Lundbeck

Kim jesteśmy

Obecnie, miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Każdego dnia w firmie Lundbeck staramy się lepiej zrozumieć przyczynę tych chorób, opracować najlepsze terapie i poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin.

Nasz cel

Naszym celem jest poprawa jakości życia cierpiących z powodu chorób psychicznych i neurologicznych.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm farmaceutycznych na świecie, która koncentruje się wyłącznie na leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Kierując się badaniami…

Od ponad 70 lat firma Lundbeck prowadzi badnia w zakresie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Łącząc nasze odkrycia z naszą pasją do wprowadzenia zmian dla pacjentów, jesteśmy pionierami jednych z najważniejszych i najczęściej stosowanych terapii w zakresie leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych.

 

Ściśle współpracujemy z organizacjami pacjnetów, pracownikami służby zdrowia i środowiskiem medycznym, aby odkryć przyczyny i znaleźć nowe metody leczenia, które mogą przywrócić jakość życia osobom cierpiącym z powodu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

...podnosząc nasz głos...

Z powodu chorób psychicznych zmnienia się postrzeganie świata. Pracujemy nad tym, aby choroby psychiczne były lepiej rozumiane.

...nadając zyskowi cel...

Fundacja Lundbeck jest dominującym właścicielem firmy Lundbeck. Własność Fundacji pozwala skupić się na naszych obszarach specjalizacji. Oznacza to również, że dajemy coś w zamian.

 

Dzięki darowiznom w wysokości około 500 milionów duńskich koron rocznie na badania biomedyczne, Fundacja wspiera postęp nauk medycznych.

...i pracować w jednym celu.

Dziś zatrudniamy 5 600 osób w ponad 50 krajach. Opieramy się na naszym duńskim dziedzictwie, wspierając kulturę współpracy i odpowiedzialności.

Wszyscy mamy ten sam cel: opracować innowacyjne metody leczenia, które poprawią jakość życia pacjentów cierpiących z powodu chorób psychicznych i neurologicznych. 

W co wierzymy

Sposób myślenia, który kieruje naszym zachowaniem we wszystkim, co robimy.
 

 • Pacjent
  W naszej walce o zdrowie i godność ludzką stawiamy pacjentów w centrum uwagi.

 • Odwaga
  Ośmielamy się stawić czoła nierozwiązanym wyzwaniom w dziedzinie opieki zdrowotnej.

 • Ambicja
  Stawiamy sobie wysokie wymagania, ponieważ ludzie w potrzebie mają wobec nas wysokie oczekiwania.

 • Pasja
  Upieramy się przy opracowywaniu terapii zmieniających życie ludzi, ponieważ życie nie powinno być zakłócane przez choroby mózgu.

 • Odpowiedzialność
  We wszystkim, co robimy, działamy z szacunkiem i uczciwie.

Wiecej informacji

Lundbeck Institute

Więcej informacji na temat Lundbeck Institute

Przyszłe terapie

Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas badanich.

Kariera

Dowedz się więcej na temat mozliwości podjęcia z nami współpracy.