Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Biverkningsrapportering

Rapportera biverkning

På Lundbeck erkänner vi vårt ansvar gentemot människor som är beroende av våra produkter och vår kunskap för att hantera sin sjukdom. Rapportering av potentiella biverkningar av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter är viktigt för att vi kontinuerligt ska kunna utvärdera fördelarna och riskerna med våra produkter och vidta proaktiva åtgärder.

Obs! Rådgör med din hus-/allmänläkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal om:

 

  • du får problem med hälsan
  • du har frågor som rör ditt hälsotillstånd
  • du (eller den person det rör, om du rapporterar å någon annans vägnar) har fått en eller flera biverkningar i relation till användningen av ett läkemedel.  

Om du är med i en klinisk studie ska biverkningen rapporteras till prövningsstället.

 

En biverkning är en oönskad och oavsiktlig effekt som en person får av ett läkemedel. Alla läkemedel kan ge biverkningar men de kan också ge oväntade fördelar.

 

Vi på Lundbeck övervakar kontinuerligt säkerheten och kvaliteten på våra läkemedel för att skydda de människor som behöver ta dem. Uppgifter om biverkningar, oväntade fördelar och andra säkerhetsrelaterade uppgifter, såsom medicineringsfel, graviditet och användning för icke-godkända indikationer, är en viktig informationskälla vid detta förfarande. Uppgifterna som du uppger är därför till hjälp för oss för att säkerställa säkerheten med våra läkemedel och för patienterna som tar dem.

Vidare information om hur Lundbeck behandlar dina personuppgifter när du rapporterar en biverkning finns på menyn ”Din integritet” nedan eller genom att klicka här.

Använd nedanstående länk för att rapportera en biverkning eller andra säkerhetsrelaterade uppgifter direkt till Lundbeck.

Om du hellre vill kontakta en representant för Lundbeck i ditt eget land finns relevanta kontaktuppgifter här.

Vidare information

Följande situationer utgör exempel på säkerhetsinformation som är viktig för den löpande säkerhetsövervakningen av Lundbecks läkemedel:

  • Misstanke om biverkningar.
  • Graviditet medan ett läkemedel från Lundbeck tas (detta gäller graviditeter utan komplikationer och om fadern var den person som fick behandling med läkemedlet från Lundbeck).
  • Misstanke om biverkningar hos barn som ammas om modern får behandling med läkemedel från Lundbeck.
  • Överdosering, felanvändning och missbruk av läkemedel från Lundbeck.
  • Bristande effekt.
  • Medicineringsfel eller att man avsiktligen har avvikit från gällande behandlingsschema eller -metod.

I formuläret för rapportering av biverkningar finns det utrymme för att fylla i uppgifter om vem som rapporterar biverkningen, vem patienten är och vilken typ av läkemedel från Lundbeck som det rör samt detaljerade uppgifter om biverkningen. Även uppgifter om andra sjukdomar och/eller ytterligare läkemedel som togs kan uppges.

 

Uppge inga personuppgifter såsom fullständigt namn, adress och personnummer när du fyller i formuläret.

Alla uppgifter som delges Lundbeck kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med rådande förfaranden för uppgiftsbehandling hos Lundbeck och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Rapporterade uppgifter om biverkningar förs in i den globala säkerhetsdatabasen hos Lundbeck och behålls under den period som krävs i gällande lagstiftning. Lundbeck är i lag skyldiga att rapportera uppgifterna om biverkningar till hälso- och sjukvårdsmyndigheterna.

 

Vidare information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter som du har finns i vårt Integritetsmeddelande. Du kan också kontakta dataskyddsombudet för Lundbeck på dataprivacy@lundbeck.com.

Frågor om läkemedel från Lundbeck: info@lundbeck.com

Frågor om rapportering av biverkningar: safety@lundbeck.com

Frågor om formuläret för rapportering: info@lundbeck.com

Mer från Lundbeck

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.