Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vår värdekedja

Från idé till patient

Att utveckla innovativa och säkra behandlingar är komplicerat. Det tar ungefär 10–15 år för ett nytt läkemedel att gå igenom den farmaceutiska värdekedjan från idé till det att den godkända behandlingen tillgängliggörs för patienter. 

Forskning

I forskning identifierar vi nya mål för sjukdomar och upprättar och bekräftar en förståelse av åtgärdsmekanismen för nya, säkra läkemedelskandidater. Forskning på nya behandlingar kräver djup insikt om sjukdomen och patienternas ouppfyllda behov. Forskare arbetar för att förstå den bakomliggande sjukdomsbiologin och identifiera nya mål i hjärnan. Nya substanser väljs sedan ut baserat på effektivitet och testas för säkerhet och tolerans, innan de väljs ut för läkemedelsutveckling. 

Läkemedelsutveckling

I läkemedelsutveckling fokuserar vi på kliniska studier globalt för att fastställa bevis för nya läkemedelskandidater och vi anlitar sjukvårdsspecialister i vetenskapliga diskussioner för att förstå våra kliniska resultat samt arbetar för att utveckla säkra, pålitliga och effektiva tillverkningsprocesser. Att säkerställa rättigheter, säkerhet och välmående för dem som deltar i studierna är av
yttersta vikt.

Vi genomför löpande övervakning för att bedöma säkerheten, kvaliteten och effektiviteten på våra produkter och vi informerar regelbundet tillsynsmyndigheter om vår verksamhet och våra resultat. För att vi ska kunna fortsätta utvärdera fördelarna och riskerna med våra produkter och vidta relevanta förebyggande åtgärder är det väldigt viktigt att sjukvårdspersonal och patienter rapporterar potentiella biverkningar. 

Produktion

Produktionsprocessen har tre huvudsakliga steg: Kemisk produktion där den aktiva farmaceutiska substansen görs. Farmaceutisk massproduktion där produkten tillverkas. Produktion av färdiga varor där förpackningarna sätts ihop. Vi strävar efter att skapa den bästa värdekedjan inom läkemedelsindustrin genom kontinuerlig förbättring av pålitlighet, kvalitet och kostnad. Varje år skickas över 100 miljoner varor till leverantörer, grossister och sjukhus i ett tätt samarbete med våra försäljningskontor globalt. 

Marknadsföring

Våra produkter är registrerade globalt i över 100 länder. Vi producerar och genomför vetenskapliga och pr-evenemang för att utbilda sjukvårdspersonal om säker och effektiv användning av våra produkter. Vi engagerar beslutsfattarna i verksamheten för att hjälpa dem att prioritera psykiatrisk och neurologiska sjukdomar och argumentera för samhällsnyttan med våra produkter baserat på noggranna bedömningar. 

Försäljning

I försäljningen informerar vi och utbildar de huvudsakliga aktörerna som ansvarar för att hantera behandling med förskrivna läkemedel. Vi har försäljningsrepresentanter i över 50 länder. Våra verksamheter med sjukvårdspersonal syftar till att säkerställa en korrekt förståelse av våra produkter och deras användning. Vi hyr också in experter och ledande specialister som föreläsare för utbildningsevenemang, där information utbyts i syfte att förbättra patientvården.

 

Utvecklingen av våra mediciner fortsätter ofta efter det inledande marknadsgodkännandet. Baserat på vår kunskap om molekyler försöker vi ofta studera dem med hänsyn till flera indikatorer, där vi tror att de har bäst potentiell effekt. Vi avsätter betydande tid och resurser på att säkerställa att vi utvecklar våra mediciner till deras fulla medicinska potential.

Mer från lundbeck

Vårt engagemang

Vi är fast beslutna att vara #1 inom hjärnhälsa.

Neurologi

Neurologiska tillstånd är sjukdomar i det centrala och det perifera nervsystemet.

Psykiatri

Psykiska sjukdomar är mentala, känslomässiga och beteendemässiga störningar.