שפה:

קיימות

אסטרטגיית הקיימות שלנו

באמצעות אסטרטגיית הקיימות שלנו אנו מפחיתים סיכונים עסקיים, מצמצמים השפעות שליליות ומתמודדים עם אתגרים חברתיים בכל מקום שבו הדבר אפשרי. אנו ממשיכים במחויבותנו לעקרונות Global Compact של האו"ם ותורמים לשישה מבין 17 היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם.

עקרונות Global Compact של האו"ם

בשנת 2009 הצטרפה לונדבק לחברות החתומות על UN Global Compact. אנו ממשיכים לקדם יוזמות המבטאות את מחויבותנו ל-10 העקרונות לזכויות אדם ולזכויות עובדים, להגנה על הסביבה ולמניעת שחיתות.

 

הנהלת החברה מעריכה את הסיכונים העסקיים וההזדמנויות העסקיות של לונדבק, וקובעת את יעדי הקיימות שלנו כפי שמשתקף בדוח השנתי שלנו. 

 

אנו מפרסמים דוח על התקדמותנו ביישום עקרונות האו"ם המתאר בפירוט את הביצועים והיעדים שלנו בתחום הקיימות (הדוח נקרא: Communication on Progress report to the UN Global Compact). כבר למעלה מעשור אנו מדווחים על מאמצינו בתחום הקיימות, על האתגרים, ועל התרומה של מאמצים אלה לעסקינו, לבעלי העניין, ולחברות שבתוכן אנו פועלים.

SDGs that Lundbeck supports

יעדי פיתוח בר קיימא

ב-2020 ביססנו היבטים מרכזיים באסטרטגיית הקיימות שלנו על היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDGs). מצאנו כי אנו מחוללים השפעה משמעותית בשישה מתוך 17 היעדים שהוגדרו:

 

  • יעד 3: בריאות טובה ורווחה אנושית
  • יעד 5: שוויון מגד
  • יעד 8: עבודה הוגנת וצמיחה כלכלית
  • יעד 12: צריכה וייצור באחריות
  • יעד 13: פעולה אקלימית
  • יעד 16: שלום, צדק, ומוסדות חזקים

 

דוגמאות חשובות הן יעד 3, הקשור באופן הדוק לייעוד התאגידי שלנו ולמסירותנו להשיב את בריאות המוח, ויעד 13, המניע את מאמצינו להיערך לעתיד של אפס פליטות מזהמים. 

 

אנו ננצל את השפעתנו ונפעל כדי לקדם את יעדים 5, 8, 12 ו-16. בכל פעולותינו בתחום הקיימות אנו חותרים לשותפויות עם אחרים כדי לקדם שינוי ולהביא למקסימום השפעה (יעד 17).

עקרונות Global Compact של האו"ם

קראו עוד על הפעולות שלנו בתחום הקיימות בחלקים הבאים וכן במהדורה האחרונה של דוח ההתקדמות שלנו על יעדי האו"ם לקיימות: Communication on Progress report to the UN Global Compact.

נגישות לבריאות המוח

אנו מסורים לשיפור הנגישות לבריאות המוח בהתאם לעקרונות של ארגון הבריאות העולמי (WHO).

התנהגות עסקית אחראית

אנו פועלים למימוש מטרותינו העסקיות בהתאם למספר נדבכי יסוד וקוד ההתנהלות שלנו.