Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Produkter

Våra produkters namn

Lundbeck har ett stort produktutbud inom hjärnsjukdomar. Med registrerade produkter i över 100 länder utnyttjar vi vår globala närvaro för att ta fram innovativa behandlingar till dem som lever med hjärnsjukdomar över hela världen. Våra produkter är registrerade i över 100 länder och är resultatet av många års forskning. De når ut till ca 50 miljoner människor om året.
Neurologiska sjukdomar
Sjukdomsområde Varumärke Substans
Migrän Vyepti® Eptinezumab

VYEPTI är indicerat som migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad.

Alkoholberoende Selincro® Nalmefen

Selincro har indikationen reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med en hög risknivå (DRL, drinking risk level) utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning.

Psykiatriska sjukdomar
Sjukdomsområde Varumärke Substans
Psykos Cisordinol-Acutard® Zuclopenthixol

Initial behandling av akuta psykoser, manier och återfall av kroniska psykoser.

Sycrest® Asenapine

Sycrest är avsett för behandling av måttliga till svåra maniska episoder i samband med bipolär I-sjukdom hos vuxna.

Depression Cipralex® Escitalopram Oxalate

Egentliga depressioner, paniksyndrom med eller utan agorafobi, social fobi, generaliserade ångesttillstånd, tvångssyndrom.

Cipramil® Citalopram

Egentlig depression med melankoli. Djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli. Paniksyndrom med eller utan agorafobi. Tvångssyndrom. Profylax mot återfall eller nya episoder med depression.

Saroten® Amitriptyline

Egentlig depression hos vuxna, behandling av neuropatisk smärta hos vuxna, profylaktisk behandling av kronisk huvudvärk av spänningstyp hos vuxna, migränprofylax hos vuxna, behandling av nocturn enures hos barn från 6 år.

Sensaval® Nortriptylin

Egentlig depression med melankoli. Djupa eller långvariga egentliga depressioner utan melankoli.

Brintellix® Vortioxetin

Brintellix har indikationen behandling av egentlig depression hos vuxna.

Schizofreni Fluanxol Depot® Flupentixol

Schizofrena och paranoida tillstånd.

Cisordinol® Zuclopenthixol

Akuta och kroniska schizofrena och paranoida tillstånd, maniska psykoser.

Truxal® Klorprotixen

Schizofrena och paranoida tillstånd. Maniska psykoser. Organiska psykoser.

Serdolect® Sertindol

Sertindol är indicerat för behandling av schizofreni. 

Fluanxol® Flupentixol

Schizofrena och andra psykotiska tillstånd. 

Cisordinol Depot® Zuclopenthixol

Underhållsbehandling av schizofreni och andra psykoser, speciellt vid symptom som hallucination, vanföreställningar och tankestörningar tillsammans med agitation, rastlöshet, fientlighet och aggressivitet.

Abilify Maintena® Aripiprazole

Abilify Maintena är avsett för underhållsbehandling av schizofreni hos vuxna patienter som stabiliserats med oralt aripiprazol.

PMDS Premalex® Escitalopram Oxalate

Premenstruellt dysforiskt syndrom.

Rapportering av biverkningar

Rapporteringen av potentiella biverkningar är viktig för att vi ska kunna fortsätta utvärdera fördelarna och riskerna med våra produkter och vidta relevanta förebyggande åtgärder.

Mer från lundbeck

Forskning och utveckling

FoU av nya och förbättrade behandlingar är kärnan i allt vi gör.

Vårt fokus

Vi ser patienter som människor, vårt engagemang är att stötta människan.

Om oss

Ett globalt läkemedelsföretag specialiserat på hjärnsjukdomar.