Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Alkoholavhengighet

Forstå alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er forbundet med overdreven og ukontrollerbar drikking som betydelig påvirker en persons evne til utføre sine vanlige aktiviteter på jobb og hjemme, og som kan ha en sterk påvirkning på deres generelle helse.

Alkoholavhengighet

Personer med alkoholavhengighet inntar stor mengder alkohol, som påvirker hvordan de oppfører seg og kan forårsake alvorlige helseproblemer.1 Mennesker med sykdommen er ofte klar over skaden den forårsaker, men opplever det likevel som vanskelig å redusere drikkingen.1 

Langvarig eksponering for alkohol antas å forårsake endringer i nervebaner som er involvert i belønning, motivasjon, hukommelse og selvkontroll, noe som øker en persons sug etter å bruke alkohol.2 En person med alkoholavhengighet kan ikke lenger føle de behagelige virkningene av å drikke, men opplever likevel et alkoholsug.3 Personer drikker derfor for å unngå virkningene som er forbundet med alkoholabstinens («negativ forsterkning»), i stedet for å føle glede («positiv forsterkning»).3 

Fakta om alkoholavhengighet

Alkoholavhengighet er forbundet med overdreven og ukontrollerbar drikking som betydelig påvirker en persons evne til utføre sine vanlige aktiviteter på jobb og hjemme, og som kan ha en alvorlig innvirkning på deres generelle helse. Byrden for de nærmeste, helseomsorgstjenestene og samfunnet kan være betydelig. 

 • Over hele verden lider 107 millioner mennesker av alkoholavhengighet.1
 • Gjennomsnittsalderen for når det starter er 26 år.2
 • En person med alkoholavhengighet vil normalt ønske å redusere drikkingen, men er ikke i stand til det på grunn av sug og abstinenssymptomer, som å føle seg syk eller engstelig.3
 • Alkoholavhengighet er den syvende største risikofaktoren for tidlig død og uførhet over hele verden.4
 • Blant mennesker i alderen 15–49 år kan 3,8 % av dødsfall hos kvinner og 12,2 % av dødsfall hos menn tilskrives alkohol.4
 • Bare rundt én av fem av de med alkoholavhengighet vil søke behandling.2,5

Symptomer

Hovedtegnene på alkoholavhengighet er at en person drikker store mengder alkohol i lengre perioder enn det som er tiltenkt, og at dette har en betydelig innvirkning på evnen til utføre normale daglige aktiviteter.1 En person med alkoholavhengighet vil normalt ønske å redusere drikkingen, men er ikke i stand til gjøre det på grunn av sug og abstinenssymptomer, som å føle seg syk eller engstelig.1 

 

En persons drikking kan føre til at de forsømmer sitt ansvar hjemme, som barnepass eller husarbeid, og at de skulker arbeid.1 De kan fortsette å drikke alkohol selv om det utsetter dem selv eller andre for fare, for eksempel ved å kjøre eller bruke maskiner under påvirkning av alkohol.1 

 

Fysiske symptomer på alkoholavhengighet kan inkludere skjelving, vanskeligheter med å gå og søvnproblemer.1 Alvorlig alkoholavhengighet er forbundet med høyere forekomst av selvmordstanker og forsøk på selvmord.1 

107 millioner

mennesker over hele verden lider av alkoholavhengighet.1

26 år

er gjennomsnittsalderen for når avhengigheten starter.2

Epidemiologi og byrde

Over hele verden lider 107 millioner mennesker av alkoholavhengighet.4 Alkoholforbruket varierer i henhold til religiøse og kulturelle holdninger, og har en tendens til å være høyere i land med høy inntekt.5 Alkoholavhengighet utvikler seg vanligvis i 20- og 30-årene, selv om berørte personer vanligvis begynner å drikke for mye i midten av tenårene.1,6 Det er dobbelt så sannsynlig at menn opplever alkoholavhengighet enn kvinner.6

 

Alkoholinntak er en årsaksfaktor i mer enn 200 sykdom- og skadetilstander, inkludert psykiske og atferdsmessige lidelser, skrumplever, kreft og hjerte- og karsykdommer.7 I en multinasjonal undersøkelse rapporterte 77% av personer med alkoholavhengighet at de har hatt minst én komorbid tilstand.8

 

Alkoholbruk er den syvende største risikofaktoren for tidlig død og uførhet over hele verden, og står for 2,2% av alle dødsfall hos kvinner og 6,8% av alle dødsfall hos menn.5 Blant mennesker i alderen 15–49 år er alkoholbruk den viktigste risikofaktoren for tidlig død, ansvarlig for 3,8% av dødsfall hos kvinner og 12,2% av dødsfall hos menn.5 Mange av disse dødsfallene er fra skader knyttet til trafikkulykker og vold.7

 

En global undersøkelse utført av Verdens helseorganisasjon (WHO) fant at personer med alkoholavhengighet går glipp av i gjennomsnitt to ekstra dager med arbeid eller aktiviteter per år.9 Sykdommen påvirker en persons psykiske helse, følelser og forhold til partner, familie og kollegaer.6 

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på alkoholavhengighet bør oppsøke legen sin for hjelp og råd. 

Diagnose og behandling

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på alkoholavhengighet bør oppsøke legen sin for hjelp og råd. Alkoholavhengighet kan diagnostiseres etter samtale med en lege om en persons vaner og atferd med alkohol, samt å se på fysiske symptomer som kan være til stede.1

 

En viktig del av behandlingen av alkoholavhengighet er å sette et behandlingsmål som kan inkludere avholdenhet eller reduksjon. Selv om avholdenhet gir de største helsefordelene, er mange mennesker motvillige eller ikke i stand til å slutte å drikke helt, og muligheten for å redusere alkoholforbruket kan være en alternativ måte å redusere skader forbundet med alkohol.10

 

Alkoholavhengighet har det bredeste behandlingsgapet (dvs. andel av ubehandlede pasienter) av alle psykiske lidelser; bare én av fem av dem med alkoholavhengighet vil søke behandling.6,11 Mange unngår behandling fordi de føler at stigma omgir sykdommen.12 Støttegrupper er en viktig del av behandlingen av alkoholavhengighet, både for personen og deres kjære. Av de som får behandling oppnår mange en bedring på lang sikt.13 

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 2. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. The addicted human brain viewed in the light of imaging studies: brain circuits and treatment strategies. Neuropharmacology. 2004;47(Suppl 1):3–13.
 3. Gilpin NW, Koob GF. Neurobiology of alcohol dependence. Alcohol Res Health. 2008;31(3):185–195.
 4. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 5. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015–1035.
 6. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 7. World Health Organization. Alcohol fact sheet. 2018. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol [accessed 26 September 2019].
 8. Odlaug BL, Gual A, DeCourcy J, Perry R, Pike J, Heron L, Rehm J. Alcohol dependence, co-occurring conditions and attributable burden. Alcohol Alcohol. 2016;51(2):201–209.
 9. Alonso J, Petukhova M, Vilagut G, Chatterji S, Heeringa S, Üstün TB, et al. Days out of role due to common physical and mental conditions: results from the WHO World Mental Health surveys. Mol Psychiatry. 2011;16(12):1234–1246.
 10. Ambrogne JA. Reduced-risk drinking as a treatment goal: what clinicians need to know. J Subst Abuse Treat. 2002;22(1):45–53.
 11. Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004;82(11):858–866.
 12. Keyes KM, Hatzenbuehler ML, McLaughlin KA, Link B, Olfson M, Grant BF, Hasin D. Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. Am J Epidemiol. 2010;172(12):1364–1372.
 13. Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Huang B, Ruan WJ. Recovery from DSM-IV alcohol dependence: United States, 2001–2002. Addiction. 2005;100(3):281–292.

 1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 2. Grant BF, Goldstein RB, Saha TD, Chou SP, Jung J, Zhang H, et al. Epidemiology of DSM-5 alcohol use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III. JAMA Psychiatry. 2015;72(8):757–766.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018;392(10152):1015-1035.

Mer om lundbeck

Vårt engasjement

Vi jobber med Progress in Mind - vår mangesidige tilnærming til pasienter.

Forskning og Utvikling

FoU av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.

Bærekraft

Lundbeck har tatt et strategisk valg om å satse på bærekraft.