Wsparcie dla organizacji pacjentów

2018 

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Wsparcie działalności statutowej "Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją"

Kwota:  4 920 PLN


2019

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Prowadzenie grup wsparcia dla osób z depresją i ich rodzin. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia.

Kwota:  6150 PLN


2020    

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Wsparcie finansowe statutowej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności organizacji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją 2020

Kwota:  6150 PLN


2021

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Cel: Wsparcie finansowe statutowej działalności Stowarzyszenia (m.in. podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz bezpośrednia działalność na rzecz pacjentów z depresją oraz ich rodzin i bliskich) 

Kwota:  5000 PLN