Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Verdikjeden

Fra idé til pasient 

Utvikling av innovative og trygge behandlinger er komplekse. Det tar omtrent 10–15 år for et nytt legemiddel å komme seg gjennom den farmasøytiske verdikjeden fra når en idé blir født til en godkjent behandling gjøres tilgjengelig for pasienter.

Forskning

Innen forskningen identifiserer vi nye behandlingsmål og etablerer og bekrefter en forståelse av virkningsmekanismen for nye, trygge legemiddelkandidater. Å forske på nye behandlinger krever dyp innsikt i sykdommen og de utilfredsstilte medisinske behovene til pasientene. Forskere arbeider for å forstå den underliggende sykdomsbiologien og identifisere nye behandlingsmål i hjernen. Nye stoffer velges deretter basert på effektivitet og testes for sikkerhet og toleranse, før de velges for legemiddelutvikling. 

Legemiddelutvikling

Under legemiddelutviklingen gjennomfører vi kliniske studier globalt for å etablere dokumentasjon for nye legemiddelkandidater. Vi samarbeider med helsepersonell i vitenskapelige diskusjoner for å øke forståelsen av våre kliniske resultater, og vi arbeider for å utvikle trygge, pålitelige og effektive produksjonsprosesser. Å verne om rettighetene, sikkerheten og velferden til studiedeltakerne er av største viktighet.

 

Vi gjennomfører kontinuerlig overvåking av sikkerheten, kvaliteten og effektiviteten til våre legemidler, og vi informerer kontinuerlig tilsynsmyndigheter om våre aktiviteter og funn. Rapportering av mulige bivirkninger fra helsepersonell og pasienter er svært viktig for kontinuerlig evaluering av fordelene og risikoene ved våre legemidler, slik at vi kan ta proaktive tiltak om nødvendig. 

Produksjon

Produksjonsprosessen har tre hovedstadier: Kjemisk produksjon hvor den aktive farmasøytiske ingrediensen (API) lages; farmasøytisk bulkproduksjon hvor produktet produseres; og produksjon av ferdige varer hvor pakkene lages. Vi jobber for å skape den beste forsyningskjeden i legemiddelindustrien gjennom kontinuerlig forbedring av pålitelighet, kvalitet og kostnad. Hvert år sendes over 100 millioner ferdige pakker til distributører, grossister og sykehus gjennom et nært samarbeid med våre datterselskaper globalt. 

Markedsføring

Våre legemidler er registrerte i over 100 land globalt. Vi utvikler og gjennomfører vitenskapelige og salgsfremmende arrangementer for å lære helsepersonell om trygg og effektiv bruk av våre legemidler. Vi engasjerer beslutningstakere i aktiviteter som hjelper dem til å prioritere psykiatriske og nevrologiske lidelser og informere dem om den samfunnsmessige verdien av legemidlene våre basert på grundige vurderinger. 

Salg

I salgsprosessen informerer vi om og lærer opp de viktigste interessentene som er ansvarlige for å forskrive behandling med reseptbelagte legemidler. Vi har salgsrepresentanter i over 50 land. Våre aktiviteter rettet mot helsepersonell tar sikte på å sikre riktig forståelse av våre legemidler og deres bruk. Vi engasjerer også eksperter og ledende spesialister som foredragsholdere i ulike arrangementer, der informasjon utveksles med formål å forbedre behandlingen av pasienter.

 

Utvikling av legemidlene våre fortsetter etter den innledende markedsføringsgodkjenningen. Basert på kunnskapen vår om molekylene, prøver vi ofte å studere dem på en rekke indikasjoner hvor vi mener at de kan ha en potensiell effekt. Vi bruker betydelig tid og ressurser på å sikre at vi utvikler hele potensialet for legemidlene våre. 

Mer om lundbeck

Vårt engasjement

Vi arbeider med Progress in Mind - vår mangesidige tilnærming til pasienter.

Nevrologi

Nevrologiske lidelser er sykdommer i det sentrale og det perifere nervesystemet.

Psykiatri

Psykiske sykdommer er mentale, emosjonelle og atferdsmessige lidelser .