Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Alzheimers sykdom

Forstå Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er en nevrologisk lidelse der hjernen langsomt brytes ned, noe som fører til problemer med hukommelse, daglig funksjon og atferd.

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er en progressiv hjernesykdom der hjernen gradvis degenereres. Den forekommer oftest hos mennesker over 65 år.

 

I løpet av sykdommen degenereres områder i hjernen, noe som resulterer i celletap og dysfunksjon, et gradvis tap av hukommelse, problemer med resonnering eller dømmekraft, desorientering, vanskeligheter med å lære, tap av språkferdigheter og redusert evne til å utføre rutineoppgaver.2-3 Disse endringene har økende innvirkning på personens dagligliv, noe som reduserer deres uavhengighet, til de til slutt er helt avhengige av andre.2

Alzheimers sykdom har også en enorm innvirkning på de som pleier en person med Alzheimers sykdom.4 De fleste omsorgspersoner er nære slektninger som gir omsorg i hjemmet – en krevende og utmattende rolle som representerer en stor emosjonell og fysisk belastning.3-4 

Fakta om Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er et av Lundbecks fokusområder, og er den vanligste nevrodegenerative sykdommen. Symptomer på Alzheimers sykdom kan bredt kategoriseres som kognitive, funksjonelle og atferdsmessige/psykologiske endringer. I løpet av sykdommen degenereres områder i hjernen, noe som resulterer i celletap og dysfunksjon, et gradvis tap av hukommelse, problemer med resonnering eller dømmekraft, desorientering, vanskeligheter med å lære, tap av språkferdigheter og nedgang i evnen til å utføre rutineoppgaver.1-2

  • 50 millioner mennesker over hele verden har demens (Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og kan bidra til 60–80 % av tilfellene) 
  • Alzheimers sykdom er den vanligste nevrodegenerative sykdommen og forekommer oftest hos mennesker over 65 år1
  • Den totale globale samfunnskostnaden for demens er anslått til 818 milliarder USD, og stiger til 2 billioner USD innen 20302

Symptomer

Symptomene på Alzheimers sykdom oppstår gradvis i en periode på flere år, og varierer fra person til person.3 De første symptomene som vises er vanligvis glemsomhet og mild forvirring.3 Symptomer på Alzheimers sykdom kan bredt kategoriseres som kognitive, funksjonelle og atferdsmessige/psykologiske endringer: 

 

  • Kognitive endringer – svekket korttidshukommelse (som svekket kunnskap om nylige hendelser, å gjenta seg selv, å miste ting rundt i huset, dårlig organisering), vanskeligheter med å ta beslutninger, redusert forståelse av tid og sted, redusert evne til å lære og problemer med å kjenne igjen venner og familie.3, 5-6  
 
  • Funksjonelle endringer – redusert evne til å utføre daglige aktiviteter: vanskeligheter med å håndtere penger, reise og egenomsorg (spise, kle på seg, opprettholde personlig hygiene) samt problemer med balanse og ustødig bevegelse.3,7 Til syvende og sist vil de med Alzheimers sykdom vanligvis bli fullstendig avhengige av pleiere.3,7
 
  • Atferdsmessige/psykiatriske endringer – pasienter kan også utvikle atferdsmessige forstyrrelser, noe som øker omsorgsbyrden. Dette inkluderer tilbaketrekking fra sosiale aktiviteter, apati/ufølsomhet, nedstemthet, angst og irritasjon.3 Atferdsendringer er spesielt vanskelig å håndtere for familie og omsorgspersoner, og er ofte årsaken til at pasienter flyttes til institusjon.9 

Tidlige varselstegn10

1.    Hukommelsestap som forstyrrer dagliglivet

2.    Utfordringer med planlegging eller problemløsning

3.    Problemer med å gjennomføre kjente oppgaver hjemme, på jobb eller i fritiden

4.    Forvirring over tid eller sted

5.    Problemer med å forstå visuelle bilder og romforhold

6.    Nye problemer med ord i tale eller skriving

7.    Feiltolke ting og miste evnen til å huske hva en har gjort nylig

8.   Redusert eller dårlig dømmekraft

9.   Tilbaketrekking fra arbeid eller sosiale aktiviteter

10.  Endringer i humør og personlighet

50 millioner

mennesker over hele verden har demens (Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og kan bidra til 60-80% av tilfellene).2

 

818 milliarder USD

Den totale globale samfunnskostnaden for demens, med en forventet stigning til 2 billioner USD innen 2030.2

 

Epidemiologi og byrde

Over hele verden har 50 millioner mennesker demens.2 Mens vi får en stadig eldre befolkning, er det nesten 30 millioner nye tilfeller hvert år.1  WHO antar at forekomsten av demens nesten vil dobles hvert 20. år, og at 152 millioner mennesker vil ha sykdommen innen år 2050.11

 

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens, og utgjør 60-80% av demens tilfellene.3 Den totale globale samfunnskostnaden for demens er anslått til 818 milliarder USD, og stiger til 2 billioner USD innen 2030.11

Personer som er bekymret for at de - eller deres kjære - har symptomer på Alzheimers sykdom, bør oppsøke legen sin for hjelp og råd.

Diagnose og behandling

Alzheimers sykdom diagnostiseres med intervjuer av pasient- og omsorgsperson. Noen ganger utføres blodprøver og hjerneavbildningsteknikker. Det finnes en rekke vurderingsskalaer som kan brukes til å identifisere symptomene og alvorlighetsgraden av sykdommen.

 

Alzheimers har ingen kur, men behandlinger av symptomer er tilgjengelige og forskning fortsetter.1 Selv om nåværende Alzheimers-behandlinger ikke kan stoppe Alzheimers fra å utvikle seg, kan de midlertidig bremse forverring av demens og forbedre livskvaliteten til personer med Alzheimers og deres omsorgspersoner.1 I dag foregår det en verdensomspennende innsats for å finne bedre måter å behandle sykdommen på, forsinke starten og hindre at den utvikler seg.1

 

1.    Alzheimer’s Association. What is Alzheimer’s disease: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.
2.    World Health Organization. Dementia fact sheet. 2020. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Accessed January 2020.
3.    Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Association Report. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement 2020; 16 (3): 391–460.
4.    Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
5.    Joubert S, Joncas S, Barbeau E, et al. Cognition. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
6.    Rainville C, Caza N, Belleville S, Gilbert B. Neuropsychological assessment. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
7.    Sarazin M, Horne N, Dubois B. Natural decline and prognostic factors. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
8.    Gélinas I. Functional autonomy. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
9.    Teng E, Cummings JL. Behaviour. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
10.  Alzheimer’s Association. 10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer’s: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs.
11.  World Health Organization. Dementia - A public health priority. 2017. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/en/.

Mer om lundbeck

Forskning og utvikling

FoU av nye og forbedrede behandlinger er kjernen i det vi gjør.

Vårt engasjement

Vi jobber med Progress in Mind - vår mangesidige tilnærming til pasienter.

Bærekraft

Lundbeck har tatt et strategisk valg om å satse på bærekraft.