Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Bivirkningsrapportering

Rapportere bivirkning

Hos Lundbeck erkjenner vi vårt ansvar overfor mennesker som bruker våre produkter og ønsker kunnskap for å håndtere sykdommen sin. Rapportering av potensielle bivirkninger fra helsepersonell og pasienter er viktig for at vi kontinuerlig skal kunne vurdere fordelene og risikoen ved våre produkter, og iverksette proaktive tiltak hvor det er påkrevd.

Vær oppmerksom på at du må konsultere fastlegen eller annet kvalifisert helsepersonale dersom du:

 

  • Opplever et helseproblem
  • Har spørsmål om din personlige helse
  • Du (eller personen det gjelder dersom du rapporterer på en annen persons vegne) opplever bivirkning(er) relatert til bruken av et legemiddel  

Dersom du deltar i en klinisk utprøvning, må du rapportere bivirkningen til studiestedet.

 

En bivirkning er en uønsket og utilsiktet effekt av et legemiddel, som oppleves av en person. Alle legemidler kan ha bivirkninger (også kjent som uønskede hendelser), men legemidlene kan også ha uventede fordeler.

 

Hos Lundbeck overvåker vi kontinuerlig sikkerheten og kvaliteten til legemidlene våre for å beskytte de menneskene som er avhengige av å ta dem. Informasjon om bivirkninger, uventede fordeler eller annen sikkerhetsinformasjon (som f.eks. medisineringsfeil, graviditet eller bruk utenfor godkjent indikasjon) er en viktig informasjonskilde for denne prosessen. Informasjonen du oppgir, hjelper oss derfor med å gjøre legemidlene våre trygge for dem som tar dem.

 

Når vi mottar en rapport om en mulig bivirkning, vil rapporten bli lagt inn i Lundbeck Safety Database, og den vil bli evaluert av et team av leger, sykepleiere og farmasøyter. I tilfelle tvetydighet eller manglende informasjon i rapporten, er vi forpliktet til å kontakte rapportøren for ytterligere informasjon. Hvis rapporten mottas fra en pasient, vil vi be om tillatelse til å kontakte pasientens lege for å bekrefte den oppgitte informasjonen, og potensielt også be om ytterligere relevant informasjon for at vi skal kunne vurdere saken.


Bivirkningsrapporter vil bli rapportert som enkeltsaker til europeiske helsemyndigheter, og også inkludert i kumulative rapporter i henhold til nasjonal lovgivning og krav. I tillegg vil de bli inkludert i den løpende overvåkingen av nye signaler som vil hjelpe oss med å identifisere potensielle nye risikoer knyttet til produktene våre. Pasientinformasjon og andre personlige data rapportert til Lundbeck vil bli behandlet videre på en anonymisert måte i henhold til Personopplysningsloven.


Hvis du opplever en potensiell bivirkning, kontakt legen din for å få råd.

For å finne ut mer om hvordan Lundbeck behandler personopplysningene dine når du rapporterer en bivirkning, kan du gå til menyen «Personvernet ditt» under eller klikk her.

Om du ønsker å rapportere en bivirkning direkte til Lundbeck, vennligst benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Vær oppmerksom på at vi kan kontakte deg for ytterligere informasjon.

Dersom du foretrekker å kontakte en representant for Lundbeck i ditt eget land, kan du finne relevant informasjon her.

Mer om Lundbeck

Vår vitenskap

Lundbeck har utviklet noen av verdens mest foreskrevne behandlinger.

Forstå hjernesykdommer

Det første steget til god hjernehelse starter med å forstå sykdommen.

Kontakt oss

Ta kontakt med vårt hovedkontor eller med vår lokale filial.