Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Ansvarlig forretningsførsel

Opptre med respekt og integritet i alt vi gjør

Vi oppnår forretningsformålet ved å følge gjeldende krav fra myndigheter, prinsippene i våre etiske retningslinjer og ambisjonene i vår bærekraftstrategi. Vårt ansvar er understøttet av fem kjerneverdier: Pasientdrevet, Modig, Ambisiøst, Lidenskapelig og Ansvarlig. 

våre etiske retningslinjer

De etiske standardene i Lundbeck defineres av konsernledelsen med støtte fra en dedikert compliance-komité som representerer de viktigste nøkkelfunksjonene. Komiteen vurderer den etiske standarden årlig og iverksetter nødvendige forbedringer. Vår Chief Compliance Officer gir regelmessige oppdateringer om etikk og compliance til styrets revisjonskomité.

 

Våre etiske retningslinjer er ryggraden i vår etikk- og compliance-kultur. Den beskriver forpliktelsene og forventningene våre til de ansatte, for områder som er kritiske for legemiddelindustrien. Alle ansatte og tredjeparter som arbeider på vegne av Lundbeck er forpliktet til å overholde de etiske retningslinjene og eventuelle strengere lokale krav. Les vår Third Party Code of Conduct Obligations.

 

Våre etiske retningslinjer ble første gang etablert i 2010 og oppdateres regelmessig. Den siste oppdateringen i 2019 viste endringer i interne og eksterne krav, inkludert International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) Code of Practice 2019, som regulerer hvordan farmasøytiske selskaper samhandler med helsepersonell. . 


Vi implementerer slike endringer i våre operasjonelle prosedyrer for å oppmuntre til god praksis. Spesifikke forretningsområder opererer under vårt kvalitetsstyringssystem for å kontrollere risiko, drive kontinuerlig forbedring og oppfylle forskriftsmessige krav.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er ryggraden i vår etikk- og compliance kultur. 

Opplæring, kontroll og dialog

Vi gir alle ansatte de beste betingelsene for å opptre ansvarlig. Hvert år fullfører de selskapets opplæring i våre etiske retningslinjer og relevante prosedyrer, som innebærer lokale diskusjoner om etikk og compliance.  

 

Vi støtter dette med internkontroll og kontinuerlig overvåking for å bekrefte forståelsen av lokale krav og komme med forslag til prosessforbedringer. Korrigerende og forebyggende tiltak sikrer lokalt ledelses-eierskap og oppfølging. 

 

Vi oppfordrer alle til å ha en løpende dialog om compliance og etikk med sine kollegaer og ledere. Men vi forstår at noen ansatte kanskje ikke ønsker å diskutere spørsmål eller bekymringer åpent. Vi er klare til å gi råd til personer som bekymrer seg over at en sak ikke blir riktig håndtert. Alle kan rapportere alvorlige bekymringer om compliance i full fortrolighet til Lundbeck Compliances Hotline. 

FNs Global Compact

Les mer om vår helse- og sikkerhetsinitiativ og resultat i vår nyeste Communication on Progress-rapport til FNs Global Compact.

kontroll av markedsføring

Markedsføring av legemidler reguleres strengt og lokale myndigheter fører tilsyn. Vi er forpliktet til å overholde gjeldende regelverk. Dette betyr å opprettholde prosesser og gi omfattende opplæring for å sikre at salgsfremmende aktiviteter blir riktig evaluert og godkjent. 

 

Lundbeck-komiteen for markedsføring og reklame vurderer og godkjenner kampanjemateriell som produseres ved hovedkontoret. Våre datterselskaper er ansvarlige for å sikre at kampanjemateriellet gjennomgås og godkjennes i samsvar med lokale lover, forskrifter og bransjestandarder, og det før materiellet brukes innenfor det enkelte lokale markedet. 

skattepolitikk

I Lundbeck jobber vi utrettelig for å gjenopprette folks hjernehelse, slik at alle kan leve et så godt liv som mulig. Vi jobber mot dette målet i samsvar med våre fem kjerneverdier, som inkluderer å være ansvarlige. Dette betyr å handle med respekt og integritet i alt vi gjør, inkludert å overholde gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og bransjestandarder. Lundbecks skattepolitikk fastsetter prinsippene vi følger for å oppfylle lover og regler på en  ansvarlig måte.

retningslinjer for mangfold og inkludering

Vi er et mangfoldig selskap som ønsker å bygge en inkluderende kultur som gjør det mulig for alle ansatte å øke sin faglige kompetanse, og jobbe i et miljø uten diskriminering. Vi mener dette er den beste måten å sikre kreativitet, innovasjon, fremgang og gjensidig utvikling. Mangfoldigheten i våre ansattes ideer, perspektiver og erfaringer er en verdsatt og nødvendig del av vår konkurransefordel. Vi har vedtatt en bedriftspolicy som et grunnlag for diskusjoner om mangfold og inkludering blant ansatte og ledelsen i over 50 land der vi opererer.

Compliance Hotline

Lundbecks Compliance Hotline lar deg rapportere juridiske og andre alvorlige bekymringer som ellers kan være vanskelig å adressere. 

Personvern

Lundbeck er forpliktet til å beskytte rettighetene til pasienter, forsknings- og forretningspartnere og våre ansatte i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning. Vi innhenter og behandler kun personopplysninger:

 

  • Når vi har et spesifikt behov og juridisk grunnlag
  • På en åpen og sikker måte som beskytter personvernet til individet

Vi kommer ikke til å beholde opplysningene lenger enn nødvendig, og tar oss umiddelbart av forespørsler eller klager knyttet til personopplysninger.

Mer om lundbeck

Dette er Lundbeck

Vi jobber for å gjenopprette folks hjernehelse, slik at alle kan leve et så godt liv som mulig.

Vår vitenskap

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne behandlinger.

Gjenopprette hjernehelsen

Hva hjernehelse betyr for oss i Lundbeck.