שפה:

התנהגות עסקית אחראית

פועלים מתוך כבוד ויושרה בכל דבר שאנו עושים

אנו פועלים למימוש מטרותינו העסקיות בהתאם לדרישות הרגולציה החלות עלינו, עקרונות קוד ההתנהלות שלנו, והשאיפות המשתקפות באסטרטגיית הקיימות שלנו. תחושת האחריות שלנו מבוססת על חמש אמונות ליבה: המטופלים מדריכים אותנו, אומץ, שאפתנות, תשוקה ואחריות. 

קוד ההתנהלות של לונדבק

הסטנדרטים האתיים של לונדבק מוגדרים על ידי ההנהלה הבכירה בתמיכת ועדת ציות ייעודית המייצגת פונקציות עסקיות מרכזיות בחברה. הוועדה מעריכה בכל שנה את ביצועינו בתחום האתיקה ויוזמת שיפורים נדרשים. הממונה על הציות במטה הראשי של החברה מספק עדכונים סדירים בענייני אתיקה וציות לוועדת הביקורת של הדירקטוריון.

 

קוד ההתנהלות שלנו הוא התשתית לתרבות האתיקה והציות בחברה. הוא מבטא את המחויבויות והציפיות שלנו כלפי עובדינו בתחומים שהם קריטיים לתעשיית הפרצטבטיקה. כל העובדים והגורמים החיצוניים שעובדים בשמה של לונדבק מחויבים לשמור על קוד ההתנהלות ולקיים תקנות מקומיות מחמירות יותר במקרה שאלה קיימות. קרא על חובות קוד ההתנהגות של צד שלישי.

 

מאז ניסוחו לראשונה ב-2010, אנו מעדכנים את קוד ההתנהלות שלנו בקביעות. העדכון האחרון מ-2019 משקף שינויים בדרישות הפנימיות והחיצוניות, לרבות כללי הנוהג 2019 (Code of Practice) מטעם הפדרציה בינלאומית של יצרנים ואגודות פרמבטיקה (IFPMA), שהרחיב את תקנות הרגולציה לגבי הקשרים בין חברות תרופות לצוותים רפואיים. 

 

אנו משקפים שינויים אלה בנוהלי התפעול שלנו כדי לעודד נהגים סדורים. תחומים עסקיים ספציפיים פועלים תחת מערכת ניהול האיכות שלנו כדי לשלוט בסיכונים, לקדם שיפור מתמיד ולעמוד בדרישות הרגולציה.

קוד ההתנהלות של לונדבק

קוד ההתנהלות שלנו הוא התשתית לתרבות האתיקה והציות בחברה. 

הדרכה, ניטור ודיאלוג

אנו מספקים לכלל העובדים את התנאים הטובים ביותר שניתן כדי לאפשר להם לפעול באחריות. בכל שנה, הם עוברים הדרכה של החברה על קוד ההתנהלות והנהלים הרלוונטיים, הכוללת דיונים מקומיים בענייני אתיקה וציות. 

 

אנו תומכים בכך באמצעות ביקורות וניטור שוטף כדי להבטיח הבנה של הדרישות המקומיות ולאסוף הצעות לשיפורים בתהליך. צוותי הביקורת שלנו מספקים משוב המלווה בהמלצות לפעולות מתקנות ומונעות, כדי להבטיח נשיאה באחריות ומעקב ברמה המקומית.

 

אנו מעודדים את כולם לקיים דיאלוג שוטף בענייני ציות ואתיקה עם עמיתיהם ומנהליהם. אולם, אנו מבינים כי יש עובדים שאינם מעוניינים לדבר על שאלות או חששות בגלוי. אנו מעמידים אמצעי ייעוץ עבור אנשים שחוששים כי עניין מסוים אינו מטופל כראוי. כל אדם יכול לדווח על בעיית ציות רצינית בסודיות מלאה דרך הקו החם לענייני ציות שמפעילה לונדבק.

עקרונות Global Compact של האו"ם

קראו עוד על הפעולות שלנו בתחום הקיימות בחלקים הבאים וכן במהדורה האחרונה של דוח ההתקדמות שלנו על יעדי האו"ם לקיימות: Communication on Progress report to the UN Global Compact.

ציות לכללי קידום מכירות

קידום מכירות של מוצרים תרופתיים כפוף לתקנות רגולציה מחמירות ולמעקב של הרשויות בכל מדינה. אנו מחויבים לציית לכל התקנות החלות. המשמעות היא שאנו מקיימים תהליכים ומספקים הדרכה נרחבת כדי לוודא שפעילויות לקידום מכירות יעברו תהליכי הערכה ואישור נאותים. 

 

ועדת הסקירה של לונדבק לפעילויות קידום ופרסום מעריכה ומאשרת את חומרי התקשורת השיווקיים המופקים במטה החברה. החברות המסונפות ללונדבק אחראיות להבטיח כי החומרים השיווקיים שלהן ייבדקו ויאושרו בהתאם לדינים החלים, לתקנות הרגולציה ולכללי הנוהג של הענף, לפני שייעשה שימוש בחומרים אלה בשוק המקומי.

מדיניות מס

חברת לונדבק מסורה ללא לאות להשבת בריאות המוח על מנת שכל אדם יוכל להיות במיטבו. אנו פועלים למען מטרה זו באופן שעולה בקנה אחד עם חמש אמונות הליבה שלנו, הכוללות התנהגות אחראית. המשמעות היא שאנו פועלים מתוך כבוד ויושרה בכל דבר שאנו עושים, ובכלל זה הקפדה על החוקים, התקנות, ההנחיות ותקני התעשייה החלים עלינו. מדיניות המס של לונדבק מתווה את העקרונות שלפיהם אנו מנהלים את ענייני המס שלנו באופן אחראי ותוך ציות לכללים.

מדיניות גיוון והכלה

אנו חברה מגוונת הנחושה לבנות תרבות מכילה ברמת ביצוע גבוהה, המאפשרת לכל העובדים להעשיר את כישוריהם המקצועיים ולקדם את הקריירה שלהם ללא אפליה. אנו מאמינים כי זו הדרך הטובה ביותר להבטיח יצירתיות, חדשנות, קדמה והפריה הדדית. מגוון הרעיונות, הפרספקטיבות והחוויות של עובדינו הוא מרכיב מוערך וחיוני ביתרוננו התחרותי. אימצנו מדיניות תאגידית כבסיס לדיונים בענייני גיוון והכלה בקרב העובדים וההנהלה בלמעלה מ-50 מדינות שבהן אנו פועלים.

מדיניות גיוון והכלה

אנו חברה מגוונת הנחושה לבנות תרבות ביצועים גבוהים כוללנית המאפשרת לכל העובדים להעשיר את כישוריהם המקצועיים ואת הקריירה שלהם ללא אפליה. אנו מאמינים שזו הדרך הטובה ביותר להבטיח יצירתיות, חדשנות, התקדמות והעשרה הדדית. המגוון ברעיונות, בפרספקטיבות ובחוויות של העובדים שלנו הוא חלק ערכי והכרחי מהיתרון התחרותי שלנו. אימצנו מדיניות תאגידית כבסיס לדיונים על מגוון והכללה בקרב עובדים וההנהלה במעל 50 המדינות בהן אנו פועלים.

מוקד ציות

מוקד הציות מאפשר לך לדווח על חששות משפטיים או חמורים אחרים שלא ניתן לטפל בהם כראוי.

מדיניות פרטיות המידע

לונדבק מחויבת להגנה על זכויותיהם של מטופלים, שותפי מחקר ועסקים, ועובדינו בהתאם לחקיקה הנוגעת לנתונים אישיים.  אנו נאסוף ונעבד נתונים אישיים רק:

 

  • כאשר יש לנו צורך ספציפי ובסיס חוקי לעשות זאת
  • באופן שקוף ומאובטח המגן על פרטיות האדם 

 

נחזיק נתונים רק למשך הזמן ההכרחי ונפעל ללא דיחוי כדי לטפל בכל בקשה או תלונה הנוגעות לנתונים אישיים.

עוד מלונדבק

קיימות

לונדבק מתמידה במחויבותה לקיימות באמצעות אסטרטגיה ברורה.

קרן לונדבק

קרן לונדבק מעוררת תגליות לחיים במשך למעלה מ-60 שנה.

המדע שלנו

לונדבק פיתחה ומסחרה כמה מהטיפולים למחלות מוח הנפוצים ביותר במרשמי רופאים ברחבי העולם.