Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Mångfald och integration

5 500 anställda -  lika olika som de patienter vi ger hjälp till

För att säkerställa att vi speglar mångfalden hos våra patienter och deras behov fokuserar vi på att skapa sammanhang, kulturer och system där alla Lundbeckanställda - oavsett vem och var de är - kan vara deras autentiska jag och prestera som bäst.

Lundbeck har alltid haft mångfald som en del av sitt DNA. I vår historia på över 100 år har en mängd människor, produkter och partners samlats för att göra framsteg för våra patienter. Men år 2024 krävs det mer av oss, så framöver har vi börjat bygga en ännu mer inkluderande organisation. Vi har tittat noggrannt på detta och vi vet var vi behöver fokusera.

 

Vi tror att om vi bygger en inkluderande organisation så kommer mångfald därefter.

Enkelt uttryckt är mångfald mixen. Integrering gör att mixen fungerar. För oss är det rimligt att se till att vi är rättvisa och opartiska i den processen.

Mångfaldsfrågor och integration skapar kraftfulla organisationer.

För att säkerställa att vi återspeglar mångfalden hos våra patienter och deras behov fokuserar vi på att skapa sammanhang, kultur och system där alla Lundbeck-anställda - oavsett vem och var de är - kan vara deras autentiska jag och prestera som bäst. I praktiken betyder detta att individer känner sig bemyndigade inte trots deras olikheter utan på grund av dem.

 

Vi vet att människor ibland sätts i fack - några av dessa fack är vårt eget val och vissa av dessa fack väljs åt oss. Av denna anledning tar Lundbeck ett systematiskt, affärslett synsätt på Mångfald & Integration som undersöker och bryter ner dessa fack. Vår djärva insats för inkludering inbegriper en ambitiös tvåårsplan som möjliggör lika möjligheter genom rättvisa och öppenhet, främjar öppenhet, hanterar partiskhet och diskriminering och främjar tillhörighet genom vår unika Lundbeck-kultur. Från den högsta ledningen i Lundbeck ner till arbetarna på verkstadsgolvet arbetar vi för att säkerställa att Mångfald & Integration är en integrerad praxis och tankesätt.

Gör bättre affärer

Idag betyder "att göra bättre affärer" att bemyndiga alla teammedlemmar genom att respektera och uppskatta det som gör oss olika oavsett ålder, kön, förmåga, sexualitet, etnicitet, religion, föräldrastatus, ledningsstatus, arbetsplats etc.

 

Vi vill ständigt utveckla vår Lundbeck-kultur. Mångfald & Integration gör det möjligt för oss att tillgodose skillnader som ger nytänkande och stärker beslutsfattandet, därför är vi engagerade i att skapa en (ännu mer) inkluderande kultur, där alla gynnas och som vi alla har ett delat ansvar för. Vi är bara i början av denna resa och hoppas att du kommer att följa med oss.

mer från Lundbeck

Affärsetik

Vi bedriver vår affärsverksamhet utifrån flera grundpelare och vår uppförandekod.

Livet på Lundbeck

5 500 kollegor, över 50 länder, där alla arbetar mot ett och samma mål. 

Detta är Lundbeck

Ett specialiserat läkemedelsföretag som endast fokuserar på hjärnsjukdomar.