Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vårt engagemang

Vi ägnar oss outtröttligt åt att skapa förutsättningar för en bättre hjärnhälsa, så att alla kan må så bra som möjligt.

Förutom att utveckla transformativa medicinska terapier strävar vi efter att göra skillnad för patienter, genom att arbeta för att öka stödet till drabbade familjer och engagera oss i samhällen för att skapa en bredare social acceptans för människor som lever med hjärnsjukdomar.

Lika viktigt för vad vi levererar är hur vi levererar det. Vår strategi över hela värdekedjan innehåller hållbara affärsmetoder. Vi bryr oss om människor, miljön och samhället, och vi gör det med full respekt för varandras olika perspektiv och upplevelser.

Engagerade i att ge transformativa resultat till människor som lever med hjärnsjukdom

 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för bättre hjärnhälsa eftersom:

 • hjärnhälsoproblem påverkar nästan 3 miljarder människor över hela världen.1
 • Över 70 % av dem som lever med hjärnsjukdomar upplever diskriminering.2
 • Personer med hjärnsjukdomar har 10–20 år kortare livstid än friska personer.3
 • Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att den globala ekonomin förlorar ungefär 1 biljon USD om året i produktivitet bara pga depression och ångest.4

 

Vi engagerar oss för att:

 •  ge patienterna kraft att använda verktygen och resurserna de behöver för att förstå sin sjukdom och dess utveckling.
 • fortsätta utmana status quo för att driva vår forskning längre så att vi gör verklig skillnad för patienterna.
 • hjälpa familjer, bland annat genom att ta fram evidensbaserade data, skapa medvetenhet och stöd för att leva med en kronisk sjukdom.
 • motverka stigmat, rädslan och tystnadskulturen som omger hjärnsjukdomar.
Deprimerade människor kan inte hjälpa sig själva. De behöver hjälp.5 Xue Bing, lever med depression

Återställa hjärnans hälsa

Sjukvårdspersonal

Forskning och utveckling (FoU) av nya och förbättrade behandlingar finns i Lundbecks DNA. Vi har toppmoderna forskningscentra i Danmark och USA, och vi finansierar oberoende forskning och har ett nära samarbete med strategiska partners över hela världen.

Genom Lundbeckinstitutets seminarier, publikationer och internetbaserade campus samt genom vårt resurscenter för Progress in Mind, tillhandahåller vi evidensbaserad medicinsk utbildning och undervisning av hög kvalitet för sjukvårdspersonal inom neurologi och psykiatri.  

Stärker samhället och intressegrupper

Trots att det skett vissa förbättringar är diskriminering mot personer med hjärnsjukdomar fortfarande ett allvarligt socialt problem. Stigmat finns på många nivåer i samhället, från privata till yrkesmässiga. För att motverka detta använder vi vår position som specialister och arbetar för att öka medvetenheten, utmana förutfattade meningar och öka möjligheter för patienterna att kunna vara mer delaktiga i samhället och i sin omgivning. Vi gör detta genom att aktivt sponsra och delta i kampanjer som ökar medvetenheten om sjukdomar, motverkar stigmatisering och informerar om mental hälsa – här samarbetar vi med internationella intressegrupper.  

För patienter och med patienter

Att diagnostiseras med en hjärnsjukdom väcker många frågor för den som drabbas och livet kan kantas av svåra upplevelser. Vi gör patienternas röster och behov hörda genom våra publikationer, evenemang och partnerskap med  intressegrupper och patientorganisationer – tillsammans för vi budskapet vidare bättre än vad någon grupp kan göra på egen hand.

Familj

För att ta till vara på stödet från familjer och vårdare arbetar vi med vårdgivar- och intressegrupper för att stödja framtagandet av evidens och informationskampanjer. Dessa kampanjer har som syfte att synliggöra värdet som familjer och vårdare tillför i hanteringen av hjärnsjukdomar.

Ge tillbaka till samhället

Forskning och utveckling av medicinska behandlingar är vårt största bidrag till samhället. Vår strävan är att förbättra tillgången till hjärnhälsa för de mest utsatta. Vi strävar efter att påskynda våra ansträngningar genom strategiska partnerskap och samarbeten med ledande experter.

 

Vetenskap och innovation gör det möjligt för oss att främja banbrytande upptäckter inom neurovetenskap. Men det spelar också en central roll när det gäller att hjälpa oss som företag att prioritera klimatåtgärder. Vi är ledande inom klimatåtgärder och vi mäter allt vi gör med de mest ambitiösa mål, för att minska klimatpåverkan. Under hela vår värdekedja fortsätter vi att minska vårt koldioxidavtryck, bli mer cirkulärt och öka återvinningen.

 

Tillit är viktigt. Till oss och vår bransch. Och som affärspartner främjar vi integriteten i läkemedelsindustrin. Vi vidtar kloka åtgärder för att förbli ansvariga.

Vårt kontinuerliga ansvar

På Lundbeck är vårt viktigaste bidrag till samhället att minska den globala bördan för de miljoner människor som lever med hjärnsjukdomar. Och vi är ett av få företag i världen som uteslutande fokuserar på detta ouppfyllda behov. I mer än 70 år har vi flyttat fram gränserna för vad som är möjligt inom neurovetenskap. Med hjärnhälsoproblem som påverkar närmare hälften av världens befolkning6 är det viktigare än någonsin att vi fokuserar och påskyndar våra ansträngningar. Vi fokuserar endast på hjärnsjukdomar och fortsätter att förfina våra specialistkunskaper och behandlingsstrategier. 

 

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa till att höja livskvaliteten för människor som lider av hjärnsjukdomar, ett mål vi på Lundbeck ständigt strävar efter.

 1. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, Lancet 2020; Oct 17;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9, accessed March 2021
 2. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, https://www.time-to-change.org.uk/news/your-experiences-stigma-%E2%80%93-what-you-told-us
 3. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, Sparén P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
 4. https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
 5. http://www.materials.lundbeck.com/lundbeck/281/
 6. Taken into account that approximately 25% of people accounted to be impacted by more than one type of brain health condition, we have adjusted the total prevalence of brain disorders for estimated co-morbidity between neurological, mental health and substance abuse disorders based on analysis of the Truven Marketscan U.S. Claims database (2019).

mer från Lundbeck

Förbättringar av hjärnhälsa

Vad hjärnhälsa betyder för oss på Lundbeck.

Vår vetenskap

Lundbeck har utvecklat några av världens mest använda behandlingar.

Depression

Psykiska sjukdomar är mentala, känslomässiga och beteendemässiga störningar.