Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Hjernehelse

Dedikert til å forbedre hjernens helse

Vi er dedikerte til å forbedre hjernehelse i samsvar med Verdens helseorganisasjons helseprinsipper.  Via forskning gjør vi innovative legemidler tilgjengelige og takler barrierer for tilgjengelighet. Vi jobber for å øke aksepten av hjernesykdommer og sikre kvaliteten av våre legemidler.

Rett til helsehjelp

Lundbeck bygger på mer enn 70 års erfaring innen forskning, utvikling og produksjon av legemidler for behandling av hjernesykdommer, og konsoliderer selskapets tiltak i sin strategi for bedre hjernehelse. Dette reflekterer WHOs fire prinsipper for rett til helsehjelp: Tilgjengelighet, tilgang, aksept og god kvalitet. 

 

Vi har definert våre ambisjoner innenfor hver av disse prinsippene. Vi vil bygge på våre nåværende tiltak med nye initiativer de kommende årene:

 

  • Tilgjengelighet: Vi bidrar med vår spesialistkunnskap til å håndtere byrden av hjernesykdommer, og fortsetter å gjøre legemidler tilgjengelig.
  • Tilgang: Vi fremmer tilgang til legemidlene våre ved å håndtere diskriminerende, fysiske, økonomiske og informasjonsmessige barrierer. 
  • Aksept: Vi forbedrer psykisk helse, reduserer stigma, støtter nasjonale selvmordsforebyggende tiltak og forbedrer kulturell aksept av hjernesykdommer.
  • God kvalitet: Vi tilbyr legemidler av høy kvalitet, ivaretar pasientsikkerheten og bekjemper falske legemidler.

Les mer utfyllende om dette lenger nede på siden.

Video: Økt fokus på hjernhelse

tilgjengelighet

Lundbeck er engasjert i forskning og utvikling, produksjon, markedsføring og salg av innovative legemidler. Vi bygger på vår sterke, vitenskapelige forståelse av hjernesykdommer for å utvikle nye legemidler, og ved vår globale tilstedeværelse, tilby innovative behandlinger til mennesker som lever med psykiatriske og nevrologiske sykdommer. 

Ifølge WHO, lever over 700 millioner mennesker over hele verden med psykiatriske og nevrologiske lidelser

Dette er alvorlige og livstruende sykdommer som påvirker livskvaliteten for pasienter og deres pårørende. Det har vært en revolusjonerende endring av behandlingsalternativer de siste 50 årene, men det finnes fortsatt et stort udekket behov. 

 

Lundbeck er forpliktet til å levere innovasjon som pasientene trenger. Vi jobber med å fremme nevrovitenskap, utvikle nye livsforandrende behandlinger og støtte pasienter. Alt vi gjør tjener vårt overordnede formål med å gjenopprette hjernehelse og endre livene til millioner av mennesker som lever med hjernesykdommer. 

 

Les mer om Lundbecks forretningsaktiviteter i vår siste årsrapport. 

Årsrapport

Les vår årsrapport for 2020 for mer informasjon.

Tilgang

Gitt den høye risikoen har mange farmasøytiske selskap redusert sine investeringer eller til og med gitt opp forskningen innen hjernesykdommer. Lundbeck har utrettelig hatt fokus på dette viktige medisinske området.

 

I de kommende årene vil vi iverksette ytterligere tiltak for å håndtere diskriminerende, fysiske, økonomiske og informasjonsmessige barrierer for å gjøre trygge og effektive behandlinger av hjernesykdom mer tilgjengelige.

 

Vi anerkjenner utfordringene som helsevesenet står overfor under press fra økt etterspørsel, og anerkjenner bekymringer over kostnaden av innovative legemidler. Men vi er også oppmerksomme på at vår kommersialisering av forbedrede behandlinger skaper verdi for pasienter, samfunn og investorer. 

 

Å drive en bærekraftig virksomhet krever at vi investerer i nye og bedre behandlinger for pasienter, samtidig som det reduserer den samfunnsmessige byrden og leverer en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene våre. Verdien vi skaper fra våre markedsførte legemidler gjør det mulig for oss å reinvestere i forskning og utvikling av nye og bedre behandlinger.

 

Les om vår globale prispolitikk nedenfor.

Medical product donations continue to play an important role for many diseases that affect populations living in low and middle-income countries, and for people living in poverty, it may represent the only chance they have to access the treatment they need.

 

The partnership between the UK based health charity, IHP, and Lundbeck contribute in addressing the unmet mental health needs in the Middle East and Africa region as well as raising awareness of mental health conditions, fighting stigma, advocating for parity for mental health and ultimately serving the people often overlooked in mental health provision.

Aksept

Vi arbeider for å forbedre den kulturelle aksepten av hjernesykdommer, forbedre innstillingen til psykisk helse, redusere stigma, informere om sykdommen og tilby opplæring. De som får mest nytte av dette er de med hjernesykdom og deres omsorgspersoner.

 

Lundbeck samarbeider med interessegrupper, bl.a. International Association for Suicide Prevention og World Federation for Mental Health, GAMIAN-Europe og EUFAMI. Vårt partnerskap med International Association for Early Interventions for Mental Health har som mål å fremme #ChatSafe-retningslinjer for nettkommunikasjon om selvmordsforebygging.

 


For å drive vårt globale engasjement og utdanningsarbeid innen selvmordsforebygging publiserte vi i 2019 brosjyren «Psykisk helse og selvmordsforebygging – Lundbecks anbefalinger og forpliktelser». Den er utarbeidet i samarbeid med eksperter innen fagfeltet, og har som mål å øke bevissthet og kunnskap om selvmordsforebygging.

Lundbeck has also been a proud supporter of World Mental Health Day since 2015, working in close collaboration with our global and local mental health advocacy partners to raise mental health awareness and fight stigma. In 2021, we published a new position paper 'Mental health in an unequal world' with Lundbeck’s views on the socio-economic determinants of mental health.

God kvalitet

Våre tiltak for å sikre legemidler av god kvalitet strekker seg gjennom hele verdikjeden, fra tidlig forskning, klinisk utvikling og produksjon til distribusjon til apotek. 

Kvalitetsstyringssystem

Vi integrerer våre kvalitets- og pasientsikkerhetsprosesser i vårt «GxP»-kvalitetsstyringssystem. «GP» står for god praksis og «x-en» representerer Laboratory (Laboratorium) (GLP), Clinical (Klinisk) (GCP), Pharmacovigilance (Bivirkningsrapportering) (GPvP), Manufacturing (Produksjon) (GMP) og Distribution (Distribusjon) (GDP). Vår gode praksis opprettholdes gjennom prosedyrer, opplæring og regelmessig revisjon. Vårt GxP-kvalitetsstyringssystem er i samsvar med Lundbecks etiske retningslinjer, forretningsmål og prosesser, og med nasjonale og internasjonale regulatoriske krav. 

Dyreforsøk for sikker og effektiv medisin

Lundbeck er forpliktet til å gjennomføre studier på dyr for å utvikle trygge og effektive legemidler for å behandle hjernesykdommer. Vi vil kun bruke dyreforsøk der det ikke finnes andre alternativer, og når fordelene oppveier de mulige risikoene for dyrene. Vi har god omsorg for forsøksdyrene våre, og arbeider kontinuerlig for å forbedre retningslinjene våre for dyreforsøk, prosedyrer og dyrefasiliteter. 

Forhindre falske legemidler

Falske legemidler er forfalsket medisin. Dette er bevisst feilmerkede produkter med riktige eller gale ingredienser, uten aktive ingredienser, med utilstrekkelige aktive ingredienser eller med falsk emballasje. 

 

Vi har strenge forholdsregler for å sikre forsyningskjeden vår, og sikre at pasientene får ekte Lundbeck-legemidler hver gang. Vi beskytter integriteten til våre produkter ved å merke pakker med batchnummer, serienumre og 2D-koder. Vi bruker transportselskaper som er kvalitetssikret og godkjent gjennom våre kvalitetsavtaler. Vi samarbeider med tollmyndigheter for å overvåke forsendelser som hevder å inneholde Lundbeck-produkter og samarbeider med internasjonale organisasjoner som er dedikert til å bekjempe forfalsket medisin. 

 

Legemidler skal kun kjøpes gjennom autoriserte kanaler som er anbefalt av helsepersonell. Lundbeck tilbyr ikke legemidler for salg på internett eller gjennom sosiale medier. 

 

Hvis du har bekymringer for ekthetsgarantien, kan du kontakte complaint@lundbeck.com

Rapportering av bivirkninger

Vi erkjenner vårt ansvar overfor personer som er avhengige av våre produkter og kunnskap for å håndtere sykdommen sin. Rapportering av bivirkninger er viktig for at vi kontinuerlig skal kunne vurdere fordelene og risikoene ved våre produkter, og iverksette proaktive tiltak om nødvendig. 

 

Ta kontakt med legen hvis du opplever en potensielt skadelig bivirkning av legemiddelet. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til Lundbeck via vårt elektroniske kontaktskjema. Hvis du foretrekker å snakke med en Lundbeck ansatt i ditt land, vennligst se på telefonnummer til Lundbeck datterselskaper.

Mer om Lundbeck

Hjernenett.no 

De siste nyhetene, synspunktene og kunnskapen innen psykiatri og nevrologi.

Forskning & Utvikling

F&U av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.

Forbedre hjernens helse

Vi er dedikerte i vårt formål om å forbedre hjernehelse. Hos Lundbeck betyr dette at ingen som rammes av en hjernesykdom skal forhindres i å leve et fullverdig liv.