Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vetenskapliga partnerskap

Skapar innovation genom samarbete 

Hjärnsjukdomar är komplexa, därför krävs gemensamma ansträngningar. Vi utvecklar nya och bättre behandlingar, genom vår egen forskning och från utomstående. Vi har partnerskap med olika aktörer för att accelerera vårt arbete, eftersom vår framgång – våra patienters chans till ett bättre liv – hänger på det.   Hjärnsjukdomar är komplexa, därför krävs gemensamma ansträngningar. Vi är fast beslutna att utveckla nya och bättre behandlingsalternativ från intern och extern innovation.

Vårt fokus vid parnerskap

Lundbeck är medlem av flera vetenskapliga, sektorsövergripande partnerskap med många aktörer. Vårt fokus ligger på att bidra till framtida strategiska inriktningar samt skapa möjligheter att:

·       Skapa nya vetenskapliga insikter

·       Utveckla plattformar, verktyg och standarder för läkemedelsforskning och -utveckling

·       Skapa synergi och nätverk bland huvudaktörerna

·       Ge kompletterade kompetenser till våra egna kunskaper

 

I dag är Lundbeck en erkänd partner inom terapiområdet hjärnsjukdomar, vår position hjälper oss att skapa värde för både patient och samhälle. Vi fortsätter vår interna forskning och verksamhet i hela värdekedjan och kompletterar med externa samarbeten. Om vi tittar på framgången i dag och som vi haft de senaste 20 åren, har partnerskap spelat en viktig roll.

Ett globalt nätverksknutet ekosystem

Lundbecks långa erfarenhet och kontinuerliga arbete med hjärnsjukdomar har gett oss ett starkt globalt nätverk inom preklinisk och klinisk neurovetenskaplig forskning. Våra partners representerar expertis från flera vetenskapliga områden och kommer typiskt sett från den akademiska världen, hälsoorganisationer, regleringsmyndigheter, patientgrupper, vetenskapliga och medicinska föreningar samt läkemedels-/bioteknikindustrin.

 

Olika partnerskap ger Lundbeck möjligheten att utbyta expertis och insikter som kan stödja våra gemensamma strategiska projekt. Beroende på syftet kan ett partnerskap ge tillgång till exempelvis forskningsanalyser, biomarkörer, validerade kliniska resultatberäkningar (inklusive digitala verktyg), stora databaser samt värdefulla nätverk. 

 

Dessa partnerskap skapas vanligtvis runt ett gemensamt mål där alla bidrar med personella resurser. Partners inom industrin och samhället kan även bidra med finansiella resurser. Partnerskap pågår vanligtvis i 2–5 år. 

Våra partners

Lundbeck samarbetar med företag, akademiska institutioner, privatpersoner och tredje parter från hela världen.

23andMe

IBM Watson

University of Glasgow

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

The Michael J. Fox Foundation

PD-Mito UANT

PHAG

CERVEAU

Massachusetts Life Sciences Center

NYU

Critical Path Institute

Alzheimer's Association

Wellcome

Mindstrong

Radar-CNS

Imprind

Ubiquent

Priamal

Confo

ImmunoBrain

Otsuka

Takeda

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.

Teva

Merck

CMS

Merz

Ovation

Chelsea Therapeutics

Prexton

Abide Therapeutics

Alder Biopharmaceuticals

Mer från lundbeck

Vår historia

En lång, stolt historia har gjort Lundbeck till vad det är i dag.

Produkter

Våra produkter – resultatet av många års forskning.

Pipeline

Upptäck våra projekt och vilka substanser som är under utveckling.