Lundbeck Sverige

Du lämnar nu webbplatsen lundbeck.se. Vill du fortsätta?

Fortsätt till

Cancel

Neuropatisk smärta

Lär dig mer om neuropatisk smärta 

Neuropatisk smärta är en typ av långvarig (kronisk) smärta som är orsakas av en skada i nervsystemet.

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta förekommer på grund av skador på nerverna – de celler som skickar signaler till och från ryggmärgen och hjärnan.1

Det finns många möjliga orsaker till neuropatisk smärta. I händerna/fötterna, armarna, benen och kroppen kan nervskador orsakas av skada, kirurgiskt ingrepp, diabetes, gift, infektion eller cancer.1,2 I ryggmärgen och hjärnan kan nervskador uppstå på grund av skada, stroke, multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom.1,2

Symtom

Neuropatisk smärta kan beskrivas som ”blixtrande”, brännande hetta eller kyla eller som att få en elektrisk stöt.3 Det är vanligt att smärtan känns av i huden eller alldeles under huden.3 Den drabbade kan till exempel känna av en fruktansvärd smärta varje gång kläder kommer i kontakt med huden eller en spontan brännande känsla som känns som kokande vatten eller som om de hade nålar i fötterna när de går.1 Andra exempel är kontinuerlig plågsam smärta efter amputation, som om den amputerade foten pressas ihop, och ett band av brännande smärta runt kroppen efter en ryggmärgsskada.1

 

Smärtan kan vara ihållande eller så kan den komma och gå.3 Den kan förekomma även när den bakomliggande orsaken har försvunnit sedan länge.1

7-10% människor

över hela världen tros ha neuropatisk smärta.3,4

17% av människorna

i en undersökning beskrev deras kroniska neuropatiska smärta som "värre än döden".8

Epidemiologi och sjukdomsbörda

Runt om i världen förmodas 7–10 % av befolkningen ha neuropatisk smärta och flera av dem som drabbas har haft smärtor i över 5 år.4,5

 

Alla personer med nervskador utvecklar inte neuropatisk smärta, även om sannolikheten ökar bland personer som har vissa sjukdomar.2 Neuropatisk smärta kan till exempel drabba upp till en tredjedel av dem som har bröstcancer i ett tidigt stadium6 och hälften av dem som har en ryggmärgsskada.7 Omkring en fjärdedel till hälften av dem som har diabetes har nervskador, något som kan leda till neuropatisk smärta.8 Neuropatisk smärta kommer sannolikt att bli vanligare i framtiden eftersom världen befolkning blir allt äldre och fallen med diabetes och cancer ökar.2

 

Neuropatisk smärta ökar bördan vid sjukdomar som redan är mycket betungande. I en undersökning beskrev 17 % av personerna sin kroniska neuropatiska smärta som ”värre än att dö”.9 Smärtan är förknippad med ångest, depression, sömnstörningar och nedsatt tankeförmåga, vilket kan påverka en persons livskvalitet.2 En världsomfattande undersökning som Världshälsoorganisationen (WHO) gjort fann att personer med kroniskt smärttillstånd i genomsnitt missar 14 extra arbetsdagar eller dagar med aktiviteter per år, jämfört med personer som inte har en sådan sjukdom.10

Fakta om neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta är en långvarig (kronisk) typ av smärta som är orsakad av skada i nervsystemet. Det finns många möjliga orsaker till neuropatisk smärta, t.ex. skada, kirurgiskt ingrepp, diabetes, gift, infektion och cancer.1,2

 

Neuropatisk smärta kan beröra upp till en tredjedel av dem som har bröstcancer i ett tidigt stadium5 och hälften av dem som har en ryggmärgsskada.6

 

 • Runt om i världen förmodas 7–10 % av befolkningen ha neuropatisk smärta.3,4
 • Neuropatisk smärta kan beskrivas som ”en elektrisk stöt”, brännande hetta eller kyla eller som att få en chock.7 Den känns vanligtvis i huden eller alldeles under huden.7
 • Neuropatisk smärta är förknippad med ångest, depression, sömnstörningar, nedsatt tankeförmåga och minskad livskvalitet.2
 • Personer med kroniskt smärttillstånd missar i genomsnitt 14 extra arbetsdagar eller dagar med aktiviteter per år.9
Personer som oroar sig över att de – eller deras närstående – har symtom på neuropatisk smärta bör gå till sin läkare för att få hjälp och råd

Diagnos och vård

Neuropatisk smärta diagnostiseras med hjälp av sjukdomshistoria, undersökningar och frågeformulär om smärta.2,11 Det är viktigt att man fastställer rätt typ av smärta eftersom olika sorters smärta bör behandlas olika.12

 

Medan det är viktigt att behandla orsaken till neuropatisk smärta så är det vanligtvis inte möjligt att återställa de skadade nerverna.1,2 Syftet med behandlingen är därför att behndla smärtan, något som vanligtvis omfattar läkemedel.2

 1. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32.
 2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17002.
 3. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 11th revision. Geneva, Switzerland; 2019.
 4. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654–662.
 5. DiBonaventura MD, Sadosky A, Concialdi K, Hopps M, Kudel I, Parsons B, et al. The prevalence of probable neuropathic pain in the US: results from a multimodal general-population health survey. J Pain Res. 2017;10:2525–2538.
 6. Ilhan E, Chee E, Hush J, Moloney N. The prevalence of neuropathic pain is high after treatment for breast cancer: a systematic review. Pain. 2017;158(11):2082–2091.
 7. Burke D, Fullen BM, Stokes D, Lennon O. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2017;21(1):29–44.
 8. Barrett AM, Lucero MA, Le T, Robinson RL, Dworkin RH, Chappell AS. Epidemiology, public health burden, and treatment of diabetic peripheral neuropathic pain: a review. Pain Med. 2007;8(Suppl 2):S50–S62.
 9. Torrance N, Lawson KD, Afolabi E, Bennett MI, Serpell MG, Dunn KM, Smith BH. Estimating the burden of disease in chronic pain with and without neuropathic characteristics: does the choice between the EQ-5D and SF-6D matter? Pain. 2014;155(10):1996–2004.
 10. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 11. Finnerup NB, Haroutounian S, Kamerman P, Baron R, Bennett DLH, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain: an updated grading system for research and clinical practice. Pain. 2016;157(8):1599–1606.
 12. Nalamachu S. An overview of pain management: the clinical efficacy and value of treatment. Am J Manag Care. 2013;19(14 Suppl):S261–S266.

 1. Costigan M, Scholz J, Woolf CJ. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 2009;32:1–32.
 2. Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, Baron R, Dickenson AH, Yarnitsky D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17002.
 3. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654–662.
 4. DiBonaventura MD, Sadosky A, Concialdi K, Hopps M, Kudel I, Parsons B, et al. The prevalence of probable neuropathic pain in the US: results from a multimodal general-population health survey. J Pain Res. 2017;10:2525–2538.
 5. Ilhan E, Chee E, Hush J, Moloney N. The prevalence of neuropathic pain is high after treatment for breast cancer: a systematic review. Pain. 2017;158(11):2082–2091.
 6. Burke D, Fullen BM, Stokes D, Lennon O. Neuropathic pain prevalence following spinal cord injury: a systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2017;21(1):29–44.
 7. World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics. 11th revision. Geneva, Switzerland; 2019.
 8. Torrance N, Lawson KD, Afolabi E, Bennett MI, Serpell MG, Dunn KM, Smith BH. Estimating the burden of disease in chronic pain with and without neuropathic characteristics: does the choice between the EQ-5D and SF-6D matter? Pain. 2014;155(10):1996–2004.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.

Mer från lundbeck

Förstå hjärnsjukdomar

Vägen till förbättrad hjärnhälsa börjar med förståelsen av hjärnsjukdomar.

Detta är Lundbeck

Ett specialiserat läkemedelsföretag som endast fokuserar på hjärnsjukdomar. 

Hållbarhet

Genom vår starka strategi fortsätter vi på Lundbeck att arbeta för hållbarhet.