Neurologia

Rozumienie zaburzeń neurologicznych

Zaburzenia neurologiczne to choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Innymi słowy, mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie regulują i koordynują aktywność organizmu.

Demencja jest postępującą degeneracją mózgu i jego zdolności do funkcjonowania. Jest to niezwykle poważny stan, który zmienia osobowość człowieka i wpływa na jego zdolność do codziennego życia. Demencja występuje głównie u osób starszych.  Osoby z demencją cierpią na pogarszającą się pamięć, szczególnie w odniesieniu do nowych informacji. Na początku mogą one najczęściej zauważać przypadki utraty kluczy, ale w miarę postępu choroby mogą przestać rozpoznawać własnych członków rodziny. Pogarsza się również zdolność do osądzania, zarządzania swoimi sprawami i planowania. Osoby z demencją tracą umiejętności społeczne i często mają problemy z kontrolowaniem nastroju, mają również tendencję do rozdrażnienia lub pobudzenia. Objawy zazwyczaj pojawiają się i pogarszają na przestrzeni lat.  

Istnieje wiele różnych przyczyn demencji, z których najczęstszą jest choroba Alzheimera, związana z gromadzeniem się w mózgu nieprawidłowych "płytek amyloidalnych" i " splątek neurofibrylarnych". Niektóre inne rodzaje demencji również mają nieprawidłowe nagromadzenie białek neurofibrylarnych w mózgu; jako grupa, są one określane "tauopatie".

Osoby z demencją ostatecznie staną się całkowicie zależne od opiekuna. Dostępna jest jednak ograniczona liczba zabiegów o charakterze objawowym, które mogą poprawić funkcjonowanie i jakość życia danej osoby, szczególnie we wcześniejszych stadiach choroby.

Get a deeper understanding of Alzheimer's disease here.

Padaczka jest zaburzeniem mózgu, w którym ludzie doświadczają „drgawek” - nagłych skoków aktywności elektrycznej w mózgu. Podczas napadu większość ludzi doznaje zmian świadomości i sposobu, w jaki postrzegają różne rzeczy, od „rozproszenia się” po całkowitą utratę świadomości. Często występują objawy fizyczne, w tym trudności w mówieniu, drżenie i drgawki. Niektóre napady mają łagodne objawy i początkowo mogą być trudne do zauważenia, podczas gdy inne są całkowicie nieaktywne. W zależności od rodzaju napad może trwać od kilku sekund do kilku minut.

Istnieje wiele znanych przyczyn napadów, takie jak choroby dziedziczne i urazy mózgu, chociaż w większości przypadków nie można zidentyfikować żadnej przyczyny. Istnieją również różne rodzaje "zespołu" padaczkowego - grupy cech, które występują razem. Zespół Lennoxa-Gastauta jest rzadkim, ale ciężkim rodzajem padaczki, który pojawia się w dzieciństwie. Ataki u tej osoby powodują sztywnienie lub zwiotczenie i będą wymagać leczenia przez całe życie. Zespół Draveta jest rzadkim, dziedziczonym typem padaczki, który zazwyczaj rozpoczyna się w pierwszym roku życia. Napady mogą być wywołane przez gorączkę, a nawet niewielką zmianę temperatury ciała.

Padaczka jest stanem niepełnosprawności mózgu, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo danej osoby, a także na jej zdolność do funkcjonowania w pracy lub w szkole. Na przykład osoby z padaczką są w dużym stopniu narażone na ryzyko wypadku drogowego i w większości przypadków nie powinny prowadzić pojazdów. U niektórych osób, u których występują powtarzające się, ciężkie lub przedłużające się napady padaczkowe, epilepsja może spowodować uszkodzenie mózgu.

Get a deeper understanding of Lennox–Gastaut syndrome here.

Zaburzenia ruchowe są związane z nieprawidłowymi i mimowolnymi ruchami. Zasadniczo, zaburzenia ruchowe można podzielić na te, w których osoba dotknięta chorobą porusza się za dużo (np. zespół Tourette'a lub choroba Huntingtona) oraz te, w których osoba dotknięta chorobą porusza się za mało (np. choroba Parkinsona lub zanik  wieloukładowy).

 

Zespół Tourette'a związany jest z mimowolnymi, powtarzającymi się ruchami lub dźwiękami wokalnymi, zwanymi "tikami", które pojawiają się w dzieciństwie. Choroba Huntingtona jest dziedziczną, postępującą chorobą mózgu, która zazwyczaj pojawia się w średnim wieku. Powoduje ona mimowolne, szarpiące ruchy ciała, znane jako "pląsawice", a także problemy z myśleniem i pamięcią oraz zmiany w zachowaniu i osobowości.

 

Choroba Parkinsona jest długotrwałą i postępującą chorobą mózgu, która najczęściej występuje u osób starszych. Powoduje ona drżenie, spowolnienie ruchu, sztywność i problemy z równowagą, a także dużą grupę objawów, które nie są związane z ruchem (np. ból, problemy ze zdrowiem psychicznym, problemy z myśleniem i pamięcią). Zanik wieloukładowy ma podobne objawy ruchowe do choroby Parkinsona, ale jest rzadszy, postępuje szybciej, jest trudniejszy do zdiagnozowania i ma mniej możliwości leczenia.

 

Zaburzenia ruchowe są źródłem stygmatyzacji i mogą zakłócać zdolność jednostki do funkcjonowania w codziennym
życiu. Podczas gdy zespół Tourette'a może się poprawiać z wiekiem, osoby z postępującą chorobą mózgu staną się ostatecznie całkowicie zależne od opiekuna. 

 

Get a deeper understanding of Tourette’s syndrome here and Parkinson’s disease here.

Pain is an unpleasant sensation that can occur acutely (e.g., after bruising or breaking a bone) or chronically (e.g., after a back injury or stroke). Sometimes, there is no obvious cause of pain. Different people experience pain in different ways, and there is also an emotional component, whereby the pain that is felt changes according to a person’s mood.

 

Whereas acute pain is the body’s way of warning us about damage, chronic pain has no use and arises due to a malfunction of the body’s pain system. Neuropathic pain is an example of chronic pain, caused by damage to nerve cells by injury, poison, or as a consequence of some other disorder. Neuropathic pain can be excruciating, affecting a person’s quality of life, mood, sleep, relationships, and ability to work.

 

Headache is pain that occurs in the head. Headaches are extremely common, and can be ‘primary’, such as migraine, tension-type headache and cluster headache, or ‘secondary’, meaning that they are a consequence of another disorder. Migraine is associated with strong headaches that are usually accompanied by nausea and/or sensitivity to light and sound. During a migraine headache, which last for hours or days, a person is unable to go about their daily life. Tension-type headaches are, in general, milder and not associated with nausea while cluster headaches are a relatively rare and extremely painful type of headache usually felt around a person’s eye or temple.

 

Get a deeper understanding of neuropathic pain here and migraine here.

Ludzie z zaburzeniami snu cierpią na jego niesatysfakcjonującą jakość, długość, bądź ilość, którą dostają. W konsekwencji czują się senni w ciągu dnia, cierpią z powodu stresu, mają
zaburzenia nastroju (np. drażliwość i przesadne emocje) oraz zmagają się z codziennymi czynnościami, takimi jak bycie produktywnym w pracy lub w szkole.

 

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń snu, z których część jest stosunkowo powszechna (np. bezsenność, lunatykowanie,
zaburzenia oddychania u osób starszych), a inne są dość rzadkie (np. narkolepsja). Zaburzeniom snu często towarzyszy depresja, lęki i zmiany w zdolności myślenia. W wielu przypadkach zaburzenia snu są oznaką lub konsekwencją jakiegoś innego stanu zdrowia lub zaburzenia psychicznego. Na przykład nadmierna senność w ciągu dnia jest częstym objawem zaburzeń zwyrodnieniowych mózgu, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

 

Narkolepsja jest szczególnie uciążliwym zaburzeniem snu. Osoby cierpiące na narkolepsję są nadmiernie senne w ciągu dnia i potrzebują regularnych drzemek. Wiele osób z
tym zaburzeniem doświadcza również nagłego osłabienia mięśni, które może spowodować ich przewrócenie się. Narklepsja nie tylko wpływa na wydajność pracy
i relacje międzyludzkie, ale też czynności takie jak prowadzenie samochodu stają się o wiele bardziej niebezpieczne.

Get a deeper understanding of narcolepsy here.

More from Lundbeck

Pipeline

Discover our projects and compounds in development. 

Scientific Partnerships

Successes and our heritage have provided us with a strong global network.

Publications

Our policy for scientific publications and responsible clinical data sharing.