Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Schizofreni

Forstå schizofreni

Schizofreni er en psykotisk lidelse, ofte langvarig, noe som kan føre til markerte endringer i en persons oppfatning av virkeligheten. 

schizofreni

Schizofreni forårsakes av en ubalanse i kjemikaliene som legger til rette for kommunikasjonen mellom nevroner i hjernen, noe som fører til en oppfatning (se/hørsel/tenkning) av ting som ikke er ekte. Faktorene som skaper denne ubalansen forstås ikke fullstendig.

Schizofreni er en vanlig form for alvorlig psykisk sykdom som har et betydelig «stigma» og som ofte misforstås. Mennesker med schizofreni opplever forstyrrende tanker, følelser og atferd, og de synes det er vanskelig å bedømme hva som er virkelig.1 Dette kan ha stor innvirkning på livet til den enkelte og hans/hennes familie. 

Fakta om schizofreni

Schizofreni er et av Lundbecks fokusområder, og er en kronisk, alvorlig og invalidiserende psykiatrisk lidelse. Sykdommen kjennetegnes av forstyrret tankevirksomhet, oppfatning, følelser, språk, selvfølelse og atferd. Vanlige erfaringer inkluderer å høre stemmer og å ha vrangforestillinger.1 Schizofreni påvirker både menn og kvinner, selv om menn har en tendens til å utvikle tilstanden litt tidligere i livet. 

 • Verdens helseorganisasjon anslår at 20 millioner mennesker lider av schizofreni, noe som gjør den til en av de 20 viktigste årsakene til uførhet verden over.1-2 
 • Schizofreni er blant de mest kostbare sykdommene i verden.4-5
 •  Schizofreni kjennetegnes av positive symptomer – hallusinasjoner og vrangforestillinger – samt negative symptomer – ubehagelige følelser og sosial tilbaketrekning
 • Schizofreni påvirker mennesker uavhengig av rase, kultur eller sosial klasse. Den starter vanligvis i tidlig voksen alder rundt 20 år, men kan utvikles i alle aldre6
 • Risikoen for at noen utvikler schizofreni i løpet av sin levetid er omtrent 1%6

Symptomer på schizofreni

Schizofreni kjennetegnes av episoder med psykose (mister kontakt med virkeligheten) mellom perioder med ubehagelige følelser og tilbaketrekning.1 Symptomer på schizofreni kan defineres etter det som er kjent som positive symptomer og negative symptomer, sammen med kognitive symptomer, humørsvingninger og motoriske symptomer. 

 

Positive symptomer - Symptomene som oppstår under episoder med psykose er kjent som «positive symptomer» og inkluderer tankeforstyrrelser, vrangforestillinger (falske oppfatninger, ofte med paranoia), og hallusinasjoner – hovedsakelig å høre stemmer.1 Disse symptomene er ofte ledsaget av angst, depresjon og overdreven aktivitet – personen som rammes kan bevege seg rundt konstant og bli urolig.1

 

Negative symptomer - I motsetning til dette, består periodene med sosial tilbaketrekking av «negative symptomer». Disse inkluderer mindre følelser, usammenhengende tale, dårlig planleggingsevne, initiering og/eller gjennomføring av en aktivitet, og mindre følelse av glede eller interesse. Negative symptomer fører vanligvis til problemer med sosial samhandling og daglige aktiviteter.1 

Epidemiologi og byrde

Verdens helseorganisasjon estimerer at 20 millioner mennesker lider av schizofreni, noe som gjør den til en av de 20 viktigste årsakene til uførhet verden over.2-3 Schizofreni påvirker mennesker uavhengig av rase, kultur eller sosial klasse. Den starter vanligvis i tidlig voksen alder (fra 20 år), men den kan utvikles i alle aldre.3

 

Schizofreni påvirker både menn og kvinner, selv om menn har en tendens til å utvikle tilstanden litt tidligere i livet.Risikoen for at en person utvikler schizofreni i løpet av sin levetid er ca. 1%.4

 

Schizofreni er også blant de mest kostbare sykdommene i verden, og sammen med andre psykotiske sykdommer har den vist seg å stå for 1,5% (Storbritannia), 2% (Nederland og Frankrike) og 2,5% (USA) av de totale nasjonale helsebudsjetter.6-7

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på schizofreni bør oppsøke legen sin for hjelp og råd. 

Diagnose og behandling

Schizofreni diagnostiseres ved hjelp av pasientintervjuer og kan involvere diskusjoner med nær familie. Det finnes også en rekke vurderingsskalaer som kan brukes til å identifisere symptomene og alvorlighetsgraden av schizofreni. 


Schizofreni må behandles. Med passende behandling er det mulig å betydelig redusere symptomene forbundet med schizofreni, og å gjenkjenne «risikofaktorer» eller «varseltegn» for et forestående tilbakefall. Behandlingen består vanligvis av en kombinasjon av legemiddel og psykososial terapi, og en periode på sykehus er ofte nødvendig for pleie og overvåking under psykotiske episoder. 

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.
 2. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020.
 3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
 4. Tsuang MT, Faraone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.
 5. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
 6. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.
 7. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2019. Available at https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed January 2020
2. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
3. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
4. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
5. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
6. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2004.

Mer om lundbeck

Vår historie

En lang og stolt historie har ført Lundbeck dit vi er i dag. 

Forskning og Utvikling

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne legemidler.

Bærekraft

Lundbeck har tatt et strategisk valg om å satse på bærekraft.