Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Schizofreni

Kunskap om schizofreni

Schizofreni är en psykisk störning med inslag av psykos, ofta långvarig, som kan leda till påtagliga förändringar i en persons verklighetsuppfattning.

SCHIZOfRENI

Schizofreni orsakas av en obalans i de kemikalier som underlättar kommunikationen mellan neuroner i hjärnan, vilket leder till att uppfattningen (hur man ser/hör/tänker) av saker och ting inte är riktig. De faktorer som skapar denna obalans har inte förståtts till fullo.

Schizofreni är en vanlig form av svår psykisk sjukdom som innebär ett avsevärt ”stigma” och ofta är missförstådd. Personer med schizofreni upplever störda tankar, känslor och beteenden, och det är svårt för dem att bedöma verkligheten.1 Detta kan ha en stor påverkan på personens liv och familj.

Fakta om schizofreni

Schizofreni är ett av många sjukdomsområden som Lundbeck fokuserar på. Schizofreni är en kronisk, svår och invalidiserande psykisk störning. Sjukdomen karaktäriseras av förvrängningar i tankegångar, uppfattning, känslor, språk, självuppfattning och beteende. Ofta förekommande upplevelser omfattar att höra röster och ha vanföreställningar. 1 Schizofreni drabbar både män och kvinnor, även om män har benägenhet att utveckla tillståndet en aning tidigare i livet.

Världshälsoorganisationen uppskattar att över 21 miljoner personer har schizofreni, vilket gör sjukdomen till en av de 10 främsta orsakerna till funktionsnedsättning världen över1-2

Symtom

Schizofreni karaktäriseras av episoder med psykos (tappar greppet om verkligheten) mellan perioder med avtrubbade känslor och tillbakadragande.Schizofrenisymtom kan definieras genom vad som är känt som positiva symtom och negativa symtom, tillsammans med kognitiva symtom, humörsymtom och motoriska symtom.

 

Positiva symptom - De symtom som förekommer under episoder med psykos kallas ”positiva symtom” och omfattar tankestörningar, vanföreställningar (felaktiga uppfattningar, ofta med paranoia) och hallucinationer – främst att man hör röster.1 Dessa symtom förekommer ofta tillsammans med ångest och överdriven aktivitet – personen rör på sig hela tiden och blir upprörd.1

 

Negativa symtom - Å andra sidan består episoderna med tillbakadragande av ”negativa symtom”. Dessa omfattar avtrubbade känslor, minskad talförhet, dålig planeringsförmåga, att man påbörjar och/eller fortsätter med aktiviteter samt minskade känslor av välbehag eller intresse. Negativa symtom är vanligtvis ansvariga för problem med social interaktion och dagliga aktiviteter.1

Fakta om schizofreni

Schizofreni är bland de mest ekonomiskt kostsamma sjukdomarna i världen.4-5

Schizofreni kännetecknas av positiva symtom som hallucinationer och vanföreställningar, och av negativa symtom som avtrubbade känslor och socialt tillbakadragande.

Epidemiologi och sjukdomsbörda

Världshälsoorganisationen uppskattar att över 21 miljoner personer har schizofreni, vilket gör sjukdomen till en av de 20 främsta orsakerna till funktionsnedsättning världen över.2-3 Schizofreni drabbar personer oavsett ras, kultur eller samhällsklass. Sjukdomen debuterar vanligtvis i tidig vuxenålder (från 20 års ålder)men kan utvecklas i alla åldrar. Schizofreni drabbar både män och kvinnor, även om män har benägenhet att utveckla sjukdomen lite tidigare i livet.Risken för att en person ska utveckla schizofreni någon gång under sin livstid är cirka 1 %.4

 

Schizofreni är även bland de ekonomiskt mest kostsamma sjukdomarna i världen och, tillsammans med andra psykotiska sjukdomar har det visat sig att den står för 1,5%  (Storbritannien), 2 % (Nederländerna, Frankrike) och 2,5 % (USA) av den totala sjukvårdsbudgeten.6-7

Fakta om schizofreni

Schizofreni drabbar personer oavsett ras, kultur eller samhällsklass. Sjukdomen debuterar vanligtvis i tidig vuxenålder runt 20 års ålder, men den kan utvecklas i vilken ålder som helst.6

Risken för att en person ska utveckla schizofreni under sin livstid är ungefär 1 %.6

Personer som oroar sig över att de – eller deras närstående – har symtom på schizofreni bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd. 

Diagnos och vård

Schizofreni diagnostiseras med hjälp av patientintervjuer och kan även omfatta diskussioner med närstående. Det finns åtskilliga utvärderingsskalor som också kan användas för att bidra till att identifiera symtomen på schizofreni och deras allvarlighetsgrad.

 

Schizofreni kräver behandling. Med rätt behandling är det möjligt att väsentligt minska de symtom som är förknippade med schizofreni och att känna igen ”riskfaktorerna” eller ”varningstecknen” på ett förestående återfall. Behandlingen består vanligtvis av en kombination av läkemedel och psykosocial behandling, och en period på sjukhus är ofta nödvändig för vård och övervakning av psykotiska episoder.

  1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
  2. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020.
  3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
  4. Tsuang MT, Faraone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.
  5. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  6. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.
  7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020
2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
3. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
4. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
5. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
6. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.

Mer från lundbeck

Vår historia

En lång, stolt historia har gjort Lundbeck till vad det är i dag.

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.