שפה:

תנאי שימוש

תנאי השימוש המלאים שלנו

תנאי שימוש עבור Lundbeck.com/he

האתר www.Lundbeck.com נמצא בבעלות ומסופק על ידי:

H. Lundbeck A / S

Ottiliavej 9

2500 וואלבי

דנמרק

 

("לונדבק")

 

מספר רישום חברה: 56759913

 

מספר טלפון: 4536301311+

1. תקשורת ישירה

 

כל שאלות, הערות, הצעות וכדומה שתהיה מעוניין להעביר או לשדר באמצעות lundbeck.com יהפכו להיות, ויישארו, קניינה של לונדבק שתנהג בהם כמידע לא-סודי, לא-קנייני שלונדבק רשאית להשתמש בו בכל אופן ולכל מטרה, לרבות, בין השאר, לגלותו לגופים וליחידים אחרים, ולצדדים שקשורים ללונדבק ולשליחיה. לונדבק רשאית לעשות שימוש חופשי במידע, רעיונות, טכנולוגיה או מידע אחר אלה. לונדבק תמשיך כמובן לכבד את פרטיותך בנוגע לתקשורת זו, ואם קיים הכרח לגלות כל מידע אישי מזהה לצד שלישי, אנו נודיע לך על כך על מנת לקבל את הסכמתך כמתואר לעיל

2. התנערות מאחריות

 

Lundbeck (להלן - "לונדבק") מוודאת כי ננקטת זהירות סבירה שהתכנים באתר יהיו מדויקים ועדכניים, אולם כל המידע ניתן "כמות שהוא" ומבלי שלונדבק תתחייב או תיצור מצג מכל סוג שהתכנים באתר מדויקים, רציפים, מתפרסמים במועד או שלמים, ולונדבק רשאית לפי שיקול דעתה הבלבדי ובכל זמן לשנות או להחליף את המידע באתר או לחדול מלהציג את האתר לציבור ללא הודעה מוקדמת. באתר מופיע מידע על מחלות וטיפולים: מידע זה נועד לשמש להנחייה כללית בלבד ואין לפרשו אף פעם כהמלצה על טיפול מסוים או כתחליף לייעוץ שניתן על ידי רופאים או אנשי מקצועות רפואה מוסמכים אחרים. לונדבק לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, אגבי, תוצאתי, עקיף או לדמי נזק עונשיים בשל הגישה לכל תוכן באתר זה או בשל השימוש בו, לרבות בשל וירוסים, ללא קשר למידת הדיוק או השלמות של כל תוכן כזה. אם התעורר אצלך חשד כי אתה סובל מבעית בריאות, אנו ממליצים בפניך, בכל לשון של המלצה, לפנות אל הרופא שלך. 

3. קישורים לאתרים אחרים

 

לונדבק מתנערת מכל שליטה על אתרים כלשהם שאתר זה מקושר אליהם, מקשר אליהם, או מאימוץ שלהם ולא תישא באחריות לנזקים או פגיעות כלשהם כתוצאה מתכנים אלה. קישורים לאתרים אחרים מסופקים לנוחות המשתמש בלבד. 

4. זכויות קניין רוחני

 

התכנים באתר כפופים להגנת זכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות. השמות של החברה, שמות מסחריים, סמלילים וכל שמות המוצרים הם סימני מסחר שבבעלות לונדבק. חל איסור חמור על כל שימוש או שימוש לרעה בסימני מסחר אלה. אין להעתיק תכנים שבאתר מלבד לשימוש אישי לא-מסחרי, תוך שמירה על כל הודעות זכויות היוצרים וההודעות האחרות על זכויות קנייניות. מלבד ככל שנאמר במפורש לעיל, חל איסור על העתקה, הצגה, הורדה, שינוי, שעתוק או שידור חוזר של כל מידע באתר זה ללא רשות מפורשת בכתב מלונדבק. 

5. ילדים

 

אתר זה של לונדבק אינו מיועד לילדים ולא נועד למשוך ילדים שגילם פחות מ- 18 שנים. איננו אוספים כל מידע מזהה אישי מאדם שידוע לנו כי גילו פחות מ- 18 שנים. 

6. הדין החל ומקום שיפוט

 

התנערות מאחריות זו והתכנים של אתר זה יהיו כפופים לדין הישראלי ללא כללי ברירת הדין שלו, ויתפרשו לפיו. כל מחלוקת שתתגלע מהתנערות מאחריות זו או בקשר אליה, אם אי-אפשר לפתור אותה בדרכים ידידותיות, תוכרע באופן ייחודי על ידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל.

7. שינויים ושאלות

כל שינוי במדיניות פרטיות זו יתפרסם ללא דיחוי בדף זה. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות של לונדבק או ל- www.Lundbeck.co.il באופן כללי, אנא אל תהסס  ליצור אתנו קשר

עוד מלונדבק

מטופלים

אנו רואים מטופלים קודם כל כאנשים ומחויבים לתמוך באדם שמאחורי המחלה.

אודות החברה

חברה פרמצבטית גלובלית המתמחה במחלות מוח.

קיימות

לונדבק מתמידה במחויבותה לקיימות באמצעות אסטרטגיה ברורה.