Tooted

Tootenimetused ja Toimeained 

Lundbeck pakub laias valikus ajuhaiguste ravimeid. Meie tooted on registreeritud rohkem kui sajas riigis ning tänu üleilmsele haardele suudame pakkuda uuenduslikke ravimeid ajuhaigustega inimestele kõikjal maailmas.
Näidustus Kaubamärk Toimeaine
Depressioon ja ärevushäire Saroten® Amitriptüliin
Cipramil® Tsitalopraam
Noritren® Nortriptüliin
Brintellix® Vortioksetiin
Cipralex® Estsitalopraam
Serdolect® Sertindool
Migreen Vyepti® Eptinezumab
Psühhootiline häire Cisordinol® Zuklopentiksool
Cisordinol Depot® Zuklopentiksool
Fluanxol Depot® Flupentiksooldekanoaat
Cisordinol-Acutard® Zuklopentiksool
Fluanxol® Flupentiksool
Truxal® Kloorprotikseen
Skisofreenia Abilify Maintena® Aripiprasool
Alkoholisõltuvus Selincro® Nalmefeen

Teatage Ravimi Kõrvaltoimetest

Teavitused võimalikest kõrvaltoimetest on Lundbeckile väga olulised, sest just nii saame järjepidevalt hinnata oma toodete kasu ja ohte ning võtta kasutusele ennetusmeetmeid, kui vaja.

Lähemalt Lundbeckist

Teadus- ja Arendustöö

Meie tegevuse keskmes on uute ja paremate ravimite uurimine ning arendamine.

Patsiendid

Meie jaoks on patsiendid eelkõige inimesed ja soovime neid igati toetada.

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.