Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Parkinsons sykdom

Forstå Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en progressiv tilstand karakterisert av et gradvis tap av nevroner som normalt produserer nevrotransmitteren dopamin, noe som fører til problemer med bevegelseskontroll og ikke-bevegelsesrelaterte symptomer.

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en langvarig og progressiv hjernesykdom som oftest påvirker de over 60 år.1 Personer med Parkinsons sykdom har vanskeligheter med å kontrollere kroppsbevegelsene sine, og symptomene blir verre når tilstanden utvikler seg. Til syvende og sist svekker Parkinsons sykdom personens evne til å fungere i dagliglivet.1

Symptomene på Parkinsons sykdom skyldes tap av nevroner i hjernen som påvirker bevegelseskontroll, samt andre områder, som sinnsstemning, søvn og tanker. Den nøyaktige årsaken til nevrontapet er fortsatt ukjent, men det antas å involvere en kombinasjon av genetiske, miljømessige og aldringsfaktorer.1

Fakta om Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er et av Lundbecks fokusområder, og er en kronisk progressiv nevrodegenerativ lidelse karakterisert ved tilstedeværelse av hovedsakelig motoriske symptomer (hvilende tremor, stivhet, bradykinesi og ustabil holdning). Det er også forbundet med et mangfold av ikke-motoriske symptomer.1 Motoriske symptomer forårsakes av degenerasjon av dopaminproduserende celler i hjernen.2 

 • Det anslås at i 2017 var omtrent 8,5 millioner pasienter verden over berørt av Parkinsons sykdom3
 • Forekomsten av Parkinsons sykdom i USA vil doble seg innen 2040 (sammenlignet med 2010)5
 • Parkinsons sykdom utvikler seg vanligvis hos mennesker i slutten av 50- og begynnelsen av 60-årene4
 • Parkinsons sykdom rammer 1 % av befolkningen over 60 år6
 • Parkinsons sykdom er den nest mest vanlige nevrodegenerative sykdommen3

Symptomer 

Parkinsons sykdom er en progressiv lidelse, og over tid oppstår nye symptomer og eksisterende symptomer blir sakte mer alvorlige.2 Det er imidlertid ikke en dødelig sykdom – folk kan leve i 15 til 25 år etter diagnose – noe som gjør det til en langvarig (kronisk) tilstand.2

Symptomer på Parkinsons sykdom kan kategoriseres som motoriske og ikke-motoriske symptomer og komplikasjoner.

 

 • Motoriske symptomer - De klassiske symptomene på Parkinsons sykdom – såkalte «motoriske» (bevegelsesrelaterte) symptomer – inkluderer tremor, langsomme bevegelser, muskelstivhet og balanseproblemer.3

 • Ikke-motoriske symptomer -  De følger med alle stadiene av Parkinsons sykdom og påvirker i vesentlig grad pasientens livskvalitet, som for eksempel plutselig fall i blodtrykk når de står, stemningslidelser, søvnforstyrrelser, sanseforstyrrelser, tap av luktesans, forstoppelse og kognitive problemer, f.eks. hukommelsesproblemer, forvirring og tilfeller av demens.3-4

 • Komplikasjoner - Etter flere års behandling kan komplikasjoner begynne å dukke opp.5 Disse kan inkludere fluktuasjoner, når individer veksler mellom perioder med god og dårlig symptomkontroll.5

Alle disse symptomene bidrar betydelig til sykdomsbyrden. 

~ 8,5 millioner 

pasienter over hele verden er berørt av Parkinsons sykdom3

1%

av befolkningen over 60 år rammes av Parkinsons sykdom6

Epidemiologi og byrde

Parkinsons sykdom er en av de vanligste nevrologiske (i nerveceller) sykdommene.5 I 2017 rammet den omtrent 8,5 millioner menn og kvinner over hele verden.6 Forekomsten av Parkinsons sykdom i USA vil dobles innen 2040 (sammenlignet med 2010).7

 

Parkinsons sykdom utvikler seg vanligvis hos mennesker i slutten av 50- og begynnelsen av 60-årene1,8 selv om sjeldnere former av sykdommen kan utvikles før man er 40 år.8 1 % av befolkningen på 60 år eller eldre har Parkinsons sykdom.8

 

Fordi risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom øker med alderen, vil det faktum at flere mennesker nå blir eldre, bety at det totale antallet mennesker med Parkinsons sykdom også stiger.9

Personer som er bekymret for at de – eller deres kjære – opplever symptomer på Parkinsons sykdom bør oppsøke legen for hjelp og råd.

Diagnose og behandling

Parkinsons sykdom diagnostiseres ved hjelp av medisinsk historie, klinisk undersøkelse og respons på behandling. Det finnes ingen pålitelige biokjemiske, bildediagnostiske- eller genetiske tester som gir en sikker diagnose.10,11 I tillegg finnes det en rekke vurderingsskalaer som kan brukes til å identifisere symptomene og alvorlighetsgraden av sykdommen.

 

For øyeblikket finnes det ingen kur for Parkinsons sykdom, men behandlinger av symptomer er tilgjengelige og forskningen fortsetter. Selv om nåværende Parkinsons-behandlinger ikke kan stoppe progresjonen, kan de midlertidig kontrollere og lindre symptomer og forbedre livskvaliteten for de med Parkinsons og deres omsorgspersoner.

 

Behandling av Parkinsons sykdom involverer vanligvis legemiddelbehandling og i noen tilfeller kirurgi. I tillegg til dette spiller fysisk trening, kosthold, supplerende behandling, emosjonell støtte og sterke relasjoner viktige roller. Det å forstå Parkinsons sykdom, relatert til den nye situasjonen i livet, og å lære å akseptere nye mål og utfordringer, er nesten like viktig som praktisk håndtering av sykdommen.

 

1.    Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis,        and assessment. Am J Manag Care 2008; 14 (2 Suppl): S40–48.
2.    Poewe W, Mahlknecht P. The clinical progression of Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2009; 15 (Suppl 4):
       S28–S32.
3.    Chaudhuri KR, Ondo W. Handbook of Movement Disorders. London: Current Medicine Group, 2009.
4.    Goldman JG, Postuma R. Premotor and nonmotor features of Parkinson’s disease. Curr Opin Neurol 2014; 27 (4): 434–441.
5.    Kalia LV, Lang AE. Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386 (9996): 896–912.
6.    GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence,        and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis        for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858.
7.    Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United            States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
8.   de Lau LML, Breteler Monique MB. Epidemiology of Parkinson's disease. Lancet Neurol 2006; 5 (6): 525–535.
9.   Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous   
      nations, 2005 through 2030. Neurology 2007; 68 (5): 384–386.
10.  Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79 (4): 368–376.
11.  Williams DR, Litvan I. Parkinsonian syndromes. Continuum (Minneap Minn) 2013; 19 (5): 1189–1212.

 1. World Health Organization. Neurological Disorders: Public Health Challenges. 2006. (http://www.who.int/mental_health/publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/)
 2. Schapira AHV The management of Parkinson’s disease - what is new? Eur J Neurol 2011;18(Suppl 1):12.
 3. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis  for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392 (10159): 1789–1858
 4. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease-Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care. 2008; 14(2 Suppl):S40-8.
 5. Kowal SL, Dall TM, Chakrabarti R, et al. The current and projected economic burden of Parkinson’s disease in the United States. Mov Disord 2013; 28 (3): 311–318.
 6. Tysnes & Storstein. Epidemiology of Parkinson's disease. J Neural Transm 2017;124:901-905.

Mer om lundbeck

Vår historie

En lang og stolt historie har ført Lundbeck til hvor vi er i dag.

Hjernehelse

Hva hjernehelse betyr for oss i Lundbeck.

Forskning og Utvikling

FoU av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.