Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Brukervilkår

Vilkår for bruk og ansvarsfraskrivelse

Ved å bruke nettsiden www.lundbeck.com/no aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, må du forlate nettstedet og se bort fra den informasjon som du har fått tilgang til.

Nettsiden www.lundbeck.com/no eies av:


H. Lundbeck AS

Strandveien 15

1366 Lysaker

Norge

 

(«Lundbeck»)

 

Organisasjonssnummer: 914 022 940

Telefonnummer: +47 91 300 800

 

1. Direkte kommunikasjon

 

Eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag osv. som du kan videresende eller overføre via nettstedet vil, i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, være og forbli Lundbecks eiendom og behandles som ikke-konfidensiell, ikke-rettighetsbeskyttet informasjon som Lundbeck kan bruke etter eget skjønn.

2. Fraskrivelse av ansvar

 

Lundbeck sørger for at rimelig aktsomhet blir utvist for å sikre at innholdet på nettstedet er korrekt og oppdatert, men all informasjon er gitt «som den er», og Lundbeck gir ingen garantier med hensyn til nøyaktighet, rekkefølge, aktualitet eller fullstendighet av nettstedets innhold. Lundbeck kan til enhver tid, etter eget skjønn, endre eller erstatte informasjonen på nettstedet, eller legge ned nettstedet uten varsel. Nettstedet kan inneholde informasjon om sykdommer og behandlinger: Denne informasjonen er kun ment som generell veiledning og må aldri erstatte råd fra en lege eller annet kvalifisert helsepersonell. I den utstrekning det er tillatt etter loven, er Lundbeck ikke ansvarlig for eventuelle direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller skadeerstatning som følge av tilgang til eller bruk av innhold på dette nettstedet, inkludert virus, uavhengig av nøyaktigheten eller fullstendigheten til noe slikt innhold. Hvis du mistenker at du har et helseproblem, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter legen din.

3. Lenker til andre nettsteder

 

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Lundbeck frasier seg enhver kontroll over, forbindelse med eller godkjenning av disse nettstedene, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av innholdet på slike nettsteder. Lenker til andre nettsteder er kun gitt som en service og Lundbeck oppfordrer deg til å lese tredjeparters bruksvilkår og personvernerklæringer.

4. Immaterielle rettigheter

 

Innholdet på nettstedet er underlagt opphavsrettsbeskyttelse og andre immaterielle rettigheter. Firmanavnene, handelsnavnene, logoer og alle produktnavn er varemerker eid av Lundbeck. Enhver misbruk av disse varemerkene er strengt forbudt. Innholdet på nettstedet må ikke kopieres annet enn til personlig og ikke-kommersiell bruk, og i disse tilfellene skal alle merknader om opphavsrett eller andre proprietære merknader beholdes. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt ovenfor, er det ikke tillatt å kopiere, vise, laste ned, modifisere, reprodusere eller videresende informasjon fra dette nettstedet uten skriftlig samtykke fra Lundbeck.

5. Barn

 

Dette nettstedet er ikke ment for barn under 18 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra noen vi vet er under 18 år.

6. Gjeldende lov og sted

 

Denne fraskrivelsen av ansvar og innholdet på dette nettstedet skal tolkes av norsk lov uten hensyn til reglene om internasjonal privatrett. Enhver tvist som oppstår ut fra eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelsen, skal, dersom den ikke kan løses på minnelig måte, kun avgjøres av tingretten i Asker og Bærum i Norge.

7. Endringer og spørsmål

 

Eventuelle endringer i dette dokumentet vil bli publisert omgående på denne siden. Hvis du har ytterligere spørsmål angående dette dokumentet eller nettstedet generelt, er det bare å ta kontakt med oss.