Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Bærekraft

Vår bærekraftstrategi

Gjennom vår bærekraftstrategi reduserer vi forretningsrisikoer, negative virkninger og takler sosiale utfordringer der det er mulig. Vi er forpliktet til å følge FNs Global Compact Principles og bidrar til 7 av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling.

FN's prinsipper for ansvarlig virksomhetsatferd (UN Global Compact)

Lundbeck undertegnet FNs Global Compact i 2009. Vi fortsetter å fremme initiativer som viser vår forpliktelse til de ti prinsippene om menneskerettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.

 

Konsernledelsen vurderer Lundbecks forretningsrisiko og -muligheter, og etablerer våre bærekraftsmål som kommunisert i vår årlige rapport. 

 

Vi sender vår Communication on Progress rapport til FNs Global Compact, og beskriver i detalj vår bærekraftsytelse og våre mål. I mer enn et tiår har vi rapportert om vår bærekraftige innsats, utfordringer og bidrag til vår virksomhet, interessenter og miljøene vi opererer i.

SDGs that Lundbeck supports

Mål for bærekraftig utvikling

I 2020 baserte vi nøkkelaspektene ved vår bærekraftstrategi på FNs bærekraftmål (SDGs). Vi har funnet ut at vi har betydelig innvirkning på 7 av de 17 målene:

 

  • Mål 3: God helse
  • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 8: Anstendige arbeidsvillkår og økonomisk vekst
  • Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene
  • Mål 16: Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

Viktige eksempler er mål 3 som er nært knyttet til vårt bedriftsformål og engasjement for å gjenopprette hjernehelse, og mål 13 som driver vår innsats for å forberede oss på en fremtid med nullutslipp. 

 

Vi vil bruke vår innflytelse og jobbe for å fremme mål 5, 8, 10, 12 og 16. På tvers av våre bærekrafttiltak søker vi partnerskap med andre for å muliggjøre endring og maksimere påvirkningen (Mål 17).

 

Les mer om våre bærekrafttiltak i avsnittene nedenfor og i vår nyeste Communication on Progress rapport til FNs Global Compact.

FN Global Compact

Les mer om Lundbecks nyeste Communication on Progress rapport til FNs Global Compact.

The following sustainability pages represent the key areas or workstreams that are part of our overall sustainability strategy. These areas are also closely connected with our contributions to the SDGs.  

Hjernehelse

Vi er dedikerte til å forbedre hjernehelse i samsvar med WHOs helseprinsipper.

Vår vitenskap

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne behandlinger.