Choroba Alzheimera

Zrozumieć chorobę Alzheimera

Choroba Alzheimera jest schorzeniem polegającym na powolnej degeneracji mózgu i prowadzącym do zaburzeń pamięci, zachowania i codziennego funkcjonowania.

Alzheimer’s disease overviewChoroba Alzheimera polega na stopniowej, postępującej degeneracji mózgu. Najczęściej występuje u osób powyżej 65-70 roku życia.

 

W trakcie trwania choroby dochodzi do degeneracji obszarów mózgu, co
prowadzi do utraty i dysfunkcji komórek, stopniowej utraty pamięci, problemów z rozumowaniem lub osądem, dezorientacji, trudności w nauce, utraty umiejętności językowych i spadku zdolności do wykonywania rutynowych zadań. Zmiany te mają coraz większy wpływ na codzienne życie osoby, zmniejszając jej niezależność, aż w końcu jest ona całkowicie zależna od innych.

Choroba Alzheimera wywiera także niebagatelny wpływ na opiekuna pacjenta3. W większości przypadków opiekunami są bliscy krewni sprawujący opiekę w domu, ich zadanie jest bardzo wymagające i wyczerpujące, stanowi ogromne obciążenie emocjonalne i czysto fizyczne.3

Fakty o chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera jest jednym z głównych obszarów zainteresowań firmy Lundbeck i jest najczęstszym zaburzeniem
neurodegeneracyjnym. Objawy choroby Alzheimera można szeroko podzielić na zmiany poznawcze, funkcjonalne i behawioralne/psychologiczne. W trakcie trwania choroby dochodzi do degeneracji obszarów mózgu, co prowadzi do utraty i dysfunkcji komórek, stopniowej utraty pamięci, problemów z rozumowaniem lub osądem, dezorientacji, trudności w uczeniu się, utraty umiejętności językowych i spadku zdolności do wykonywania rutynowych zadań.

 
Choroba Alzheimera jest najczęstszym zaburzeniem neurodegeneracyjnym i występuje najczęściej u osób powyżej 65 roku życia.

Symptomy

Objawy choroby Alzheimera pojawiają się stopniowo na przestrzeni lat i mogą różnić się u różnych chorych. Choroba rozpoczyna się zwykle od zapominania i łagodnego zagubienia. Objawy choroby Alzheimera można podzielić na 3 kategorie: objawy poznawcze, funkcjonalne i behawioralne/psychologiczne.

 

  • Objawy poznawcze – upośledzenie pamięci krótkotrwałej (takie jak niedostateczna znajomość bieżących wydarzeń, powtarzanie tych samych historii lub pytań, gubienie przedmiotów w obrębie domu, gorsza organizacja), trudności w podejmowaniu decyzji, ograniczenie rozumienia koncepcji czasu i przestrzeni, ograniczenie zdolności uczenia się i rozwiązywania problemów.4-6  
 
  • Zmiana funkcjonowania – ograniczenie umiejętności wykonywania czynności codziennych: trudności w posługiwaniu się pieniędzmi, podróżowaniu i w samodzielnym zajmowaniu się sobą (jedzenie, ubieranie się, utrzymanie higieny osobistej), ponadto kłopotliwe staje się utrzymanie równowagi i osoba chora porusza się niestabilnym chodem.4 Ostatecznie, osoby chore na Alzheimera zazwyczaj stają się całkowicie zależne od opiekunów
  • Zmiany w zachowaniu/objawy psychologiczne – u pacjentów mogą również wystąpić zaburzenia zachowania, które zwiększają obciążenie opieką. Obejmują one wycofanie się z aktywności społecznej, apatię, depresję, lęk i pobudzenie.4 Zaburzenia zachowania są zazwyczaj szczególnie uciążliwe dla rodziny i opiekunów i stanowią częstą przyczynę umieszczenia chorego w placówce opiekuńczej.8

Wczesne znaki ostrzegawcze (9)

1.    Utrata pamięci, która zakłóca codzienne życie

2.    Wyzwania związane z planowaniem lub rozwiązywaniem
problemów

3.    Trudności w wykonywaniu znanych zadań w domu, w pracy lub
w czasie wolnym

4.    Dezorientacja z czasem lub miejscem

5.    Problemy ze zrozumieniem obrazów wizualnych i relacji
przestrzennych

6.    Nowe problemy ze słowami w mówieniu lub pisaniu

7.    Gubienie rzeczy i utrata zdolności do odtwarzania kroków

8.    Zmniejszona lub słaba ocena

9.    Wycofanie się z pracy lub działalności społecznej

10. Zmiany nastroju i osobowości

50 mln

     
people worldwide have dementia (Alzheimer’s disease is
the most common cause of dementia and may contribute to 60-70% of cases)1

USD 818 mld

Całkowity światowy koszt
społeczny demencji szacuje się na 818 mld dolarów, a do 2030 r. wzrośnie on do 2 bilionów dolarów (2)

Epidemiologia

Na całym świecie 50 milionów osób cierpi na demencję. (2) Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, każdego roku pojawia się prawie 30 milionów nowych przypadków. (1) WHO przewiduje, że występowanie demencji będzie się prawie podwajać co 20 lat, a do 2050 r. 152 miliony osób będzie cierpiało na tę chorobę. (1)

 

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji i odpowiada za 60-80% przypadków demencji. (4) Szacuje się, że całkowity światowy koszt społeczny demencji wyniesie 818 mld dolarów, a do 2030 r. wzrośnie do 2 bilionów dolarów. (1)

Osoby zaniepokojone stanem swoim lub swoich bliskich powinny skontaktować się z lekarzem, poprosić o pomoc i radę.

Rozpoznanie i leczenie

Osoby zaniepokojone stanem swoim lub swoich bliskich powinny skontaktować się z lekarzem, poprosić o pomoc i radę. Chorobę Alzheimera rozpoznaje się na podstawie wywiadów z pacjentem i opiekunem; czasem wykonuje się także dodatkowe badania z próbki krwi lub badania neuroobrazowe. W identyfikacji objawów choroby i ocenie ich nasilenia pomóc mogą także liczne skale kliniczne.

 

Choroba Alzheimera jest wciąż chorobą nieuleczalną, ale dostępne są jednak metody leczenia objawów, które pozwalają kontynuować badania. Pomimo że obcene metody leczenia Alzheimera nie są w stanie powstrzymać jego rozwoju, mogą jednak spowolnić pogarszanie się objawów demencji i poprawić jakość życia osób dotkniętych chorobą i ich opiekunów. Obecnie na całym świecie podejmowane są działania mające na celu znalezienie lepszych sposobów leczenia tej choroby, opóźnienie jej wystąpienia i zapobieganie jej rozwojowi.

1.    Alzheimer’s Association. What is Alzheimer’s disease: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.
2.    World Health Organization. Dementia fact sheet. 2020. Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia. Accessed January 2020.
3.    Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Association Report. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement 2020; 16 (3): 391–460.
4.    Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
5.    Joubert S, Joncas S, Barbeau E, et al. Cognition. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
6.    Rainville C, Caza N, Belleville S, Gilbert B. Neuropsychological assessment. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
7.    Sarazin M, Horne N, Dubois B. Natural decline and prognostic factors. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
8.    Gélinas I. Functional autonomy. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
9.    Teng E, Cummings JL. Behaviour. In: Gauthier S (ed.). Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer’s Disease, Third Edition. Oxon: Informa Healthcare, 2007.
10.  Alzheimer’s Association. 10 Early Signs and Symptoms of Alzheimer’s: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs.
11.  World Health Organization. Dementia - A public health priority. 2017. https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic_dementia/en/.

  1. World Health Organization. Dementia fact sheet. 2020. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia.
  2. Alzheimer’s Association. What is Alzheimer’s disease. https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers.

More from lundbeck

Research and Development

R&D of new and improved treatments is at the core of what we do.

Our Commitment

We strive for Progress in Mind - our multifaceted approach to patients.

Sustainability

Lundbeck remains committed to sustainability through our strong strategy.