Du forlater nå lundbeck.com/no

Denne lenken tar deg til en ny nettside. På nettsiden er det egne brukervilkår vedrørende innhold og koblinger som Lundbeck Norge ikke tar ansvar for.

 

Fortsett til nettside

Avbryt

Forskning og utvikling

Kjernen i vår virksomhet er forskning og utvikling

Å forske på og utvikle legemidler som bedrer livskvaliteten for mennesker med hjernesykdommer er fundamentet i vårt arbeid. Innsatsen på dette området drives av de engasjerte medarbeiderne i våre FoU avdelinger. Vi finansierer uavhengig forskning og samarbeider tett med partnere over hele verden.

Pipeline

Vår pipeline reflekterer målet om å utvikle nye behandlinger som endrer omsorgen for pasientene, og tar for seg i hvilke hjernesykdommer vi ser størst behov.

Kliniske studier

Lundbecks formål er å gjenopprette hjernehelse, og vi er takknemlige overfor pasienter, friske frivillige, familier og klinikker som deltar i våre kliniske studier.

Hver dag går vi på jobb for å utvikle nye og forbedrede behandlinger som kan utgjøre en forskjell for mennesker som lever med hjernesykdommer.

Fremtidig plattform

Vår FoU strategi tilbyr en fremtidig plattform der Lundbeck kan oppdage og utvikle legemidler med klart dokumenterte virkninger på biologisk definerte pasientgrupper. Dette er ikke minst basert på vår digitale tilnærming for å optimalisere behandlingen av hjernesykdommer. Det forventes at samfunnets etterspørsel etter disse nye behandlingsformene kommer til å øke.


Nylig har en analyse i stor skala av postmortem-hjerner vist karakteristiske molekylære spor hos personer med psykiske lidelser.1 Et internasjonalt team av forskere har rapportert at fem alvorlige psykiske lidelser har mønstre av genaktivitet som ofte overlapper, men også varierer i sykdomsspesifikke – og noen ganger motstridende – måter. Funnene kan kanskje føre til diagnostiske tester og nye behandlinger.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Som en vitenskapsbasert organisasjon er våre forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU) de viktigste bidragene til vårt engasjement for å gjenopprette hjernehelse. Vi dedikerer vår FoU-innsats basert på både intern og ekstern innovasjon for å utvikle nye og innovative legemidler innen en rekke indikasjoner for behandling av hjernesykdommer.

underliggende sykdomsbiologi

Lundbecks FoU er rettet mot oppdagelse og utvikling av nye legemidler mot underliggende årsaker til hjernesykdommer. Dette krever omfattende forskning innen biologi og mekanismene til disse sykdommene, samt bedre forståelse av forskningsmål og kliniske utfall. Gjennom årene har vi bygget en bred og robust plattform innen psykiatri og nevrodegenerasjon, noe som gjør det mulig for oss å bruke små molekyler, antistoffer og vaksiner i utviklingen av nye legemidler som kan behandle symptomer mer effektivt og potensielt endre sykdommens forløp. 

Vår Forsknings- og utviklingsorganisasjon

Forskning hos Lundbeck er basert på innsatsen til våre tverrfaglige prosjektteam, vår interne ekspertise innen hjernesykdommer og nye teknologier. Vi jobber i toppmoderne laboratorier. I hvert prosjektteam integrerer vi vår avanserte kunnskap innen forskning og utvikling med ekspertise innen klinisk praksis og terapeutiske behov.

Respekt for individet

Vi jobber sammen som individer mot et felles mål. Vi prøver kontinuerlig å utvikle og forbedre våre vitenskapelige og personlige ferdigheter og kvalifikasjoner. Dette gjør det mulig for oss å fremme karrieremuligheter for hver enkelt, samt opprettholde og utvikle kompetansen vår som organisasjon. Publisering av våre vitenskapelige resultater er en naturlig del av vår aktive deltakelse i det internasjonale forskningsmiljøet.

Våre legemidler

Våre legemidler, som er registrert i mer enn 100 land, er et stolt resultat av årevis med forskning som hjelper omtrent 50 millioner mennesker årlig.

nettverk og samarbeid

Lundbecks lange erfaring og kontinuerlige arbeid innenfor hjernesykdommer har gitt oss et sterkt globalt nettverk innen preklinisk og klinisk forskning. Det er viktig for oss å opprettholde vår sterke interne FoU kompetanse, samtidig som vi bygger eksterne allianser for å supplere vår interne kompetanse og utnytte de økte mulighetene som følger av innovative teknologier.

 

Lundbeck samarbeidet også med genetikkselskapet 23andMe, Inc. og et ekspertutvalg fra The Milken Institute i en stor ny studie for å øke forståelsen av de underliggende årsakene til depresjon og bipolare depresjoner. Denne studien forsker videre på hvordan disse sykdommene og hjernefunksjonene er relatert til genetikk.

 

Et annet eksempel er vår deltakelse i RADAR-CNS-samarbeidet hvor vi jobber med å utvikle nye måter for å overvåke tilstander som depresjon, epilepsi og multippel sklerose ved bruk av bærbar teknologi og mobiltelefonteknologi. Slike allment tilgjengelige enheter kan fjernmonitorere pasientens nåværende tilstand på detaljnivåer som tidligere var uoppnåelige.

Mer om lundbeck

Vitenskapelig samarbeid

Vår suksess og arv har gitt oss et sterkt globalt nettverk.

Om oss

Et globalt farmasøytisk selskap som spesialiserer seg innen hjernesykdommer.

Karriere

Ta dine neste karrieresteg hos Lundbeck.