Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Vår vetenskap

Kärnan i vår verksamhet 

Med över 70 års erfarenhet av neurovetenskap har Lundbeck utvecklat och kommersialiserat några av världens mest förskrivna behandlingar för hjärnsjukdomar. Bakom vetenskapen finns forskare som brinner för sitt jobb, nya idéer och en stark vilja att göra skillnad. 

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling av nya och förbättrade behandlingar är kärnan i vad vi gör. Över 800 anställda arbetar på våra toppmoderna FoU-enheter i Danmark och Kalifornien, USA. 

Våra produkter

Våra produkter är registrerade i över 100 länder och är resultatet av många års forskning. De når ut till ca 50 miljoner människor om året.

Pipeline

Vår pipeline speglar våra mål för att utforma nya behandlingar som omdefinierar vårdstandarden för patienter och behandlar områden i hjärnan där vi ser störst behov.

Medicinsk utbildning

Vi ger evidensbaserad medicinsk utbildning och undervisning för sjukhuspersonal via Lundbeckinstitutet, Lundbeck Institute Campus och resurscentret för Progress in Mind.  

Lundbeck registrerar protokoll för kliniska prövningar och avslöjar resultaten av kliniska prövningar, oavsett resultatet i ett offentligt tillgängligt försöksregister.

Vi anser att utbytet av information från företagssponserade kliniska prövningar är en viktig del för att uppfylla vårt syfte.

Vetenskapliga partnerskap

Vi är erkända som en pålitlig partner när det gäller hjärnsjukdomar. Våra framgångar och vårt arv har gett oss ett starkt globalt nätverk i preklinisk och klinisk neurovetenskaplig forskning.

Våra senaste publikationer som våra forskare på Lundbeck har varit med och författat.