Teadus- ja arendustöö

Meie Tegevuse Nurgakivi On Teadus- Ja Arendustöö 

Lundbecki tegevuse nurgakivi on läbimurdeliste ravimite uurimine ja arendamine. Selles on kesksel kohal uurimis- ja arendusüksuste pühendunud töötajad. Samuti rahastame sõltumatuid uuringuid ja teeme tihedat koostööd partneritega kogu maailmas.

Teadustööga tegeleva organisatsioonina seisneb meie põhipanus ajutervise taastamisse just uurimis- ja arendustegevuses. Meie pingutused selles valdkonnas on kantud nii ettevõttesisestest kui ka -välistest edusammudest, et töötada välja uusi ja uuenduslikke ravimeid ajuhaiguste eri näidustuste jaoks.

Video: Meie pühendumus teadus- ja arendustegevusele

Põhihaiguste bioloogia

Lundbecki uurimis- ja arendustegevuse eesmärk on leida ja töötada välja uusi ravimeid, et võidelda ajuhaiguste algpõhjustega. See nõuab põhjalikku teadustööd bioloogia ja haigusmehhanismide valdkonnas, aga ka head arusaamist selle eesmärkidest ja kliinilistest tulemustest. Aastatega on meil psühhiaatria ja neurodegeneratsiooni valdkondades tekkinud mitmekülgne ja põhjalik kogemusepagas, tänu millele saame kasutada väikeseid molekule, antikehi ja vaktsiine, et töötada välja uusi ravimeid, mis leevendavad haigusnähte tõhusamalt ning võivad muuta haiguse kulgu.

Teekond ideest patsiendini

Uuenduslike ja ohutute ravimite väljatöötamine pole sugugi lihtne. Uuel ravimil kulub umbes 10–15 aastat, et läbida kõik farmaatsiatööstuse väärtusahela etapid alates esialgsest ideest kuni heakskiidu saanud ravimi turuletoomiseni. 

Meie uurimis- ja arendustegevuse ülesehitus

Lundbeckis tehtav teadustöö põhineb valdkondadevahelisel ja pühendunud projektimeeskondade pingutustel, meie ettevõttesisestel teadmistel ajuhaiguste kohta ning uuel tehnoloogial. Me töötame tipptasemel laborites. Igas projektimeeskonnas ühendatakse tipptasemel teadmised teadus- ja arendustegevusest ning kliinilist praktikat ja ravivajadusi puudutavad kogemused.

Üksikisiku arvestamine

Me kõik teeme koostööd ühise eesmärgi nimel. Me arendame ja parandame pidevalt teadustööga seotud ja isiklikke oskusi ning pädevust. See võimaldab meil luua karjäärivõimalusi üksikisikute jaoks ning säilitada ja arendada organisatsiooni kui terviku pädevust. Teadustöö tulemuste avaldamine kuulub lahutamatult rahvusvahelise teaduskogukonna aktiivseks liikmeks olemise juurde.

Tootearendus

Tootearenduses kajastubki meie eesmärk pakkuda uusi ravimeid, mis parandavad ravistandardit ja on suunatud just neile ajuhaiguste ilmingutele, mille korral on vajadus kõige suurem.

Võrgustikud ja koostöö

Tänu Lundbecki pikaajalistele kogemustele ja pidevale tööle ajuhaiguste valdkonnas oleme kaasatud neuroteaduste prekliinilise ja kliinilise teadustöö tugevasse üleilmsesse võrgustikku. Meie jaoks on väga tähtis säilitada ettevõttes heal tasemel uurimis- ja arendussuutlikkus ning luua suhteid ettevõtteväliste liitlastega, et suurendada oma sisemist võimekust, kasutades ära võimalusi, mida pakuvad tehnoloogiauuendused.

 

Samuti teeb Lundbeck koostööd personaalgeneetika ettevõttega 23andMe, Inc. ja mõttekojaga The Milken Institute uues suures uuringus, et mõista paremini raske depressiivse häire ja bipolaarse depressiooni algpõhjuseid. Selle uuringuga püütakse välja selgitada, kuidas on need haigused ja ajutalitlus, näiteks tähelepanuvõime ja otsuste tegemine, seotud geneetikaga.

 

Muu hulgas osaleme RADAR-CNSi koostööalgatuses, mille eesmärk on leida uusi viise raske depressiivse häire, epilepsia, hulgiskleroosi jms haigustega patsientide seisundi jälgimiseks kantavate seadmete ja nutitelefonide abil. Need laialdaselt kasutatavad seadmed võivad kaugteel anda patsiendi hetkeolukorra kohta üksikasjalikku teavet, millest võis enne vaid unistada.

Tegutseme iga päev selle nimel, et töötada välja uusi ja paremaid ravimeid, mis tõepoolest aitavad ajuhaigustega inimeste elu paremaks muuta.

Tugev alus tulevikuks

Meie uurimis- ja arendustegevus loob tulevikuks hea aluse, millele tuginedes suudab Lundbeck avastada ning välja töötada ravimeid, millel on selgelt dokumenteeritud toime bioloogiliselt määratletud patsiendirühmade ravis. Selles on tähtis osa ka meie digistrateegial, mida rakendatakse ajuhaiguste ravi optimeerimiseks. On tõenäoline, et nõudlus sedalaadi uute ravimite järele suureneb.

 

Ent viimastes laiapõhjalistes pärast surma tehtud aju-uuringutes on psühhiaatriliste häiretega inimeste ajus täheldatud selgeid molekulaarseid erisusi.1 Rahvusvaheline teadlaste rühm teatas, et viie peamise psühhiaatrilise häire geneetilised talitlusmehhanismid teatud määral kattuvad, aga on osaliselt ka haigusspetsiifilised, vahel isegi väga üllataval viisil. Need avastused võivad ühel päeval viia diagnostiliste testide ja uudsete ravimeetoditeni.

  1. Gandal et al., Science 359, 693–697, 2018

Lähemalt Lundbeckist

Teaduskoostöö

Meil on tugev üleilmne võrgustik, mille aluseks on meie edusammud ja pärand.

Meie Väärtusahel

Uuel ravimil kulub farmaatsiatööstuse väärtusahela läbimiseks umbes 10-15 aastat.

Karjäär

Tulge tööle Lundbecki, et siin karjääri teha.