Meie töökultuur ja inimesed

Oleme Asjatundjad

Meil on maailmas kokku 5,800 töötajat. See tähendab, et oleme keskmise suurusega ravimiettevõte. Oleme asjatundjate kogukond, kes on pühendunud aju tervise taastamisele ja tugineb iga töötaja ainulaadsusele.       

Meie  Väärtused

Patsiendikesksus

Võitluses hea tervise ja inimväärikuse eest seame alati esikohale patsiendi.

Tegutsemisjulgus

Me ei karda tegeleda terviseprobleemidega, millele pole siiani lahendust leitud.

Edasipüüdlikkus

Oleme seadnud endile suured ootused, sest abivajajad ootavad meilt palju.

Pühendumus

Tegutseme järjekindlalt, et töötada välja elumuutvaid ravimeid, sest mitte keegi ei tohiks ajuhaiguse tõttu elu hammasrataste vahele jääda.

Vastutustundlikkus

Tegutseme alati lugupidavalt ja ausalt.

Kes me oleme?  

Lundbeck on väga spetsiifilise tegevussuunaga ravimiettevõte, mis on üle 70 aasta tegelenud neuroteaduste uuringutega. Töötame välja uuenduslikke ravimeid, et taastada ajutervist ja parandada kogu maailmas miljonite inimeste elukvaliteeti.

Meie eesmärk

Olla maailmas teerajaja ajutervise valdkonnas. Olenemata konkreetsest erialast on teil võimalus anda panus meie üldeesmärki arendada ja edendada ravimeid, mis aitavad parandada ajuhaigustega inimeste elukvaliteeti.

Mis on meie edasiviiv jõud?

Meie jaoks on olulised uuendusmeelsus, koostöö ja lugupidamine. Ergutame teadmishimu, ootame teistelt ausust ning pingutame oma eesmärkide nimel, jagades teadmisi, kaasates patsiente ja olles täielikult pühendunud lõppeesmärgi saavutamisele.

Meie panus ühiskonda

Mõistame, et meil on suur vastutus ühiskondade ees, mille heaks me tegutseme, ning kasutame oma teadmisi ja mõjuvõimu, et suurendada teadlikkust, muuta väljakujunenud norme ning luua paremad võimalused nii patsientide kui ka üksteise jaoks. Oleme raviuuenduste esirinnas ja üheskoos aitame järjekindlalt ajuhaigustega inimeste elu parendada.

Investeerimine töötajatesse

Investeerime teie karjääri, pakkudes töötajatele konkurentsivõimelist töötasu ja boonuspaketti, mis vastavad konkreetses tegevuskohas ootuspärasele tasemele ning üldistele turutingimustele.

Töötajate rahulolu

Strateegia „Laienemine ja Investeerimine Lundbecki Kasvu Nimel“ edu pant on meie pädevuse ühendamine ning pädevus sõltub omakorda kvalifitseeritud ja hästi motiveeritud töötajatest.

Lundbecki töötajate rahulolu-uuring hoiab meid kursis töötajate motiveeritusega: selleks küsime nende arvamust töökeskkonna põhitahkude, sealhulgas juhtimise, töötingimuste ja arenguvõimaluste kohta. Seejärel rakendame konkreetseid algatusi, mille eesmärk on keskenduda meile omase kordumatu töökultuuri alalhoidmisele ning pakkuda töötajatele personaalseid ja kooskõlastatud arenguvõimalusi.

lähemalt Lundbeckist

Meie Eesmärk

Pidev areng, mille poole püüdleme, eeldab mitmetahulist lähenemisviisi.

Töövõimalused

Otsime alati võimekaid, julgeid ja pühendunud töötajaid.

Ajalugu

Lundbeckil on selja taga pikk ajalugu, mille üle võib uhkust tunda.