Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Mangfold og inkludering

5300 ansatte - like ulike som de pasientene vi gir hjelp til

For å sikre at vi gjenspeiler mangfoldet hos våre pasienter og deres behov,  fokuserer vi på å skape sammenheng, kulturer og system der alle Lundbeck ansatte - uansett hvem og hva de er - kan være seg selv og prestere sitt beste.  

Lundbeck har alltid hatt mangfold som en del av sitt DNA. I vår historie på over 100 år har en mengde mennesker, produkter og samarbeidspartnere kommet sammen for å gjøre fremskritt for våre pasienter, men i år 2022 kreves det mer av oss, så fremover har vi begynt å bygge en enda mer inkluderende organisasjon. Vi har gransket oss selv nøye og vi vet at dette er noe vi må ha fokus på.

 

Vi tenker at om vi bygger en inkluderende organisasjon, så kommer mangfoldet etter hvert.

 

Enkelt sagt, mangfold setter fokus på sammensetninger. Inkludering betyr at valgt sammensetning fungerer godt i praksis. Likestilling sikrer at vi er rettferdige og uavhengige i alt vi gjør.

Mangfold er viktig, og inkludering skaper sterke organisasjoner  

 

For å sikre at vi gjenspeiler mangfoldet hos våre pasienter og deres behov, fokuserer vi på å skape et miljø, kultur og system der alle Lundbeck ansatte - uansett hvem og hva de er - kan være seg selv og prestere sitt beste. I praksis betyr dette at enkeltpersoner føler seg bemyndiget ikke på tross av forskjellene, men på grunn av dem.

 

Vi vet at mennesker enkelte ganger blir satt i bokser - hvorav noen ganger er disse boksene selvvalgte mens andre ganger er disse boksene valgt for oss. På grunn av dette, tar Lundbeck en systematisk, forretningstyrt tilnærming til D&I, som ser på og bryter ned disse boksene. Vår ambisiøse plan om inkludering, består av en to-års plan som muliggjør likestilling gjennom rettferdighet og transparens, fremmer åpenhet, håndterer skjevhet og diskriminering, samt fremmer tilhørighet gjennom vår unike Lundbeck kultur. Fra folket på gulvet til toppledelsen i Lundbeck , jobber vi for å sikre at D&I er en integrert praksis og tankegang.

 

"Vi vinner sammen. Lundbeck er et sted hvor du vokser og trives - personlig og profesjonelt. Vi omfavner det unike hos den enkelte, og vet at vi er sterkere sammen når hver hjerne bidrar."     Deborah dunsire, CEO

Doing better business

I dag betyr "to do better business" å bemyndigjøre alle teammedlemmene ved å respektere og verdsette det som gjør oss forskjellig uansett alder, kjønn, evne, seksualitet, etnisitet, religion, foreldrestatus, lederstatus, arbeidssted etc.

 

Vi ønsker hele tiden å utvikle Lundbeck-kulturen. Gjennom D&I imøtekommer vi forskjeller som styrker innovasjon og beslutningstaking, og derfor er vi forpliktet til å skape en (enda mer) inkluderende kultur, der alle har fordeler, og som vi alle har et felles ansvar for. Vi er bare på begynnelsen av denne reisen, og vi håper du vil bli med oss.

 

 

Mer om Lundbeck

Hjernehelse

Vi jobber for å øke aksepten av hjernesykdommer og sikre kvaliteten av våre legemidler.

Karriere

Ta ditt neste karrieresteg hos Lundbeck.

Dette er Lundbeck

Et globalt farmasøytisk selskap som utelukkende fokuserer på hjernesykdommer.