationer och privatliv.

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är en humörstörning där den drabbade kan uppleva perioder med upprymdhet och perioder med nedstämdhet.1 En period med upprymdhet kallas för en ”manisk episod” och en period med nedstämdhet kallas för en ”depressiv episod”. Mellan sådana episoder kan patientens humör återgå till det normala, även om han eller hon ofta inte kan prestera efter bästa förmåga.1

 

Bipolär sjukdom är ett allvarligt tillstånd, vilket framgår av självmordsrisken som är mer än 20 gånger så stor som hos befolkningen i allmänhet.2 Cirka en tredjedel av patienterna med bipolär sjukdom har försökt begå självmord under sin livstid.3

Fakta om bipolär sjukdom  

Bipolär sjukdom är en humörstörning där patienter kan uppleva perioder med upprymdhet (en ”manisk episod”) och nedstämdhet (en ”depressiv episod”).1 Under sådana episoder riskerar patienterna att råka ut för skador, alltifrån  arbetsfrånvaro till självmord.

 

 • Risken för självmord är mer än 20 gånger större vid bipolär sjukdom än hos befolkningen i allmänhet.4

 • En person som upplever en manisk episod kan utöva riskabla aktiviteter, t.ex. ohämmad shopping, sexuell promiskuitet eller dåraktiga företagsinvesteringar. En person som upplever en depressiv episod är mycket nedstämd och tappar sannolikt intresset för nästan alla aktiviteter, vilket påverkar förmågan att arbeta och interagera med andra.1
 • Personer som har bipolär sjukdom missar i genomsnitt 17 arbetsdagar eller dagar med aktiviteter per år.5
 • Bipolär sjukdom är den 12:e största orsaken till måttlig till svår funktionsnedsättning världen över.6

Symtom

Maniska symtom och depressiva symtom är motpoler, därav namnet ”bipolär sjukdom”.

Manisk episod1 – en person som upplever en manisk episod kommer att verka onormalt munter och full av energi. Personen kan vara oerhört pratsam och säga saker som: ”Jag känner mig fantastiskt lycklig”. Personen kan bli fixerad vid en viss aktivitet, t.ex. att skriva en roman, eller så kan det verka som om hans eller hennes tankar rusar och att han eller hon lätt blir distraherad. Personen kan sova lite, eller eventuellt inte alls. Han eller hon kan utöva i riskfyllda aktiviteter, t.ex. ohämmad shopping, sexuell promiskuitet eller dåraktiga företagsinvesteringar. Personen kan bli irritabel och i vissa fall är det nödvändigt med inläggning på sjukhus. Symtomen kan vara i en vecka eller mer.

 

Depressiv episod1 – en person som upplever en depressiv episod kommer att vara mycket nedstämd och tappar sannolikt intresset för, eller är oförmögen att känna någon glädje i, nästan alla aktiviteter. Personen kan känna sig ledsen, tom och hopplös under en period på åtskilliga veckor, vilket påverkar förmågan att arbeta och interagera med andra.

 

Det finns olika typer av bipolära sjukdomar, beroende på förekomsten av maniska och depressiva symtom och deras allvarlighetsgrad.1 I de flesta fallen upplever patienter bägge typerna av episoder.1

76%

av patienterna får sina första symtom före 21 års ålder.3

46 miljoner

personer runt om i världen lider av bipolär sjukdom.2

Epidemiologi och sjukdomsbörda

Runt om i världen lider 46 miljoner personer av bipolär sjukdom,4 ett ungefär lika stort antal män som kvinnor.1 Bipolär sjukdom debuterar vanligtvis i tonåren, med 76 % de drabbade som får sina första symtom före 21 års ålder.5 De flesta personer upplever upprepade episoder under sin livstid och ungefär en fjärdedel av behandlade patienter får återkommande episoder varje år.6

 

Bipolär sjukdom har en negativ inverkan på möjligheten att få ett jobb, arbetsprestation och arbetsnärvaro. En världsomfattande undersökning som Världshälsoorganisationen (WHO) gjort fann att personer med bipolär sjukdom i  genomsnitt missar 17 arbetsdagar eller dagar med aktiviteter per år.8 Enligt WHO utgör bipolär sjukdom den 12:e största orsaken för måttlig till svår funktionsnedsättning världen över.9

Personer som oroar sig över att de – eller deras närstående – har symtom på bipolär sjukdom bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd

Diagnos och vård

Bipolär sjukdom diagnostiseras med hjälp av patientintervjuer som kan omfatta diskussioner med  närstående.10 Bipolär sjukdom feldiagnostiseras ofta, trots de åtskilliga bedömningsskalor som kan användas för att identifiera symtomen. I en undersökning hade 69 % av patienterna feldiagnostiserats minst en gång, oftast med diagnosen depression, och det kan ta många år innan rätt diagnos ställs.11

 

Bipolär sjukdom är en återkommande, livslång sjukdom. När diagnosen väl har ställts, rekommenderas vanligtvis en kombination av läkemedel och psykosocial behandling.10 Olika behandlingar krävs, beroende på om patienten genomgår en manisk eller depressiv episod.10

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Pompili M, Gonda X, Serafini G, Innamorati M, Sher L, Amore M, et al. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: a systematic review of the literature. Bipolar Disord. 2013;15(5):457–490.
 3. Novick DM, Swartz HA, Frank E. Suicide attempts in bipolar I and bipolar II disorder: a review and meta-analysis of the evidence. Bipolar Disord. 2010;12(1):1–9.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. Perlis RH, Dennehy EB, Miklowitz DJ, Delbello MP, Ostacher M, Calabrese JR, et al. Retrospective age at onset of bipolar disorder and outcome during two-year follow-up: results from the STEP-BD study. Bipolar Disord. 2009;11(4):391–400.
 6. Vázquez GH, Holtzman JN, Lolich M, Ketter TA, Baldessarini RJ. Recurrence rates in bipolar disorder: systematic comparison of long-term prospective, naturalistic studies versus randomized controlled trials. Eur Neuropsychopharmacol. 2015;25(10):1501–1512.
 7. Dean BB, Gerner D, Gerner RH. A systematic review evaluating health-related quality of life, work impairment, and healthcare costs and utilization in bipolar disorder. Curr Med Res Opin. 2004;20(2):139–154.
 8. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 9. World Health Organization. World Report on Disability 2011. Available from: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf [accessed 17 September 2019].
 10. Grande I, Berk M, Birmaher B, Vieta E. Bipolar disorder. Lancet. 2016;387(10027):1561–1572.
 11. Hirschfeld RM, Lewis L, Vornik LA. Perceptions and impact of bipolar disorder: how far have we really come? Results of the national depressive and manic–depressive association 2000 survey of individuals with bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 2003;64(2):161–174.

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 3. Perlis RH, Dennehy EB, Miklowitz DJ, Delbello MP, Ostacher M, Calabrese JR, et al. Retrospective age at onset of bipolar disorder and outcome during two-year follow-up: results from the STEP-BD study. Bipolar Disord. 2009;11(4):391–400.
 4. Pompili M, Gonda X, Serafini G, Innamorati M, Sher L, Amore M, et al. Epidemiology of suicide in bipolar disorders: a systematic review of the literature. Bipolar Disord. 2013;15(5):457–490.
 5. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 6. World Health Organization. World Report on Disability 2011. Available from: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf [accessed 17 September 2019].

Mer från lundbeck

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Om Lundbeck

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.

Tillgång till hjärnhälsa

Vi vill förbättra tillgängligheten till hjärnhälsa enligt WHO.