Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Legemidler

Navn og virkestoff i legemidlene våre

Lundbeck har et bredt spekter av legemidler innen hjernesykdommer. Med registrerte legemidler i over 100 land, utnytter vi vår globale tilstedeværelse for å gi innovative behandlinger til mennesker som lever med hjernesykdommer rundt om i hele verden.  
Våre legemidler
Sykdomsområde Produkt Virkestoff
Schizophrenia Rexulti® Brexpiprazole
Fluanxol Depot® Cis(Z)-Flupenticoldecanoate
Cisordinol® zuklopenthixol -dihydrochlorid
Serdolect® Sertindol
Fluanxol® flupentixoli dihydrochloridum
Cisordinol Depot® Zuclopenthixoldecanoate
Abilify Maintena® Aripiprazole
Psychosis Cisordinol-Acutard® Zuclopenthixolacetate
Truxal® Chlorprothixen hydrochlorid
Depression Sarotex® Amitriptyline
Cipralex® Escitalopram Oxalate
Noritren® Nortriptyline
Cipramil® Citalopram
Brintellix® Vortioxetine
Alzheimer's disease Ebixa® Memantine
Migraine Sarotex® Amitriptyline
Vyepti® Eptinezumab
Alcohol dependence Selincro® Nalmefene

Rapportering av bivirkninger

Rapportering av potensielle bivirkninger er viktig for at vi kontinuerlig skal kunne vurdere fordelene og risikoen ved produktene våre og iverksette nødvendige proaktive tiltak.

Mer om lundbeck

Forskning og Utvikling

FoU av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.

Pasienter

Vi ser at pasienter er mennesker, og støtter personen bak sykdommen.

Pipeline

Les mer om våre prosjekter og hvilke virkestoff som er under utvikling.