Schizofrenia

Zrozumieć schizofrenię

Schizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym, często długotrwałym, które może prowadzić do wyraźnych zmian w postrzeganiu rzeczywistości przez człowieka.

Schizofrenia

Schizofrenia jest spowodowana brakiem równowagi w obrębie związków chemicznych ułatwiających komunikację pomiędzy neuronami w mózgu, co prowadzi do postrzegania (widzenia/słyszenia/myślenia) rzeczy, które nie są prawdziwe. Czynniki, które tworzą ten brak równowagi nie są w pełni zrozumiałe.

Schizofrenia jest powszechną formą ciężkiej choroby psychicznej, która nosi wyraźne "piętno" i często jest źle rozumiana. Osoby cierpiące na schizofrenię doświadczają zaburzonych myśli, emocji i zachowań, a także mają trudności z oceną rzeczywistości.(1) Może to mieć istotny wpływ na życie jednostki i jej rodziny.

Fakty o Schizofrenii

Schizofrenia jest jednym z głównych obszarów badań firmy Lundbeck, jest przewlekłą, ciężką i upośledzającą chorobą psychiatryczną. Choroba ta charakteryzuje się zaburzeniami w myśleniu, percepcji, emocjach, mowie, poczuciu siebie i zachowaniu. Powszechne doświadczenia obejmują słyszenie głosów i urojenia.(1) Schizofrenia dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż mężczyźni mają tendencję do rozwijania stanu nieco wcześniej w życiu.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na schizofrenię cierpi ponad 21 milionów ludzi, co czyni ją jedną z 10 największych przyczyn niepełnosprawności na świecie.(1)

Objawy

Dla schizofrenii charakterystyczne są epizody psychozy (utraty kontaktu z rzeczywistością) naprzemiennie z okresami spłyconych emocji i wycofania.(1) Objawy schizofrenii można określić przez tzw. objawy pozytywne i negatywne, wraz z objawami poznawczymi, nastroju i zaburzeniami ruchu.

 

Objawy pozytywne - objawy występujące podczas epizodów psychozy, obejmujące zaburzenia myślenia, urojenia (nieprawdziwe przekonania, często o treści paranoicznej), a także halucynacje - głównie słyszenie głosów. Objawom tym często towarzyszą lęk, depresja i nadmierna aktywność - ciągłe poruszanie się i narastające pobudzenie.

 

Objawy negatywne – w okresach wycofania obecne są natomiast tak zwane „objawy negatywne”, do których zalicza się ograniczenie przeżywanych emocji, mniejszą płynność mowy, obniżenie zdolności do planowania, inicjowania i kontynuownia aktywności, ograniczenie zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności. To właśnie objawy negatywne są zwykle odpowiedzialne za trudności w kontaktach społecznych i czynnościach codziennych.

Fakty o Schizofrenii

Schizofrenia jest jedną z najbardziej kosztownych finansowo chorób na świecie.(3-4)

Schizofrenię cechują objawy pozytywne;
halucynacje i urojenia oraz objawy negatywne; stępione emocje i wycofanie społeczne.

Epidemiologia

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na schizofrenię cierpi ponad 21 milionów ludzi, co czyni ją jedną z 20 największych przyczyn niepełnosprawności na świecie.(2) Schizofrenia dotyka ludzi niezależnie od rasy, kultury czy klasy społecznej. Zazwyczaj zaczyna się we wczesnym okresie dorosłości (od 20 roku życia)(3), ale może rozwijać się w każdym wieku. Schizofrenia dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż mężczyźni mają tendencję do rozwoju schizofrenii nieco wcześniej.(4) Szansa rozwoju schizofrenii u danej osoby w ciągu jej życia wynosi około 1%.(3)

 

Schizofrenia jest również jedną z najbardziej kosztownych pod względem finansowym chorób na świecie i wraz z innymi chorobami psychotycznymi stanowi 1,5% (Wielka Brytania), 2% (Holandia, Francja) i 2,5% (USA) całkowitego budżetu krajowej opieki zdrowotnej.(5-6)

Facts about Schizophrenia

Schizofrenia dotyka ludzi bez względu na rasę, kulturę czy klasę społeczną. Zwykle zaczyna się we wczesnej fazie dorosłości około 20 roku życia, ale może się rozwijać w każdym wieku.(2)

Ryzyko zachorowania na schizofrenię u danej osoby za życia wynosi około 1%.(5)

Osoby, które obawiają się, że one - lub ich bliscy - doświadczają objawów schizofrenii, powinny zgłosić się do swojego lekarza po pomoc i poradę.

Rozpoznanie i leczenie

Osoby, które obawiają się, że one - lub ich bliscy - doświadczają objawów schizofrenii, powinny zgłosić się do swojego lekarza po pomoc i poradę. Schizofrenię diagnozuje się za pomocą wywiadów z pacjentami i może ona obejmować rozmowy z ich najbliższymi. Istnieje wiele skal oceny, które mogą być również wykorzystywane do pomocy w identyfikacji objawów i nasilenia schizofrenii.

 

Schizofrenia wymaga leczenia, które, gdy odpowiednie, może
znaczne zmniejszyć nasilenie objawów związanych z schizofrenią, a także umożliwi rozpoznanie "czynników ryzyka" lub "znaków ostrzegawczych" do nawrotu choroby. Leczenie zazwyczaj składa się z połączenia leków i terapii psychospołecznej,  pobytu w szpitalu, koniecznej  opieki i monitorowania podczas zaburzeń psychotycznych.

  1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2016.    (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/)
  2. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
  3. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
  4. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
  5. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.
  6. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). Washington, D.C.: American Psychiatric Association; 2013.

1. World Health Organization. Schizophrenia fact sheet. 2016. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/)
2. Ochoa S, Usall J, Cobo J, Labad X, Kulkarni J. Gender differences in schizophrenia and first-episode psychosis: a comprehensive literature review. Schizophr Res Treatment 2012; 2012: 916198.
3. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007;116 (435):3340.
4. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399409.
5. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.

More from lundbeck

our history

A long, proud story has led Lundbeck to where it is today.

our science

Lundbeck has developed some of the world’s most widely prescribed therapies for brain disease.

sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.